by
juni 13th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 简体中文 Italiano 日本語 Čeština Dansk

Een Profetisch Woord voor Amerika

Vrienden, gedurende 32 jaar in de bediening heb ik niet één keer een woord gedeeld waarvan ik voelde dat het van God kwam in de eerste persoon op een nationaal niveau. Maar toen mijn vrouw en ik vandaag onderweg waren van Tel Aviv naar Ashkelon, begon ik te bidden en ik merkte dat God aan het spreken was. Hij begon met me te vertellen: “Mensen denken dat jij je politieke mening deelt (in een aantal online posts). Ik wil dat je profeteert zodat ze Mijn hart kunnen horen.”

En toen begon Hij tot me te spreken over Zijn hart. Zodra we gearriveerd waren schreef ik het op. Er staan hieronder dingen geschreven waar ik zelfs nog nooit over nagedacht had totdat Hij het zei.

Nieuw Testamentische profetie is altijd onvolledig (1 Kor. 13:9) en gefilterd door onze persoonlijkheid, en moet beproefd worden door anderen, maar niet veracht. (1 Thess. 5:20-21). Mijn woorden zijn degene die niet tussen aanhalingstekens staan.

Ik leg dit nederig voor aan het lichaam in de vrees voor de Heer:

Hier volgt wat ik waarneem als een boodschap van de Heilige Geest aan Amerika:

Verwerk wat er in Amerika gebeurt niet op een politieke manier. Doe je dat wel, dan zul je een kant kiezen, links of rechts, maar Ik ben gezeten in hemelse plaatsen, niet in het politieke rechts of het politieke links, maar in de hemel daarboven.

Welnu, omdat jullie met de Messias zijn opgestaan en verheven, richt jullie harten op de dingen van boven, waar de Messias is gezeten aan de rechterhand van God. Richt jullie gedachten op de dingen van boven, niet op de aardse dingen. Want jullie zijn gestorven, en nu is jullie leven verborgen met de Messias in God.” (Kol. 3:1-2)

“‘Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, net zomin als uw wegen Mijn wegen zijn.” (Jes. 55:8)

Je zult zeggen: ‘maar dit’ en ‘maar dat,’ maar ik kijk naar je gehoorzaamheid. Wat zegt Mijn Woord over de armen, de gebrokenen? Staat daar dat je een politieke kant moet kiezen? Of dat je naar hen uit moet reiken? Uitreiken in Mijn liefde is niet een ‘linkse’ of een ‘rechtse’ oplossing, maar een opwaartse oplossing die Mijn genade en kracht zullen vrijzetten.

De sleutel tot de opwekking die jullie zoeken in de ‘witte kerk’, is dat de witte kerk uitreikt naar de zwarte gemeenschap met Mijn liefde, genezende kracht en praktische hulp… [zoals luisteren en dienen, en waar mogelijk, mentoren en onderwijzen]—Ik roep jullie op om jullie leven met hen te delen.

Ik zal met de plunderaars en de criminelen afrekenen door het strafrechtelijk systeem, maar zelfs zij hebben een doel, net zoals Ik Assyrië gebruikte om Israël te berechten. (Jes. 10:5-6) En uiteindelijk heb Ik Assyrië berecht voor haar daden.

Maar ik wil dat je dieper kijkt en Mijn genezende aanraking brengt bij zwart Amerika. Er bestaat geen ander antwoord. Hoor Mijn stem: “ER BESTAAT GEEN ANDER ANTWOORD!” Zullen jullie Mijn lichaam zijn? Zullen jullie Mijn handen zijn? Mijn hart breekt voor hen, het jouwe ook?

Waarom gebruikte Ik het symbool van de Kansas City Chiefs om een komende opwekking te profeteren? Omdat chiefs native Americans zijn; een onderdrukte gemeenschap. Gebroken en behoeftig.

[Sommigen vroegen: “Hoe lang houden [Native Americans] een wrok? Hoeveel jaren zijn er al voorbij sinds slavernij legaal was?” Het antwoord is simpel—totdat er genezing is.]

Als je opwekking wil, dan moet je je buurt uit gaan en je omheinde gemeenschappen verlaten. Je zult je rijkdom en ervaring moeten delen met mensen die jouw mensen zijn. Ben je daartoe bereid? Wat betekent jouw leven voor jou? Jij bent gekocht en betaald. (1 Kor. 6:20)

Wat was de roep van de Hebreeuwse profeten? Kijk naar hun hart. Wanneer zij de politieke arena in stapten, was dat om Mijn Woord vrij te zetten en te spreken tegen ongerechtigheid. Zij riepen het uit ten behoeve van de gebrokenen, de wezen, de vaderlozen en de weduwen.

Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de kettingen van de ongerechtigheid losmaakt en de banden van het juk ontbindt, om de onderdrukten vrij te laten en ieder juk te breken? ” (Jes. 58:6)

[De vrouw die op overspel betrapt werd, de goede Samaritaan, al de onaanraakbaren die Yeshua aanraakte, van bedelaars tot leprozen tot prostituees.]

Jullie willen dat Ik de opstandelingen verwijder, zodat je door kunt gaan met je leven in weldaad. Hoor Mij, Ik heb je niet geroepen tot een leven in weldaad, maar om weldadig naar anderen te zijn—en daarin zul je ware weldaad ervaren. De opstandelingen zijn Mijn dienaren, gezonden om je wakker te maken zodat je de nood ziet. Indien je reageert op de nood, zal Ik met de opstandelingen afrekenen en winden van verfrissing sturen—die waar je naar verlangd hebt.”

Nee, dit is niet het opwekkings ‘pakket’ dat je verwacht hebt, maar dit is degene die Ik stuur. Ik heb het nodig dat je Mij bent voor hen, en niet dat je redenen bedenkt waarom zij verdienen wat ze krijgen.”

Zul je opstaan? Gaan staan voor die hemelse roeping waar Yeshua huilt en voorbede doet (Romeinen 8:34) voor allen die in nood zijn. Zul je hen tot Mij roepen, tot redding en vrijheid?”

Waar zijn MIJN leiders? Waar zijn MIJN ACTIVISTEN, waar zijn Mijn HEILIGE OPSTANDELINGEN, anti-plunderaars, die geven en niet nemen, die liefhebben en niet haten? Ik kan het niet zonder jou. (Romeinen 10:14) Ik heb geen plan B. Jullie zijn Mijn vertegenwoordigers op aarde totdat Ik kom. Sta op mensen van God en mis dit moment niet. Wie zal er antwoorden op de roep om deze mensen lief te hebben?”

Jullie vechten voor Bijbelse waarden, maar Ik roep je om ze uit te leven. Wat heeft al dat vechten jullie opgeleverd? Jullie verliezen dagelijks terrein. Waarom? Omdat je de wagen voor het paard hebt gezet.”

Is de opdracht uit het Nieuwe Testament om te vechten voor Bijbelse waarden in de openbare arena? Of om de Boodschap van het Evangelie te prediken dat levens verandert. ‘Daarom, als iemand in Christus is, is de NIEUWE SCHEPPING gekomen: het oude is weg, het nieuwe is hier!’ (2 Kor. 5:17)

Predikte Mijn dienaar Paulus Bijbelse waarden aan de verlorenen?”

“‘Ik waag het niet ergens over te spreken behalve dat wat De Messias door mij bereikt heeft in het de heidenen te leiden tot gehoorzaamheid aan God door wat ik gezegd en gedaan heb —door de kracht van tekenen en wonderen, door de kracht van de Geest van God. Dus overal, van Jeruzalem tot aan Illyrië, heb ik het volledige Evangelie van de Messias geproclameerd. Het is altijd mijn ambitie geweest het Evangelie te prediken waar de Messias nog niet bekend was …’ (Romeinen 15:18-20)

Zijn boodschap was Jezus! Bijbelse waarden prediken aan ongelovigen is als het rijden van een auto zonder olie. Dat zal niet werken. [En het heeft ook niet gewerkt.]”

Religie die God onze Vader accepteert als puur en zonder gebrek is niet het prediken van Bijbelse waarden aan de verlorenen, maar dit: omzien naar en zorgen voor wezen en weduwen in hun nood, en zichzelf niet vervuild laten worden door de wereld”. (Jakobus 1:27)”

Maar, de olie is de Kracht van Mijn Geest. Wanneer je het evangelie predikt in kracht EN liefde, in woord EN daad, wanneer je echt mijn hart representeert aan een gebroken wereld, dan zul je vrucht zien. En dan, zullen zij graag Mijn waarden omarmen.”

EINDE

Ik had het gevoel dat er nog veel meer te zeggen was, maar ik heb niet het geloof het te profeteren.

Ik heb een vriend in de VS. Hij en zijn vrouw zijn erg succesvol, en hebben drie volwassen kinderen. Ongeveer 8 jaar geleden namen zij een Afrikaans Amerikaans kind van bijna 10 jaar in huis. Het begon met bezoekjes voor coaching en begeleiding, maar na de dood van haar moeder en die van haar zorgverlener daarna, en het achterblijven in een totaal niet functionele omgeving, adopteerden zij haar. Ze gaat nu afstuderen aan een particuliere high school (middelbare school), en ze kent Jezus. Ik kan me niet eens voorstellen hoe het nu met haar zou zijn als ze niet bij hen terecht was gekomen!

Nee, niet iedereen heeft dat soort genade, maar het is een voorbeeld van hoe daden luider spreken dan woorden. We kunnen dit moment missen.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2020-06-13T16:02:13+00:00 juni 13th, 2020|Reacties uitgeschakeld voor Een Profetisch Woord voor Amerika