by
juni 19th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Italiano 日本語 Čeština Dansk

Geen Angst voor de Corona Complotten!

[Geliefden, ik schrijf niet om de spot te drijven met wie dan ook. Dit
kwam in me op nadat ik tijd had doorgebracht in gebed en het Woord – vanuit
een hart vol liefde en diepe bewogenheid met Gods volk.]

Let op dat ik niet schrijf “complot theorieën”, maar complotten. Laten we
beginnen met aan te nemen dat sommige of alle verschillende mogelijke complot
theorieën helemaal geen theorieën zijn, maar waar.

Oké, wat nu?

De vraag is: Hoe moeten we ermee omgaan?

Wat is het antwoord van de Christenen in China op het feit dat hun regering
dagelijks tegen hen samenzweert? Predik het evangelie. Win zoveel
mogelijk mensen. Wat was het antwoord van Paulus op de Romeinse vervolging
van gelovigen? Predik het evangelie. Wat was het antwoord van de apostelen
op de illegale rechtszaak tegen en de moord op Yeshua? Predik het evangelie. Of,
toen ze gearresteerd en geslagen werden (Hand. 3-4)? Predik het evangelie. Wat
waren de laatste woorden van Yeshua? “Waarschuw de mensen voor Bill Gates?”
Nee, en vergeef me, ik probeer hier niet leuk te zijn, maar een punt te maken.
Zijn laatste woorden waren over de hele wereld te gaan en discipelen te maken.
Wat doet Paulus in zijn cel? Maakt hij zich zorgen over Keizer Nero? Nee, hij
gaat door middel van brieven door met zijn bediening.

Ik zeg niet dat we onrechtvaardigheid ontkennen of mensen die samenzweren
om kwaad te doen. (Natuurlijk hebben we meer bewijs nodig dan een paar Facebook berichten.)

De landen doen aan samenzwering.

Het zal geen verrassing zijn dat we uiteindelijk niet zullen kunnen kopen
of verkopen zonder het teken van het beest. De dag zal komen dat de regeringen
van de wereld zich zullen keren tot de gelovigen en ons vervolgen. Terwijl
ik niet geloof dat de huidige aanmoediging niet in grote groepen samen te komen
gemotiveerd is door een wens de kerk te sluiten, is dit een goede gelegenheid
te oefenen want die dag zal zeker komen! Ze zullen “samenzweren” tegen God
en Zijn Messias.

Waarom woeden de heidenvolken
En bedenken de volken wat zonder inhoud is?
De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen
de Heere en tegen Zijn Gezalfde (Psalm 2:1-1)

Het feit dat bepaalde machten samenzweren tegen God en Zijn volk is geen nieuws
en niet shockerend. Het werd lang geleden geprofeteerd. De vraag is: zijn
we er klaar voor?

Te vaak zijn we bang voor de woedende, samenzwerende naties, meer dan voor
Degene die ze schiep. Als we ons bezorgd maken over de samenzweringen van mensen, dan maken we God erg klein. De grootste van alle slechte acteurs die eraan
komen is niet Prins Charles, de WHO (niet de band), Bill Gates of Dr. Fauci,
maar de antichrist, en die is slechts een poppetje in Gods hand. Drie
en een half jaar zal deze krachtige man niet in staat zijn Jeruzalem aan te
raken, als de twee getuigen, die vuur uitademen en “de aarde slaan met plagen
zo vaak zij willen”, zij  zullen hem tegenhouden als zij Yeshua proclameren
vanuit de Oude Stad Jeruzalem. Pas als zij heen gegaan zijn (naar de hemel),
valt hij de Heilige Stad aan. (Zacharia 14:1-2)

Ondanks alle voornemens van mensen, zal God het op Zijn manier doen. Niemand
trekt het laken over Gods ogen (met 5G mobieltjes of namaak vaccins) maar juist
het tegenovergestelde – zij zijn zijn dienaren, of ze het nu weten of niet.
In de laatste zeven jaar voordat Yeshua terugkomt hebben zij grote moeilijkheden
met het uitvoeren van hun kwade regelingen temidden van plagen, aardbevingen
en droogten, terwijl gelovigen zich verheugen in bescherming ertegen, zoals
de Israëlieten tijdens het de plagen van Pasen. Het wordt een hartverscheurende
tijd op de planeet aarde.

 “Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk
tegen het andere koninkrijk; en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden. Maar voor dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u zult voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van Mijn Naam. En dit zal u overkomen opdat u zult getuigen.” (Lukas 21:10-13)

 “Ik geef mijn hoofd als onderpand voor de hemel”

Mijn zorg is niet wie er samenzweert, maar voor diegenen die niet voorbereid
zijn voor moeilijke tijden; voor vervolging. Zelfs nu zijn velen aan het profeteren,
hopend en biddend dat we met z’n allen terug kunnen gaan naar normaal, en normaal houdt in 30,000 op de aandelenmarkt, een sterke economie en volle megakerken.

Maar is dat wat God wil? Misschien voor een periode, tot de volgende
‘geboortewee’.
Zeker, als we zijn in de laatste dagen, het oude normaal is niet wat plaats vindt, – ik ben veel minder bezorgd over iemands profetisch woord of visioen, dan ik bezig ben met het onwankelbare, 100% accurate woord van God, dat spreekt over een tijd van catastrofaal lijden voor Yeshua terugkomt.

Maar wij willen ons normaal terug. Ik sprak onlangs met een voorganger van een megakerk, die het snapt, maar hij zei me dat al zijn megakerk medewerkers
zeggen: “Maak je geen zorgen…. alles wordt weer heel gauw gewoon.” Of, misschien
doet God wat Hij gezegd heeft in Zijn Woord? Hebreeën 12:26-27 zegt ons: Nog
eenmaal zal ik niet alleen de aarde maar ook de hemel doen beven, zodat de
dingen die onwankelbaar zijn zouden blijven.

Ik zie een tijd, spoedig, waarin God een aantal van onze bedienings structuren
in elkaar doet krimpen. Ik stel mezelf daarvan niet vrij – want God alleen
kent mijn hart en motieven, mijn angst en jaloezie.
Laat het allemaal maar komen. Ik stel me zo voor dat een aantal voorgangers in paniek raken uit angst hun podium te verliezen. Kijk uit voor diegenen die je de sleutel vertellen om de plaag te doen halthouden, het is een gave aan hun bediening. Geven is heel belangrijk, vooral in een tijd van honger en plagen, maar het volk van God is te vaak gemanipuleerd door miljoenenpredikers. Ik zie in mijn geest stellingen en structuren die door mensen gemaakt waren en een verwoestende aardbeving die ze neerhaalde. Toen kwam er veel mooiers tevoorschijn – de ecclesia, het volk van God – in plaats daarvan. Zou het kunnen dat God niet alleen de politiek neerhaalt, maar ook de bedieningen? Begint het oordeel niet met het Huis van God? (1 Petrus 4:17)

Ik geloof absoluut in leiderschap. Maar leiders zijn geroepen maar leiders
zijn geroepen om “de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon”
(Efeze 4:11-14) niet om alle dienst zelf uit te voeren. Ik vermoed dat gelovigen
die niet in de leiding zitten nu meer dienst doen dan vroeger, vanwege COVID-19.
We moeten Jezus zijn voor deze wereld.

Ik zou willen dat de dingen weer werden als ze waren. Mijn leven was goed.
Onze kleine reisonderneming heeft zo’n $20,000 verloren… tot nu toe. Maar zoals
Keith Green zei: “Ik geef mijn hoofd als onderpand voor de hemel voor het Evangelie.”

Wie heb ik naast Jezus? Hij veegt al het andere weg. En ja, het is eng, maar
ik verlang naar Zijn glorie. Hij komt niet terug voor een tobbende bruid, maar
een die naar Hem verlangt.

(Ik schreef de laatste paragrafen in tranen, heilige vrees en huiverend.)

Yeshua noemt het  het begin van de geboorteweeën (Matth. 24:8). Voor diegenen
onder u die gebaard hebben, je hoeft mij niet te vertellen dat weeën in golven
komen. Onder andere, deze dienen ervoor de moeder te laten weten dat de baby
eraan komt. Dat leert mij twee dingen: een, dit zal uiteindelijk bedaren, maar
niet lang. Meer weeën zullen komen in de vorm van wat Yeshua zei: Aardbevingen,
hongersnoden, oorlogen en plagen en natuurlijk vervolging.

Ten tweede, de geboorte weeën eindigen met een geboorte. We komen dichtbij het glorieuze Duizendjarig Koninkrijk, waar, zoals mijn geliefde vriend, die nu bij Yeshua is, Marc Chopinsky, schreef: Hij zal regeren over heel de aarde. Iedere moeder zal je zeggen dat zodra de baby geboren is, de geboorteweeën snel
een vage herinnering worden.

Wat moet je doen?

Inplaats van kijken naar complottheorieën (zelfs als ze waar zijn) zou we:

1)  Voorbereiden voor wat er komt. Ik bedoel niet, water opslaan
– ik bedoel emotioneel en geestelijk klaar zijn. We moeten leren om bovennatuurlijk
te leven, zoals Elia tijdens de droogte. Dat is wat Jezus ons leerde:

 “wees dan niet bang…Neem dan in uw hart voor niet
van tevoren te bedenken hoe u zich moet verdedigen.” (Lukas 21:9, 14)

Waarom zegt Hij dit tegen ons? Omdat het de mens aan moed ontbreekt. In feite
zegt Yeshua in Mattheüs dat mensen boos op God zullen zijn en afvallig worden: En
dan zullen velen beledigd zijn, elkaar verraden en elkaar haten.”
Deze
geboortewee is voor ons een teken wakker te worden en klaar te zijn. Te bidden
en God te zoeken. Om onze zekerheid in Hem te vinden. Het eerste deel van dit
citaat heeft te maken met wereldwijde gebeurtenissen en het volgende deel heeft
te maken met gevangenneming voor ons geloof. Deze dingen gaan gebeuren.

2) Verheug je en raak opgewonden. Sprekend over de eindtijd signalen, geeft
Yeshua ons het vaccin, als je wil tegen de plaag of “paniek”:

 “Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.” (Lukas
21:28)

Laten we meer dan ooit achter God aangaan!

Wij zullen niet allen ontslapen maar wij zullen allen veranderd worden
in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden. Want de vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden
tot overwinning.

Dood waar is uw prikkel?
Dood, waar is uw overwinning?
De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is
de wet. Maar, God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus
Christus. (1 Korinthe 15:51-57)

Print Friendly, PDF & Email
By | 2020-06-25T12:27:45+00:00 juni 19th, 2020|Reacties uitgeschakeld voor Geen Angst voor de Corona Complotten!