by
augustus 30th, 2019

This post is also available in: English Português Čeština

“Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken en velen zijn ontslapen.” (I Korinthe 11:29-30)

Wat is er mis in Korinthe? Welke zonde was er de oorzaak van dat het delen van het Avondmaal, dat bedoeld was om te genezen en leven te geven, ontaardde in ziekte, zelfs dood? Wat was de seksuele zonde besproken in hoofdstuk 5? Of een andere zonde van die orde van grootte?

“Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar…” (1 Kor. 11:33)

In de vroege gemeente in Korinthe begon iedere wekelijkse dienst met een maaltijd waarbij het brood en de wijn geheiligd werd in de naam van en ter herinnering aan Yeshua. Na deze maaltijd gingen de gelovigen verder in aanbidding, gebed, onderwijs en het praktiseren van de geestelijke gaven. We weten uit vorige hoofdstukken dat er partijen waren in de gemeenten. Sommigen waren trouw aan Paulus; anderen gaven de voorkeur aan de stijl van onderwijs van Apollos; weer anderen pretendeerden geen andere leraar te hebben dan alleen Yeshua Zelf.

Sommige leden kwamen vroeger dan andere bij de wekelijkse bijeenkomst, met nog wat vrienden in hun “kliek”, ze baden, riepen de naam van de Heer aan over hun brood en wijn en hadden hun maaltijd. Later kwamen anderen, sommigen met en sommigen zonder eten.

Heb Uw Naaste Lief

Paulus bestraft deze vroegkomers ernstig wegens meer dan een eenvoudige onbeleefdheid: ze hebben “Het Lichaam van de Heer niet onderscheiden.” Dit is geen fout in het juist begrijpen van de mystieke transformatie van een stukje brood in het letterlijke Lichaam Van Christus; uit de context is het duidelijk dat hij spreekt van een gemis aan begrip van de macht, de heiligheid en de autoriteit, dat God bedoeld heeft aanwezig te zijn in de wekelijkse bijeenkomst van de heiligen.

Iedere gelovige is een levende steen, en samen zijn wij gebouwd tot een heilige tempel voor God Zelf om in te wonen (1 Petrus 2:5; 1 Kor. 3:16-17). Volgens de Schrift is de voornaamste uitdrukking van dit mystiek klinkende Lichaam/Tempel van de Messias eenvoudig wat wij de “plaatselijke” gemeente noemen – of die nou bijeenkomt in een huis, een openbaar gebouw, of midden in een bos. Er is iets bijzonders, iets heel heiligs aan deze wekelijkse bijeenkomst van de hele gemeente.

Geef Aandacht!

Als we deze heiligheid geringschatten door ongevoelig te zijn voor de aanwezigheid (of afwezigheid) van anderen, of we vinden onze gemeenschap in een “kliek” zonder ons met de rest van de gemeente bezig te houden, dan lopen we het gevaar het “Lichaam van de Heer” niet te onderscheiden. En aan deze fout, vooral wanneer we het Heilig Avondmaal vieren, kunnen zware consequenties kleven. Laat iedereen en elke gemeente, zichzelf beproeven (11:28), zodat we mogen genieten van de volheid van Zijn genezende aanwezigheid onder ons!!

Print Friendly, PDF & Email
By | 2019-08-30T11:55:47+00:00 augustus 30th, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Het Lichaam van de Heer Onderscheiden