by
september 26th, 2019

This post is also available in: English Français Deutsch Português 简体中文 Italiano

Een van de belangrijkste gebeden voor de komst van de Messias is:

ברוך הבא בשם ה’ , Baruch Haba b’shem Adonai

Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.

Het wordt TWEE KEER gevonden in het evangelie van Mattheüs. De eerste is het juichende welkom van de menigte tijdens de “triomfantelijke intocht” in Jeruzalem. Toen Yeshua de stad binnenreed op een ezel, legden de mensen hun kleren op de grond, wuifden met palmtakken en riepen:

“Hosanna” voor de zoon van David. Gezegend Hij Die komt in de naam van de Heer!” – Mattheüs 21:9

De tweede keer kun je vinden een paar dagen later, als Yeshua preekt in Jeruzalem, leert over de eindtijd, en de religieuze leiders bestraft om hun huichelarij:

“O Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toegezonden zijn!…. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: “Gezegend is Hij Die komt in de naam van de Heer!” – Mattheüs 23:37-39

Voorwaarden van een Tweevoudige Intocht

Dus, we hebben een “triomfantelijke intocht” in het verleden (Mattheüs 21) en een in de toekomst (Mattheüs 23). Die in de toekomst verwijst naar de Wederkomst. Hij zal lijken op de eerste, maar veel glorieuzer en “triomfantelijker” zijn. Yeshua zal terugkomen op een wit paard en zal verwelkomd worden door een grote menigte, verzameld uit iedere natie.

Yeshua zei” “Je zult Mij niet zien totdat….” Dit kun je zowel negatief als positief opvatten, een straf en een belofte. Allereerst, de stad wordt vernietigd. Dan, ergens in de toekomst moet hij hersteld worden.

Als hij hersteld is komt er een tijd waarin de mensen in Jeruzalem Hem zullen ontvangen onder het roepen van “Baruch Haba!” Hij zal niet terugkomen totdat dit gebeurt. Hij zal terugkomen als dit gebeurt. Het zal gebeuren. Dit is zowel een profetie als een voorwaarde.

Waarom moeten deze gebeurtenissen eerst plaatsvinden? – Om dezelfde reden waarom er twee maal een komst van de Messias is, een om te lijden als verzoenend offer; een om te heersen en regeren als koning.

Nadat Yeshua gekruisigd was moest de stad verwoest worden. In die tijd begon de boodschap van redding verspreid te worden over de wereld. Nu, vele jaren later, heeft elke natie de gelegenheid redding te ontvangen. De internationale Ekklesia is gegroeid, samengesteld uit ware Christenen van iedere etnische groep.

Nu is de tijd dat Israël wordt hersteld, dat zij klaar is de Messias Yeshua weer te ontvangen. Deze keer zal Israël Hem niet alleen verwelkomen maar het overblijfsel van mensen van elke stam en taal.

Volgende week zal ik delen over de internationale voorwaarde van de komst van Yeshua.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2019-10-03T11:39:44+00:00 september 26th, 2019|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.