by
juni 13th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 简体中文 Italiano 日本語 Čeština Dansk

Een Profetisch Woord voor Amerika

Vrienden, gedurende 32 jaar in de bediening heb ik niet één keer een woord gedeeld waarvan ik voelde dat het van God kwam in de eerste persoon op een nationaal niveau. Maar toen mijn vrouw en ik vandaag onderweg waren van Tel Aviv naar Ashkelon, begon ik te bidden en ik merkte dat God aan het spreken was. Hij begon met me te vertellen: “Mensen denken dat jij je politieke mening deelt (in een aantal online posts). Ik wil dat je profeteert zodat ze Mijn hart kunnen horen.”

En toen begon Hij tot me te spreken over Zijn hart. Zodra we gearriveerd waren schreef ik het op. Er staan hieronder dingen geschreven waar ik zelfs nog nooit over nagedacht had totdat Hij het zei.

Nieuw Testamentische profetie is altijd onvolledig (1 Kor. 13:9) en gefilterd door onze persoonlijkheid, en moet beproefd worden door anderen, maar niet veracht. (1 Thess. 5:20-21). Mijn woorden zijn degene die niet tussen aanhalingstekens staan.

Ik leg dit nederig voor aan het lichaam in de vrees voor de Heer:

Hier volgt wat ik waarneem als een boodschap van de Heilige Geest aan Amerika:

Verwerk wat er in Amerika gebeurt niet op een politieke manier. Doe je dat wel, dan zul je een kant kiezen, links of rechts, maar Ik ben gezeten in hemelse plaatsen, niet in het politieke rechts of het politieke links, maar in de hemel daarboven.

Welnu, omdat jullie met de Messias zijn opgestaan en verheven, richt jullie harten op de dingen van boven, waar de Messias is gezeten aan de rechterhand van God. Richt jullie gedachten op de dingen van boven, niet op de aardse dingen. Want jullie zijn gestorven, en nu is jullie leven verborgen met de Messias in God.” (Kol. 3:1-2)

“‘Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, net zomin als uw wegen Mijn wegen zijn.” (Jes. 55:8)

Je zult zeggen: ‘maar dit