by
oktober 14th, 2018

This post is also available in: English Português

Globalisering

Asher Intrater

Toen president Trump vorig jaar tegenover de VN stond, sprak hij over globalisering van het nationalisme; dit jaar sprak hij over globalisering; van het patriottisme – in wezen hetzelfde concept.

Zijn we voor globalisering? We geloven stellig in een tijdperk van wereldvrede zoals beschreven in Jesaja 2 en Micha 4. Toch weten we dat dit alleen zal plaatsvinden, wanneer de Messias terugkeert en regeert en vanuit Jeruzalem regeert tijdens het Duizendjarig Rijk.

In de tussentijd en zelfs in het Millennium is er een doel voor landen die gescheiden blijven. Trump sprak op hetzelfde moment dat het Thoragedeelte Ha’azinu werd voorgelezen in Joodse synagogen: Deuteronomium 32: 8 – Toen de Allerhoogste aan de volken hun erfenis toedeelde, toen Hij de mensenkinderen van elkander scheidde, heeft Hij de grenzen der volken vastgesteld naar het aantal van de zonen van Jakob.

De volkeren, of naties, worden eerst gescheiden door tribale onderscheidingen, fysieke grenzen en taal. (Gen 10). Apostel Paulus breidt dit vers uit Deuteronomium uit tijdens zijn prediking in Athene: Handelingen 17:26 – Hij heeft uit een enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt, om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen, en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald. Dus, volgens de Bijbel, is het Gods wil en plan dat er grenzen en onderscheidingen tussen de naties zouden zijn, om de orde te bewaren en ieders unieke erfenis te beschermen. De globale landsgrenzen worden gezien als een parallelle erfenis van het Israëlitische eigendom van het land Kanaän, een verlengstuk van Gods verbond met het volk van Israël.

In lijn komen met Zijn Plan

We zijn voor een visie van wereldwijde Messiaanse vrede en voor een spiritueel wereldwijd gezin onder de gelovigen van elke raciale achtergrond. Wij zijn echter tegen globalisering in termen van één wereldregering, -religie of -cultuur.

Nationalisme, in het hier en nu, is NIET bedoeld om naties te zijn die andere naties proberen te veroveren, maar eerder elke natie die elkaars grenzen en rechten respecteert. Het is het tegenovergestelde van kolonialisme, nazisme / fascisme, communisme of radicale islam.

Bijna alle profeten beschrijven een apocalyptische wereldoorlog vlak voor de komst van de Messias. Alle naties zullen verenigd zijn in een aanval tegen Israël. Op dat moment zal God tussenbeide komen om de oorlog te stoppen en het koninkrijk van de Messias op aarde te vestigen (Zacharia 14, Ezechiël 38-39).

Om een verenigde aanval te laten plaatsvinden, moeten er ten minste twee elementen zijn:

  1. Een organisatie van een soort eenheid, die de naties van de wereld de neiging geeft, zich tegen Israël te keren.
  2. Een wereldwijde filosofie of religie die mensen aanspoort om te proberen Israël te vernietigen

In onze tijd lijkt de VN de eerste en de radicale Islam de tweede te vervullen. De bizarre samenwerking tussen radicaal-links en de radicale Islam is een gevaarlijke, maar toch Bijbels coherente combinatie.

Macht neigt ertoe corrupt te worden. Daarom heeft God een systeem van verdeling van de machtsgebieden ontworpen, met toetsingen en balansen tussen familie, bedrijf, religie, nationale en lokale overheden. Wanneer iemand probeert de ander in bezit te krijgen, zijn er meestal destructieve gevolgen.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2019-04-14T16:08:11+00:00 oktober 14th, 2018|Reacties uitgeschakeld voor Globalisering