by
oktober 19th, 2018

This post is also available in: English Português

Israels Herhalende Patroon

Cody Archer

In het boek Richteren zien we een duidelijk patroon en ik geloof dat het zich vandaag de dag nog steeds aan het herhalen is. Het gaat als volgt:

Na het uit Egypte komen begon het volk Israël het land Kanaän (Israël) te veroveren en zich daarin te vestigen. Omdat zij de Heer niet volledig gehoorzaamden in het vernietigen van de afgoderij, werden zij zelf tot afgoderij verleid. Zij deden wat slecht was in de ogen van de Heer God van hun voorvaderen omdat zij bogen voor de goden van de Kanaänieten en hen dienden. Hierdoor werd de Heer toornig, en dus gaf Hij hen over in de handen van plunderaars en verkocht hen aan hun vijanden als slaven.

Dieptepunt

Hun machteloosheid en nood deden hen uiteindelijk weer terugkeren naar de Heer en pleiten om verlossing. De Heer had dan genade en wees een rechter of profeet aan die hen uit de handen van hun vijanden zou verlossen. Maar wanneer die gezalfde rechter stierf, verviel het volk weer in afgoderij en gedroeg zich zelfs nog meer verdorven dan hun vaderen.

De tijden van rust en vrede tussen Israël en haar buren duurde soms jaren of tientallen jaren. Soms slaagden Israëls vijanden in het terugnemen van eigendommen of land dat Israël had veroverd (Richteren 3:13), en soms brachten zij Israël tot het punt van verhongeren door het verslinden van hun oogst (Richteren 6:1-7).

Israëls succes of falen was altijd verbonden met hun eensgezindheid in het volgen van de Heer. Wanneer zij van Zijn wegen dwaalden, keerde Hij zich tegen hen. Wanneer zij gehoorzaamden en Hem volgden, kon niets tegen hen standhouden (Richteren 7). Nationale bekering bracht Gods tegenwoordigheid, vrede, voorspoed en bezit van meer land.

Maar Eén Oplossing

Dit patroon lijkt zich nog steeds te herhalen in hedendaags Israël. Terroristische daden en aanvallen op Israëls grenzen komen in herhaalde golven. Ik geloof dat God deze dingen toestaat om de aandacht van Zijn mensen te krijgen. Ja, we kunnen zeker met de vinger wijzen naar de Duivel, antisemitisme, radicale Islam en nog veel meer andere kwellingen (doornen in het vlees) van Israël als reden voor onrust, maar deze geven niet het volledige beeld. Totdat er nationaal berouw plaatsvindt en Israël zich naar Yeshua keert voor geestelijke en fysieke redding, zie ik Israëls vijanden nog niet toegeeflijker worden.

Israël heeft niet een beter leger nodig om vuurbom-vliegers, raketten en het graven van tunnels te stoppen. Het heeft een totaal omdraaien van het hart, terug naar de God van hun vaderen en Zijn Zoon Yeshua nodig.

Gelukkig is over dit omdraaien van het hart geprofeteerd (Zacharia 12; Ezechiël 36)! Heel Israël zal gered worden wanneer zij het uitroepen naar de Enige Richter/Profeet/Messias die hen kan redden (Romeinen 11; Mattheüs 23:39). Yeshua zal op deze roep antwoorden en de naties die Israël aanvallen verslaan (Zacharia 14). Dan zal Hij zitten op Davids troon als Israëls eeuwige Koning en vrede en voorspoed herstellen, niet alleen in Israël maar op heel de aarde (Jesaja 2).

Wachters, Wees Niet Stil!

Bidden voor berouw van Israël en het zich keren tot Yeshua als natie, is zeer voornaam en heeft de hoogste prioriteit (Romeinen 10:1). Laten we onvermoeid op de bres blijven staan voor dit volk dat teruggebracht is in dit land, maar onder constante aanval ligt, en nog niet bij hun God teruggebracht is.

Print Friendly, PDF & Email
By |2019-04-14T16:08:32+00:00oktober 19th, 2018|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Israels Herhalende Patroon