by
mei 14th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Italiano Čeština Dansk

Het Centrum van Ons Weten

Bijbelse Onfeilbaarheid

Voor gelovigen in Yeshua geldt dat, als we eenmaal tot geloof in Hem gekomen zijn, het centrum van ons weten wat we weten de Bijbel is. De Bijbel is onze volkomen betrouwbare openbaring. De woorden onfeilbaarheid en nooit falend worden gebruikt als synoniemen voor betrouwbaar.

Als de Bijbel juist geïnterpreteerd wordt, geeft die de ware waarheid over God, schepping, zonde, redding, moraal, ethiek, seksuele relaties en nog veel meer.

De Bijbel voorziet ons in een alles omvattend wereldbeeld. Als we de Bijbel accepteren als onfeilbaar, dan aanvaarden we wat de Bijbel zegt over ieder onderwerp waarover hij spreekt. We kunnen Bijbels onderwijs niet verklaren als ouderwets. Ook kunnen we nieuwe openbaring van de Geest niet claimen voor nieuwe en gezaghebbende doctrines. De Geest kan de betekenis van de tekst verklaren, maar alleen de Bijbel geeft ons het onderwijs dat wij moeten geloven. Die openbaring moet bewezen worden in de presentatie van de context van de Bijbel zelf.

Op deze manier de Bijbel geloven levert enorme zekerheid op. De beste leraar die ik ooit hoorde over dit onderwerp was wijlen Dr. Kenneth Kantzer. Hier komt de basis van wat ik leerde en nog steeds geloof.

  1. De basis van de doctrine van volkomen betrouwbaarheid is het onderwijs ven Yeshua zelf. Als Yeshua de Schrift citeerde, was het argument beklonken.
  2. Voor Yeshua zijn “De Schrift zegt”, “Mozes zegt” en “God zegt” allemaal gelijkwaardig. Hij zegt ons expliciet dat “De Schrift niet gebroken kan worden” (Johannes 10:35). In Mattheüs 5:17-19 verzekert Yeshua ons van de blijvende volle autoriteit van de
  3. II Timotheüs 3:16 is een heel belangrijke tekst en maakt een opsomming van het onderwijs van Yeshua en de apostelen: “Heel de Schrift is door God ingegeven (God ademde) en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid.”

De Bijbel moet geïnterpreteerd worden. De claim van onfeilbaarheid is dat iedere tekst de waarheid spreekt volgens wat de tekst claimt te leren. De tekst wordt gewoonlijk geïnterpreteerd volgens wat de schrijver bedoelt te zeggen. Dat is de menselijke schrijver in samenwerking met God omdat beiden erbij betrokken zijn. De woorden van de tekst zijn geïnspireerd aangezien alleen woorden de tekst duidelijk kunnen maken – dit werd in de klassieken verbale inspiratie genoemd. Dat de hele Bijbel geïnspireerd is wordt plenaire inspiratie genoemd.

Dit betekent niet dat alle verzen van de Bijbel even inspirerend zijn. De genealogie van Numeri? Inspiratie betekent niet dat de Bijbel altijd spreekt met wetenschappelijke accuraatheid, (hoewel, als de schrijver van de Bijbel claimt iets wetenschappelijks te leren, is het accuraat).

Wat wij betrouwbaar achten is het onderwijs van de schrijver.

Tenslotte, geschoolde Bijbelgelovigen bevestigen vooruitgaande openbaring. God

heeft zich verzoend met de zwakte van de generatie aan wie de Thora gegeven was. Yeshua leerde dat scheiding en ongetwijfeld andere bepalingen aanpassingen aan die tijd waren. Hoewel, als we een ethisch principe uit de Thora bestuderen, in zijn toepassingen in de profeten en dan in het Nieuwe Testament, dan krijgen we volledig begrip van het ideaal in het hart van God. God gaf bevelen aan het oude Israël die niet gegeven zouden worden in de tijd van het Nieuwe Testament. Ja, we begrijpen God en Zijn openbaring nu veel beter, nu we het Nieuwe Testament hebben en de leer over vergeving, het je vijanden liefhebben en zo veel meer.. Hoewel, de inspiratie van de hele Bijbel is de basis doctrine om te beslissen wat we moeten doen en geloven.

Print Friendly, PDF & Email
By |2020-05-15T13:51:07+00:00mei 14th, 2020|Reacties uitgeschakeld voor Het Centrum van Ons Weten