by
december 28th, 2018

This post is also available in: English Português 한국어

Eind Tijd Lessen van de Iron Lady van Israël – Golda Meïr

Nadat ik “My Life” – de autobiografie van Golda Meïr had gelezen, heb ik steeds meer waardering gekregen voor de vaders en moeders die de moderne staat Israël hebben gesticht. Ze hadden te maken met ongelofelijke uitdagingen en toch geholpen ”een natie in een dag te stichten”. (Jesaja 66:8) Ik geloof dat de geschiedenis van Golda een profetische betekenis heeft voor de laatste jaren voor de wederkomst van Yeshua. Hier komt het patroon dat ik zie:

Golda werd geboren in 1898. Ze groeide op in zware omstandigheden in Pinsk, Rusland. In 1906 emigreerde haar familie naar Amerika, op zoek naar vrijheid en een voorspoedig leven. In de tijd in Amerika werd ze beïnvloed door politiek actieve vrienden van haar oudste zuster. Eén onderwerp waar ze vaak over discussieerden was het Zionisme, dat een diep verlangen in Golda deed ontwaken om op een dag te verhuizen naar Palestina.

Haar droom om zich te voegen bij andere Joodse pioniers in Palestina werd bewaarheid in 1921, toen zij en haar echtgenoot het comfortabele van Amerika achter zich lieten. Haar verhaal van het oversteken van de oceaan per boot en de aankomst in Tel Aviv met de trein, meer dan een maand later, is absoluut een nachtmerrie (Pag. 52-55).

Het Tel Aviv dat toen voor haar ogen opdoemde vergeleken met het Tel Aviv van vandaag wijst op een geweldig wonder van volharding en ontwikkeling. Ze vestigden zich in een kibboets in de Jizreël Vallei en werkten dag en nacht op het land onder ondragelijke omstandigheden. De gezondheid van haar man ging zo snel achteruit dat ze na drie jaar gedwongen werden weg te gaan. In deze tijd, breidden haar politieke connecties zich uit.

Toen ze kinderen ging opvoeden in Jeruzalem, had Golda er moeite mee om thuis te blijven. Vanwege haar ijver voor de nederzettingen voor Joden in Palestina werden haar talloze leiderschapsrollen gegeven in het Joodse bestuur van de staat-in-wording. Haar verantwoordelijkheden vereisten dat ze veel moest reizen, wat grote spanning gaf in haar huwelijks- en gezinsleven. Ze geeft toe dat de verkoeling van haar huwelijk te wijten was aan het feit dat ze niet genoeg thuis was.

Ingenomen

In 1934 had zij zich een weg gebaand naar de kern van het leiderschapsteam van het bestuur van de staat-in-wording. De uitdagingen waar ze voortdurend mee te maken hadden waren enorm. Hitler vermoordde Joden in Europa. De Britse regering was fel tegen de emigratie van Joden die naar Palestina vluchtten uit veiligheidsoverweging. De Arabische agressie tegen Joden nam toe over Palestina terwijl de Britten heel weinig deden om ze te laten ophouden. Ze hadden geen formele gevechtstraining en geen fondsen om hun eigen leger adequaat te instrueren om zichzelf te verdedigen.

Ben Gurion, Golda en de rest van de leiders van het bestuur waren het helemaal eens dat ze hun toekomst niet langer lieten bepalen door bezettende krachten. Ze moesten vechten met alles wat ze hadden om hun eigen onafhankelijke staat te stichten.

Golda was atheïst, maar het was duidelijk dat Gods hand op haar was. Zij en de andere leiders onderkenden dat er een grote aanval van de omliggende Arabieren in het Midden-Oosten zou komen als zij de staat zouden uitroepen. Ze moesten dringend aan miljoenen dollars zien te komen om wapenen te kopen om zichzelf te verdedigen. Door stemming werd Golda gekozen om vroeg in 1948 naar Amerika te gaan om fondsen te werven van de Joodse gemeenschap. Ze betwijfelden of ze meer dan 8 miljoen dollar op konden halen. Maar door een wonder, in net zes weken lukte het Golda om55 miljoen dollar bij elkaar te krijgen! De Amerikaanse Joden huilden als zij de urgente situatie in Palestina beschreef en velen sloten leningen af om te kunnen geven.

De dag die volgde op de onafhankelijkheidsverklaring van Israël, vielen de Arabische buurlanden Israël aan zoals zij verwacht hadden. Niet alleen was Israël in staat de aanslag te stoppen, maar ging door met het offensief en versloeg die legers.

Komende Overname

Volgens teksten over de eindtijd, zie ik dit patroon zich herhalen voordat Yeshua terugkomt om Zijn Koninkrijk te vestigen op aarde. Ongeëvenaarde druk en uitdaging zal komen voordat het Koninkrijk van God “geboren zal worden op één dag”, de dag van Zijn terugkomst. Dat zal zo zijn voor Israël en de trouwe volgers van Yeshua. Satan zal woedend zijn (Openbaring 12:12-17). De anti-Christ zal vele heiligen overwinnen (Openbaring 13:7). Er zal overvloed zijn aan bedrog en wetteloosheid. (Mattheüs 24).

Toch zal het lichaam van de Messias de tekenen der tijd kennen. Zoals de leiders, voor de staat er was, in de dagen van Golda zich voorbereidden op de geboorte van de natie, zal het lichaam van de Messias gefixeerd zijn om al het mogelijke te doen om de weg voor de terugkomst van Yeshua te bereiden en “de wereld overnemen.” De eenheid waarvoor Yeshua bad in Johannes 17 zal gezien en gevoeld worden

Zoals in de kibbutsiem, zullen financiën en bezittingen gedeeld worden in een ongeëvenaarde onzelfzuchtigheid. (Handelingen 2:44-45) Zelfs als duisternis de aarde zal bedekken, zal de rijkdom van de naties naar Israël komen (Jesaja 60). Een volk zal zich hebben voorbereid zoals Johannes de Doper (Lukas 1:16-17, 80). De pure bruid van Christus zal worden getraind en klaargemaakt om haar plaats in te nemen om de naties met Hem te regeren. (Openbaring 20).

Laten we gefocust blijven op groeien in liefde en alles doen wat we nu kunnen om onszelf en anderen klaar te maken voor wat komt!

Print Friendly, PDF & Email
By |2019-04-11T15:40:33+00:00december 28th, 2018|Reacties uitgeschakeld voor Eind Tijd Lessen van de Iron Lady van Israël – Golda Meïr