by
januari 3rd, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 日本語 polski Русский Čeština Dansk ไทย

Gebed van twee woorden voor Opwekking

Ik heb een geweldig gebed van twee woorden ontdekt dat de potentie heeft om nationale opwekking teweeg te brengen.

Wanneer een natie op het punt van een grote opwekking staat, is dat het gevolg van een bepaalde mate van succes in de gemeentes en bedieningen. Het aantal mensen is groeiende. Er stromen meer donaties binnen. De geestelijke leiders worden bekender, invloedrijker en soms zelfs rijk en beroemd.

Deze mate van zegeningen geeft de Ecclesia de handvatten die een nationale transformatie kunnen beïnvloeden. Dit is een noodzakelijke fase, zoals een vrouw die haar zwangerschap voldragen heeft. Maar tegelijkertijd heeft het hele succes de obstakels in zich die de groei van het koninkrijk van God kunnen hinderen en zelfs stoppen.

Gods zegeningen dragen de inherente verleidingen om je van God af te wenden en je te concentreren op de zegeningen. Mensen kunnen lui, vleselijk, vermaak-gericht, hebzuchtig, trots en opstandig worden. Mozes refereerde aan dit proces als “Yeshurun werd dik en vetgemest en kwam in opstand” – וישמן ישורון ויבעט – Deuteronomium 32:15.

De verleiding van het wereldse is gevaarlijk voor ieder mens. Maar er zijn twee gevaren die in het bijzonder gevaarlijk zijn voor geestelijk leiders: AFGUNST en WEDIJVER.

Filippenzen 1:15

Waarlijk zijn er die de Messias prediken uit afgunst en wedijver, maar er zijn er ook die prediken vanuit goede bedoelingen.

Geestelijk leiders kunnen proberen elkaar de loef af te steken. In plaats van samen te werken om opwekking voor de hele natie te bewerkstelligen, beginnen ze elkaar tegen te werken. In plaats van nieuw gebied te zoeken en nieuwe mensen voor het koninkrijk van God te raken, beschermen ze, en houden ze vast aan hun eigen middelen en prestaties.

Afgunst en wedijver kunnen ertoe leiden dat de leiders zich negatief over elkaar uitlaten; de anderen kritiseren zodat ze er zelf in vergelijking beter op komen staan. Wat ze daarmee in wezen doen is dat ze, onbewust, de anderen vervloeken onder het mom van “geestelijk onderscheid” en “het waarschuwen van de kudde”. Dit leidt tot verdeling en verwoesting onder de mensen van God.

Toen Paulus dit schreef, zat hij in de gevangenis. Al het werk dat hij gedaan had werd overgenomen door anderen (sommigen met goede bedoelingen, en anderen niet). Sommigen werden beroemd en lieten zich negatief over hem uit. Hij was eenzaam en hij leed. Maar, in plaats van te kijken naar het probleem, koos hij er voor het als een zegen te zien.

Filippenzen 1:18

Nou en? Het resultaat is dat hoe dan ook, of het nou vanuit misleiding is of vanuit pure motieven, de Messias wordt verkondigd, en daarover verblijd ik mij en zal ik mij blijven verblijden.

Dit is het, het gebed van twee woorden dat nationale opwekking teweeg kan brengen: “NOU EN!” Indien alle leiders gevoelens van afgunst en wedijver jegens elkaar zouden negeren, en zich gewoon zouden verblijden in het werk van anderen dat aan het groeien is en vele mensen raakt, zou het hele koninkrijk van God een grote sprong voorwaarts maken.

Dit is een noodzakelijke reiniging van het hart voor iedere geestelijk leider. Paulus had er mee te maken bij Apollos (I Korinthe 3). Petrus had er mee te maken bij Johannes (Yeshua daagde Petrus uit zich niet te vergelijken met Johannes, ook al vroeg Yeshua van hem zich te laten kruisigen en van Johannes om eeuwig te leven – Johannes 21).

Ik zie deze uitdaging in bijna iedere natie waar het werk van God groeit en gezegend is – VS, Verre Oosten, Afrika, Brazilië, Europa, en zeker hier in Israël. Het lijkt onoverkomelijk, maar door de genade van God kan het overwonnen worden. Laten we alle afgunst en wedijver aan de kant zetten. Laten we bidden dat het werk van anderen nog succesvoller wordt. Laten we elkaar zien als één familie van geloof, ook al zijn we totaal verschillend van elkaar.

Groeit iemand anders schijnbaar meer dan jij? Nou en! Zolang er meer mensen geraakt worden met de liefde van God, is dat geweldig! Krijgt iemand lof voor iets dat jij deed? Werkt iemand anders vanuit egoïstische ambitie? Nou en! We zetten alle vergelijkingen aan de kant. Wordt er één gezegend, worden we allemaal gezegend. We zijn één familie.

Laten we dit geweldige gebed van twee woorden bidden voor overwinning over wedijver en afgunst. “NOU EN!” En laat de opwekking beginnen.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2020-01-03T15:41:14+00:00 januari 3rd, 2020|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.