by
oktober 11th, 2019

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 简体中文 Italiano 日本語 Čeština Dansk

Heilig Zijn of Heilig Doen?

Het Huwelijk van Liefde en Heiligheid

Omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden staan in de liefde: Efeze 1:4

Heiligheid is pas echte heiligheid wanneer die geworteld en gegrond is in liefde. Anders is het iets aan de buitenkant, hard en religieus. Dan is het hooghartig en onbereikbaar. Wees heilig zoals Ik heilig ben. Dat is een gebod. Maar het is tevens een uitnodiging van onze Geliefde Heer om Een te worden. Echte liefde verlangt ernaar te zijn zoals de Geliefde. Ik wil heilig zijn omdat U heilig bent, Heer. Ik wil dat mijn heiligheid de uitdrukking van U (in mij) is, omdat ik van U hou.

Liefde zonder heiligheid is vleselijk en werelds. Heiligheid zonder liefde is hooghartig en extern. Liefde en heiligheid moeten geȉntegreerd zijn. Het is het hart dat ons apart zet in God, niet de uiterlijke dingen die we aantrekken of regels die we volgen (vanuit het hoofd en niet vanuit het hart).

Heiligheid moet een doel hebben, anders leidt het tot niet meer dan uitwendige religie, een lijst van wat wel en niet mag, en wordt de stroom van passie en kracht belemmerd. Het doel van heiligheid is vereniging met God. Authentieke heiligheid is passie voor reinheid in voorbereiding voor het ėėn zijn met God.  Het is de passie van de Bruid voor de pure eenwording met haar Bruidegom.

Heiligheid wordt aangestoken door liefde en liefde wordt gereinigd en vervolmaakt door heiligheid.

Liefde van heiligheid scheiden en vice-versa is gevaarlijk voor onze huwelijken,  families en kerken. Zonder heiligheid zal de liefde in Christelijke huwelijken net zo zijn als die in de wereld. Wanneer Yeshua uit de huwelijkssponde gehaald wordt, raakt het bezoedeld. Christelijke huwelijken zouden een reflectie moeten zijn van de vereniging van Christus met de kerk, zowel in passie als in reinheid. Dat maakt dat ieder Christelijk huwelijk totaal anders is dan de wereldse huwelijken waar Christus niet in is vertegenwoordigd. Hij moet aanwezig zijn in ieder onderdeel van het huwelijk, inclusief de huwelijkssponde.

Scheiding van liefde en heiligheid is de oorzaak van het uit elkaar gaan van man en vrouw en echtscheiding binnen de kerk. Heiligheid zonder liefde in het huwelijk (bed) blokkeert het aansteken van de passie. Liefde zonder heiligheid blokkeert het stromen van de reinheid. Het huwelijk wordt hoe dan ook gereduceerd tot een naar buiten gerichte mechanische handeling.

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft, en Zich voor haar volledig opgeofferd heeft; opdat Hij haar zou reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks,  maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Hij die zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Want geen man heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heer de gemeenteEfeze 5:25-29

Wanneer een man van zijn vrouw houdt, houdt hij van zichzelf. Hij voedt en koestert haar omdat zij zijn eigen vlees is. Dit is hoe Yeshua van ons houdt, Zijn bruid en kerk, zoals Hij van Zichzelf houdt.

Dit is een groot mysterie: maar ik spreek met het oog op Christus en de kerk.

Efeze 5:32

Yeshua zegt dat we heilig moeten ZIJN, niet dat we heilig moeten DOEN. Heilig zijn heeft te maken met onze verbintenis met Hem. We zijn verbonden, dus zijn we heilig.  “Heilig doen” heeft te maken met streven naar het opvolgen van door mensen gemaakte regels. Het is het op onszelf leunen om heilig te zijn en het niet afhankelijk zijn van onze verbintenis met Hem. Wanneer wij ons toewijden aan het heilig ZIJN, zoals Hij heilig is, middels onze verbintenis met Hem, zullen we heilig DOEN.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2019-10-11T14:05:37+00:00 oktober 11th, 2019|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.