by
oktober 3rd, 2019

This post is also available in: English Français Deutsch Português 简体中文 Italiano Čeština

Yeshua is de Koning der Joden en de Koning der Koningen. Hij is de zoon van David en de zoon van God. Hij is de Koning van Israël en het Hoofd van de Kerk. Daarom moet de laatste, triomfantelijke intocht zowel een internationale als een Israëlische dimensie hebben.

Op dezelfde manier moet de belofte van Zijn komst zowel internationale als  Israëlische vereisten hebben. De vereiste voor Israël lezen we in Mattheüs 23; de internationale kun je vinden in Mattheüs 24:

“En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.” – Mattheüs 24:14

Er zijn dus twee hoofdthema’s van het Koninkrijk van God die de weg bereiden voor de Wederkomst: ten eerste het evangelie naar alle landen; dan het herstel van Israël (beide fysiek en geestelijk).

Deze twee thema’s van het koninkrijk kun je door de hele Bijbel heen vinden in honderden passages. Ze zijn eenvoudig en kort en bondig opgesomd door Yeshua in Mattheüs 24 en 23. Je kunt ze beschouwen als de twee algemene vereisten voor de Wederkomst van Yeshua.

Als Yeshua terugkomt zal Hij Zijn Duizendjarig Messiaans koninkrijk op aarde stichten. Haar hoofdstad zal Jeruzalem zijn; er zal vrede zijn en voorspoed onder alle volken. De duivel zal gebonden zijn en gevangen gehouden, duizend jaar lang. (Jesaja 2, Openbaring 20, enz.)

Weerstand van de Boze

Terwijl de komst van het koninkrijk van Yeshua wonderbaar goed nieuws is voor het menselijk ras, is het vreselijk slecht nieuws voor demonen. Daarom worden de twee “vereisten” voor de Wederkomst de twee doelwitten voor geestelijke oorlogvoering. De machten van het kwaad weten dat ze vernietigd zullen worden bij de komst van Yeshua; daarom willen ze een eind maken aan die twee vereisten.

Satan vecht tegen deze twee dingen: het evangelie van het koninkrijk naar de volken, en het herstel van het koninkrijk voor Israël. Wij allen in de internationale Ecclesia en in het Messiaanse overblijfsel van Israël dienen ijverig om deze twee vereisten te laten gebeuren. Daarom worden we ook het doelwit van de demonische aanval.

De Koning Verwelkomen

De zin “Baruch Haba” wordt in de Hebreeuwse cultuur bij drie gelegenheden gebruikt.  De eerste om “Welkom” te zeggen tegen iemand die je huis binnenkomt. De tweede is om de bruidegom welkom te heten bij de bruilofts ceremonie om zijn bruid te ontvangen. De derde, zoals we boven al zagen, is om de koning van Israël te verwelkomen in zijn hoofdstad Jeruzalem in de tijd van zijn inauguratie.

Laten we dus samen zeggen: “Baruch Haba” en “Maranatha” tegen Yeshua – zowel in Israël als in de naties. Yeshua we heten U welkom terug op de planeet aarde. We verwelkomen U om Uw reine en glorieuze bruid te ontvangen. We heten U welkom terug om te heersen en regeren als Koning in Uw Koninkrijk. Gezegend Hij die komt, Yeshua, Koning, Messias.

Lees Deel 1 HIER!

Print Friendly, PDF & Email
By |2019-10-22T15:08:50+00:00oktober 3rd, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Gezegend Hij Die Komt! (Deel 2)