by
november 1st, 2019

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Italiano 日本語 Čeština Dansk

Herhaling van Nazi Geschiedenis of Opwekking van het Koninkrijk?

Soms zijn we zo gewend aan wat ons omgeeft, dat we er nauwelijks meer acht op slaan. We zijn dan te bekend met de mooie en ook met de lelijke dingen. In het Westen hebben mensen generaties lang  geleefd onder de invloed van een wereldvisie die haar oorsprong in de verlichting vindt – de 18e eeuwse philosofische en intellectuele beweging die ‘ God vervangt’ met ‘redenatie’ en ‘kennis’. Tegenwoordig gebruiken we de term ‘seculier humanisme’ wanneer we het hebben over de ‘morele’ mens zonder God. In onze seculiere wereld heeft God bijna geen plaats meer in onze scholen, universiteten, bedrijven of regeringen. Nu spreidt zich dit Seculiere systeem tot ver buiten het Westen uit, dankzij globalisering en moderne media.

In de tijd van Yeshua, geloofden de problematische Sadduceeën niet in de hemel of het bovennatuurlijke – zij waren in feite mens-centrisch, een vroege vorm van ‘seculier humanisme’ – zie Yeshua’s onderwijs over huwelijk en de opstanding in Mattheus 22:23-33. Dit was niet het geval met de evenzo problematisch Farizeeën, die wel in de hemel geloofden.

Yeshua’s komst schudde zowel de Sadduceeën als de Farizeeën. Zijn beschrijving als “Mensenzoon” appelleert aan onze bezigheden als mens in deze wereld, terwijl Zijn titel “Zoon van God” ons herinnert aan de hemel en het bovennatuurlijke. Yeshua was werkelijk zowel “Mensenzoon” (Mattheus 8:20; 9:6; 11:19 etc) als “Zoon van God” (Mattheus 27:43; Lukas 1:35; Johannes 1:49-50 etc).

Compromisloos

In het Duitsland van voor de Tweede Wereldoorlog domineerde de Lutherse Kerk de nationale religie, zodat de meeste mensen dus Luthers waren. Helaas was het voor Hitlers Nazi partij makkelijk deze denominatie te beïnvloeden, infiltreren en domineren. Wat wel compromisloos bleef was de Bijbel-centrische ‘Belijdende Kerk’.

Belijdende Kerk-pastoor Dietrich Bonhoeffer, bekritiseerde de Lutheranen om het “denken in twee sferen” in zijn boek Ethiek. De ‘lage of aardse sfeer’ refereert aan handel, politiek, bestuur, en de ‘hoge of hemelse sfeer’ refereert aan gebed, aanbidding en kerkbezoek. Hij betoogde dat de Lutheranen zich alleen bezighielden met de hoge sfeer, waarbij ze de Nazi’s de vrijheid gaven te domineren in de lage sfeer – ‘zo hemels georiënteerd dat ze niets aards waard waren’. En dus konden de Nazi’s bijvoorbeeld Joodse bedrijven confisceren,  de Joden marginaliseren in de samenleving en hen uiteindelijk vergassen, terwijl de Lutheranen geen theologische basis hadden om te reageren.

Het is alarmerend dat onze moderne humanistische wereld een soortgelijk DNA als de Nazi’s bezit, met een potentie voor enorm kwaad.  Bijbels geloof en Judeo-Christelijke waarden zijn gemarginaliseerd, belasterd en hun navolgers ten slotte vervolgd – de Christelijke Kerk, de Joodse mensen en staat. Het wereldsysteem, zoals met de Sadduceeën, houdt zichzelf bezig met de ‘aardse sfeer’ en let nauwelijks op het ‘hemelse’.

Ons Antwoord

Het wereldwijde Lichaam van de Messias, in al haar diversiteit, zou op ten minste vijf manieren moeten reageren:

Ten eerste, we moeten ons ervan verzekeren dat we in beide ‘sferen’ tegelijk staan, en ons bezighouden met zowel het hier-en-nu als met het eeuwige – “Geef aan Caesar wat van Caesar is en aan God wat van God is” – Marcus 12:17. We moeten invloed uitoefenen in, en betrokken zijn bij de politiek, zakenwereld, bio-ethiek,  gender issues, de armlastigen, het milieu, en ook bidden, aanbidden en evangeliseren.

Ten tweede, we moeten niet gemarginaliseerd of tot zwijgen gebracht worden, maar het publieke debat openen, zodat Satans koninkrijk verdeeld wordt en zal vallen. Paulus deed dit toen hij debatteerde met Joodse leiders van de Raad van Sadduceeën en Farizeeën in Jeruzalem, zoals beschreven in Handelingen 23:6. Hij verklaarde zichzelf  ‘terecht te staan betreffende de opstanding van de doden’. Hij herhaalde het argument ten overstaan van het niet kerkelijke Romeinse politieke leiderschap in Handelingen 24:21. Natuurlijk gaf Paulus om het aardse rijk, maar hij daagde de  Sadduceeën en de Romein uit het hemelse rijk in aanmerking te nemen, en stelde daarbij de tegenstanders van Yeshua tegenover elkaar.

Ten derde, we moeten evangeliseren onder mensen van andere religies die ontevreden raken met hun geloof, wellicht door de ontoereikendheid, of het inherente geweld. Vele Moslims bijvoorbeeld, worden nu simpelweg seculier, en gaan rechtstreeks vanuit de ‘hemelse sfeer’ van hun religie, naar een ‘aardse’ sfeer zonder religie.  Yeshua voorziet in een derde en oprecht alternatief.

Ten vierde, we moeten bidden, “steek je hand uit om te helen en wonderen en tekenen te verrichten door de naam van je heilige dienstknecht Jezus”; gevolgd door daden om het hemelse rijk hier op aarde te laten zien.

Deze dingen doen zal de uitbraak van opwekking in onze gemeentes en steden bespoedigen, en een diepe nationale transformatie mogelijk maken zodat Gods Koninkrijk zal komen ‘op aarde zoals in de hemel’Mattheus 6:10.

Dus, onze vijfde aktie is “het onze Vader” te bidden in het licht van deze dingen, en verwachtingsvol op een antwoord te wachten.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2019-11-04T12:32:23+00:00 november 1st, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Herhaling van Nazi Geschiedenis of Opwekking van het Koninkrijk?