by
februari 7th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 简体中文 Italiano 日本語 Русский Čeština Dansk ไทย

Dunamis Kracht voor Iedereen

‘Dunamis’ is het Griekse woord voor ‘kracht’ en wordt 120 keer in het Nieuwe Testament gevonden. Van dezelfde wortel hebben we de woorden ‘dynamiet’ of ‘dynamisch’.  Ik zie vier betekenissen voor het woord:

  1. De sterkte of kracht van God – “Van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid” ( 6:13).
  2. De kracht van God binnen in ons van de Heilige Geest.
  3. Wonderen, genezingen, bevrijdingen.
  4. Allerlei geestelijke krachten, goed of slecht, inclusief wapens, politiek, geld, enz.

Laten we ons hier focussen op de tweede betekenis, de kracht van God in ons.

Lukas 9:1-2

Hij riep Zijn twaalf discipelen bijeen en gaf aan hen kracht en macht over alle demonen, en om ziekten te genezen, en Hij zond hen op weg om het Koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen.

Yeshua geeft zowel kracht (dunamis) als autoriteit (exousia) aan Zijn 12 discipelen. Deze kracht en autoriteit is over alle demonen en om de zieken te genezen.

Autoriteit is het legale recht om macht te gebruiken. In het leger volgen soldaten een cursus over het gebruik van wapenen en krijgen aan het eind een licentie, of autoriteit om die wapens te gebruiken. De kracht zelf is het wapen. Criminelen gebruiken de kracht van wapens, maar hebben niet de autoriteit om dat te doen. Soldaten en politiemannen daarentegen hebben zowel de macht en de autoriteit om wapens te gebruiken. Over het algemeen is het gebruik van macht zonder rechtmatige autoriteit zondig.

Macht en Autoriteit

Yeshua gaf Zijn discipelen zowel macht als autoriteit. De autoriteit komt in de naam van Yeshua – niet alleen het woord zelf, maar het gebruik van Zijn naam, als wij zelf onderworpen zijn aan Zijn autoriteit (Lukas 7:7-8). Dunamis kracht komt tot ons door de Heilige Geest. We hebben macht en autoriteit niet alleen om demonen uit te drijven en zieken te genezen, maar ook om het Evangelie te verkondigen. Bevrijding en genezing heeft te maken met de gevolgen van zonde; het Evangelie richt zich op de oorzaak van zonde.

We kunnen het Koninkrijk van God niet brengen zonder kracht en autoriteit; hoewel, kracht en autoriteit zoeken voor jezelf leidt naar de verkeerde kant – naar trots en lust. Het gebruiken van kracht en autoriteit in de bediening vanuit het menselijk ego is zonde (Mattheüs 7:21-22).

Soms leidt God ons door moeilijke tijden van beproeving om de motieven van ons hart te zuiveren. Yeshua maakte 40 dagen van beproeving door, toen Hij verleid werd door Satan in de woestijn. Door deze beproeving was Hij voorbereid om kracht te ontvangen. Wij moeten ook door dergelijke beproevingen heen. Soms is de kracht waarvan God wil dat we die ontvangen eenvoudig ‘nee’ zeggen tegen zonde. Als we onszelf op één lijn brengen met de wil van God, dan vloeit Zijn leven door ons heen.

Hoe zit het dan met Ons?

Sommige mensen zeggen dat Gods macht en autoriteit alleen voor de 12 discipelen was, en wie zijn wij, dat we die zouden ontvangen? Hoewel, in Lukas 9 begon Yeshua met het discipelen van Zijn 12 discipelen, maar tegen Lukas 10 breidde Hij de groep uit tot 72. Hij gaf hun autoriteit over elk soort duistere macht.

Lukas 10:19

Zie, Ik geeft u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.

Tegen de tijd dat we bij het boek Handelingen aankomen, maakt Yeshua duidelijk dat het ontvangen van de Heilige Geest en kracht voor ALLE gelovigen is.

Handelingen 1:8

U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

Dus het recht van het gebruik van de kracht van de Heilige Geest ging van de 12 naar de 72 naar ons allen.

Het is niet genoeg voor ons eerlijk en nederig te zijn. We moeten de kracht en autoriteit van Yeshua gebruiken tegen de machten van het kwaad die constant met ons in gevecht zijn. Gods goddelijke kracht beschermt ons tegen zonde en verleiding in deze wereld.

I Petrus 1:5

U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.

Dit is dezelfde kracht die Yeshua deed opstaan uit de dood (Romeinen 8:11)! Als we wandelen in de kracht van de Heilige Geest, dan laten we de werkelijkheid zien van de opstanding van Yeshua in ons eigen leven. Het is voor ons allemaal vandaag.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2020-02-10T16:20:21+00:00 februari 7th, 2020|Reacties uitgeschakeld voor Dunamis Kracht voor Iedereen