by
december 19th, 2019

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 简体中文 Italiano polski Русский Čeština Dansk

Een Onverdeeld Hart: Deel Een

“Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? Of: Wat zullen wij drinken? Of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.” Mattheüs 6:31-34

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Filippenzen 4:6-7

We krijgen van de Heer de opdracht niet bezorgd te zijn of ons zorgen te maken over ons leven zoals de heidenen doen. Hij zegt dat we liever Zijn koninkrijk moeten zoeken en Zijn gerechtigheid en dat HIJ alle dingen, die nodig zijn tijdens ons verblijf op aarde, aan ons leven zal toevoegen. Hij zegt ons liever te bidden voor alles dan ervoor bezorgd zijn. Door dit te doen, zal God ons hart en ons denken in volmaakte vrede bewaren. Het klinkt alsof de Heer ons zegt op te houden met alle activiteiten die ons bezorgd maken en eenvoudigweg te bidden. Dat is misschien een deel van het plaatje, maar het gaat veel dieper.

De meesten van ons weten wat de symptomen zijn van bezorgdheid of angst en veel mensen besluiten om uiterlijke veranderingen aan te brengen in hun leven om van deze “ziekte” af te komen, alleen maar om zichzelf weer tegen te komen in de vicieuze cirkel van de macht ervan. Weinigen weten echt wat de actuele Bijbelse oorzaak van angst is en kunnen daarom niet vrijkomen van de heerschappij ervan. Wat betekent het echt om bezorgd te zijn over ons leven?

De sleutel om dit ziek-zijn te begrijpen wordt duidelijk in het kleine, doch krachtige woord “bezorgdheid” (“worry”) – in de oorspronkelijke taal (merimnao). Dit woord dat komt van de stam, mer (deel) kun je verbinden met afleiding, verdeling, onenigheid, of ergens verschil tussen maken. Dus, als we de Heer horen zeggen ons niet bezorgd te maken, dan zegt Hij niet eenvoudig te stoppen met al die uiterlijke activiteiten of gedachten over de toekomst, maar Hij gaat dieper in op de waren conditie van ons hart.

God is bovenal bezorgd dat ons hart niet afgeleid of verdeeld wordt, zoiets als een taart die gesneden en verdeeld wordt onder de vele activiteiten en mensen in ons leven: een deel voor onze baan, een voor onze partner, een voor God, een voor de bediening, enz. In het eind krijgt alles en iedereen een portie, maar de Heer is maar een stuk van de taart en niet de hele, als Hij nog een stuk is! We zijn bezorgd geworden omdat we die heelheid en vrede kwijtgeraakt zijn die je krijgt als je je eerste plicht vervult, die is de Heer liefhebben met HEEL ons hart, HEEL ons verstand en AL onze kracht. Een onverdeeld hart is eigenlijk de enige juiste weg naar vervulling van het eerste gebod.

Een verdeeld huis/hart kan niet standhouden. De vijand weet dit en werkt er hard aan om de gebieden van ons leven te verdelen zodat we niet de macht hebben die komt van een geïntegreerd hart. Als ons hart verdeeld raakt, dan raken we het diepe gevoel kwijt dat God Een is en dat we Hem moeten liefhebben in die eenheid en onze naaste als onszelf (in diezelfde verbondsliefde). God zegt: “Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.” Lukas 12:34 Als onze schat in de Heer alleen is, zal ons hart heel zijn en in Zijn bezit, maar als onze schat hier en daar en overal is, gericht op tijdelijke en aardse zaken, dan komen we erachter dat we ons hart verdeeld hebben en het verloren zijn, ons centrum in God alleen. God wil niet juist één deel van de taart zijn (ons hart) om gedeeld te worden onder vele andere mensen en dingen. Hij zal niet de exclusieve Eigenaar zijn met de exclusieve rechten op ons hart en leven. Als gevolg daarvan zullen wij niet de kracht hebben om God lief te hebben zoals Hij wenst; ook zullen we niet in staat zijn anderen lief te hebben met diezelfde goddelijke liefde waarvan Hij wil dat we die verspreiden in ons hart.

Het gevolg van deze verdeeldheid is een verstoord (bezorgd) hart/verstand, dat terechtkomt in tumult en veel activiteit die ons onrust bezorgt, een hart dat niet stil kan zijn, zitten aan de voeten van de Meester en luisteren. Velen van de Ecclesia hebben deze bezorgdheid en waanzinnige activiteit die voortkomt uit een verdeeld hart en verstand die we zien in de wereld en dat zou niet zo moeten zijn

Veel mensen, vooral mannen, dragen verschillende hoeden voor verschillende aspecten van hun persoonlijkheid. Een hoed is voor echtgenoot, een andere voor werk, een andere voor vader, voor vriend, bediening en ga zo maar door. De meeste mensen denken dat dat heel normaal is, maar het komt voort uit een verdeeld en in stukken gedeeld hart dat zijn wortel heeft in de oude zondige natuur. Het is de angst om los te laten, om het hart te besnijden waar God een helend werk wil doen dat integratie en eenheid brengt. Jezus had een volmaakt onverdeeld hart toen Hij op aarde wandelde en Hij is gekomen om dat nieuwe hart te herstellen bij de mens die Hij geschapen heeft, maar die, door de zonde, gevallen is in verdeeldheid.

Veel Jaren geleden heeft de Heer me in een prachtig visioen laten zien hoe mooi en volkomen geïntegreerd de mens was in zijn hele wezen toen hij geschapen werd naar het beeld van God. Zijn ziel, geest en lichaam functioneerden in volmaakte goddelijke orde en eenheid. Zijn hart was een prachtige eenheid, een woonplaats voor de ENE DRIEËNIGE GOD. Maar zonde heeft het allemaal vernield. Zijn hart raakte verdeeld. Zijn hart en verstand werden gescheiden en waren in oorlog. Zijn lichaam functioneerde onafhankelijk van ziel en geest. Zijn ziel boog niet langer voor de Geest in volmaakte eenheid, maar overweldigde de goddelijke orde. Alles viel uit elkaar. Redding brengt ons terug in Gods heelheid, en eenheid met onszelf. Het is de heelheid die ons weer herstelt tot volledige afhankelijkheid van Hem en niet van ons oude verwrongen zelf en stelt ons in staat om een te zijn met elkaar in diezelfde eenheid.

Print Friendly, PDF & Email
By |2019-12-19T15:45:21+00:00december 19th, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Een Onverdeeld Hart: Deel Een