by
november 16th, 2018

This post is also available in: English Português

Generatie Mandaat

Ik heb een aantal jaren gediend als jeugdleider, me er heel goed van bewust dat deze titel in de Bijbel niet voorkomt. Bediening voor jeugd, zoals we die vandaag kennen is een moderne ontwikkeling in de kerk. Maar ik geloof dat het een plaats heeft en verschil maakt. Voor mij is dit een van de voornaamste manieren waarop ik het mandaat van Yeshua gehoorzaam om discipelen te maken en het goede nieuws van redding verspreiden aan de volgende generatie.

“Generatie op generatie zal Uw werken roemen.” Psalm 145:4

“Ik zal Uw Naam in herinnering roepen bij alle generaties; daarom zullen de volken U loven, voor eeuwig en altijd.” Psalm 45:18

Lees deze verzen nogmaals. Volgens deze Psalmen, moet iedereen een rol spelen in discipel schap door de generaties heen. Als dit gebeurt, zullen alle naties God prijzen.

Het probleem is dat velen ten onrechte aangenomen hebben dat het discipelen van de volgende generatie een speciale roeping vraagt, persoonlijkheid en zalving van God. Ik geloof dat het afschuiven van generatie mentorschap naar de enkeling, in plaats van het feit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid op zich neemt, de vooruitgang van de Grote Roeping belemmert.

Spelen om te Winnen

“Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw harten zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.” Deuteronomium 6:6-7

De voornaamste verantwoordelijkheid van het discipelen van jonge mensen ligt in de handen van hun ouders. En als toevoeging hierbij wordt een hele generatie opgedragen de volgende te discipelen. Dit roept iedereen op het speelveld, niet alleen het kind en de jeugdwerkers.

Volgens wereld statistieken komt de overgrote meerderheid van gelovigen tot geloof in Yeshua voor hun twintigste. Daarom, als investeren in de opkomende generatie de meest strategische en effectieve manier is om de naties te bereiken, waarom wordt dan kinder- en jeugdwerk niet een hogere prioriteit gegeven in de meeste kerken? Zouden we niet meer aan de kleineren en minder aan de groteren kunnen besteden?

Toen Yeshua ons het bevel gaf uit te gaan en alle volken te onderwijzen (Mattheüs 28:19) verwees Hij niet alleen naar onze gelijken. Het Griekse woord voor ‘natie’ is ethnos, wat betekent elke ethnische groep. Elke ethnische groep houdt in: baby’s, kinderen, jeugd enzovoorts. Vandaag is de helft van wereldbevolking onder de dertig jaar.

Onderlinge Afhankelijkheid van de Generaties

Betekent dit dat ik niets te maken heb met degenen die ouder zijn dan ik? Absoluut niet! Ik heb groot respect voor en deel diepe relaties met en vind het heerlijk om te gaan met mensen die veel ouder zijn dan ik. We hebben elkaar allemaal nodig. Zonder oudere mensen die in mij investeren, zou ik niet in staat zijn te doen wat ik nu doe.

Ieder van ons zal op een dag voor de Heer staan en rekenschap afleggen van hoe we ons leven op aarde besteed hebben. Onze liefde voor en investering in de volgende generatie zal geen bijzaak zijn.

Geef niet toe aan de leugens die zeggen dat jij niets te geven hebt aan de opkomende generatie; je bent te oud, te druk, of je bent niet goed in relaties met hen onderhouden. Integendeel, laten we opstaan en vechten voor de volgende generatie. Laten we niet ophouden met bidden, investeren, discipelen en doorgeven aan de volgende generatie alles wat goed voor ze is, hoe groot of klein dat ook mag zijn. Hun succes is ons succes!

Print Friendly, PDF & Email
By |2019-12-26T14:38:11+00:00november 16th, 2018|Reacties uitgeschakeld voor Generatie Mandaat