by
december 26th, 2019

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 简体中文 Italiano 日本語 polski Русский Čeština Dansk

Een Onverdeeld Hart: Deel Twee

Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde. Maar Martha was belast (origineel: tolde rond) met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan zei zij: “Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt.” Jezus antwoordde en zei tegen haar: “Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk (merimnao) over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.” Lukas 10:38-42

Hier zien we een beeld van een verdeeld hart (Martha) en een onverdeeld hart (Maria). Zovelen in het lichaam zijn als Martha, innerlijk verdeeld en uiterlijk zich uitslovend door veel activiteit, denkend dat deze drukte de Heer behaagt, ervan overtuigd dat anderen die wachten aan de voeten van de Heer gewoon lui zijn of niet mee willen helpen met degenen die drukker zijn. Dit is niets nieuws.

Toen Mozes, in gehoorzaamheid aan het woord van de Heer, tegen Farao zei: “Laat mijn volk gaan, opdat zij mij aanbidden.” Farao weigert en zegt dat de mensen lui zijn (nutteloos, Hebreeuws) en daarom willen ze hun werk achterlaten om te offeren aan de Heer. De Heer verlangde ernaar Zijn volk te veranderen van werkers/slaven in aanbidders/priesters. Farao (een type van Satan) probeerde Gods volk ervan te overtuigen dat het luiheid was om “eenvoudig” de Heer te aanbidden in plaats van druk bezig te zijn met iets “constructievers” zoals grote bouwwerken bouwen in het zweet des aanschijns.

Satan zal altijd proberen Gods volk ervan te overtuigen dat de Heer aanbidden luiheid is of leegte en dat er belangrijker en noodzakelijker dingen te doen zijn zelfs nu het Koninkrijk van God naderbij komt. Maar de Heer had Mozes en het volk de opdracht gegeven Egypte (de wereld) te verlaten, om Hem een feest te bereiden op de berg. Farao zegt: “Laat er meer werk gegeven worden aan de mannen, dat zij moeten ploeteren en laat ze niet naar valse woorden luisteren.” Mozes had het woord van de Heer gehoord toen hij achterin de woestijn was, maar nu legt de vijand het volk meer werk op om ze ervan te overtuigen dat het dwaas is om acht te slaan op de woorden van de Heer. Exodus 5:1-9

Maar Maria zat aan de voeten van de Heer met een onverdeeld en niet afgeleid hart en luisterde naar Zijn woord. Martha DIENDE maar Maria HOORDE. Martha werd helemaal in beslag genomen door het dienen (en klagen), maar Maria zat en luisterde en terwijl ze dat deed hoorde ze God! De meeste gelovigen zitten en luisteren niet lang genoeg om werkelijk het woord van de Heer te horen. Ze zijn te afgeleid en verdeeld in hun hart. “De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.” Mattheüs 4:4

Maria leerde dat haar werkelijke leven bestond uit het horen van de woorden van Zijn mond die vloeiden uit de overvloed van Zijn hart en niet van het brood dat vergaat. Haar vlees was het horen van dat woord en het te doen. Jezus weet dat onze eerste behoefte is zitten aan Zijn voeten om te luisteren naar Zijn woord. Dan, in alles waarin Hij ons leidt om te doen, zal ons dienen van Hem de volmaaktheid bereiken van Maria, die later de olie uitgoot over de voeten van Jezus, de olie die nog steeds de wereld vult met de geur van de liefde van Calvary.

Toen Judas klaagde dat wat Maria deed verspilling was, zei Jezus hem haar daar niet over lastig te vallen, want dat had ze gedaan in voorbereiding van Zijn begrafenis. Maria was in zo’n volmaakte harmonie met het hart, de wil en de timing van God, dat ze, toen ze in haar eigen hart gehoord had dat Hij zou sterven voor de wereld, bereid was om degene te zijn die Zijn lichaam zou zalven voor de begrafenis. Zitten wij en luisteren wij lang genoeg aan de voeten van Jezus om een woord te horen dat ons en anderen zal voorbereiden voor de dagen die komen, zelfs voor de komst van de Heer?

Ware goddelijke liefde kan nooit voortkomen uit een verdeeld en afgeleid hart dat slechts een deel afmeet voor de Heer en voor anderen. Echte goddelijke liefde kan alleen voortvloeien uit een volkomen geheeld hart dat geen maat kent en geen minimum, maar buitengewoon alles uitstort voor de Heer. Door de aard ervan kan Gods volmaakte liefde nooit in delen uitvloeien.

“Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele (nog een stam van het woord bezorgd/verdeeld). Maar wanneer het volmaakte (afgemaakt; heel; volwassen; Christus zelf) zal gekomen zijn, zal wat ten dele is tenietgedaan worden.” 1 Korinthe 13:9

“Want nu immers kijken wij door een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ikzelf gekend ben.” 1 Korinthe 13:12

Als ons hart alle verdeeldheid opruimt, als we werkelijk ernaar verlangen en bereid zijn te wandelen in onze volle erfenis: in het nieuwe hart, volkomen hersteld en geheeld, dan zullen wij het hart van Christus niet vaag zien, maar van aangezicht tot aangezicht. We zullen kennen zoals we gekend zijn en we zullen elkaar kennen naar de Geest /hart van God en niet door ons oude verwonde beschadigde zelf.

Daarom, laten we gaan voor volmaaktheid, uitziend naar de hoop die voor ons ligt.

Print Friendly, PDF & Email
By |2019-12-27T12:47:11+00:00december 26th, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Een Onverdeeld Hart: Deel Twee