by
februari 22nd, 2019

This post is also available in: English Português

Wat was de oorzaak van de verhitte discussie tussen de leden van de Nationale Raad op de ochtend van 14 mei, 1948, slechts enkele uren verwijderd van het uitroepen van de staat Israël? Over de naam van de staat en de definitieve bewoordingen van de declaratie was een overeenstemming bereikt, maar de insluiting van een verwijzing naar God in de tekst was het laatste obstakel voor het comité.

Ben-Gurion dacht dat in de laatste zin van de declaratie de zinsnede, ‘Met vertrouwen in de Rots van Israël (צור ישראל ), ondertekenen wij als getuigen deze Proclamatie…’ religieuze evenals seculiere Joden tevreden zou stellen.

De woordvoerder voor de religieuze partijen, Rabbijn Fishman-Maimon dreigde de declaratie niet te ondertekenen tenzij de woorden ‘en haar Verlosser’ zouden staan achter ‘de Rots van Israël.’  Aaron Zisling van de linkervleugel van de Labor Partij was net zo vastberaden in de tegenovergestelde richting. Hij zei, “Ik kan geen document ondertekenen dat op welke manier dan ook refereert aan een God waar ik niet in geloof.”

Het kostte Ben-Gurion het grootste gedeelte van die ochtend om beide partijen ervan te overtuigen dat ‘de Rots van Israël’ gezien kon worden als ‘God,’ of, dat het op een symbolische manier gezien kon worden als interpretatie van de ‘kracht van het Joodse volk’.  Uiteindelijk stemde de Rabbijn Fishman-Maimon toe en ‘de Rots van Israël’ bleef zonder ‘en haar Verlosser.’

Deze onenigheid tussen religieuze en seculiere Joden bestaat vandaag de dag nog steeds, en is waarschijnlijk de grootste oorzaak van verdeeldheid onder het Joodse volk. Dit onderwerp is een gevoelige plek in de Israëlische politiek, en iedere Minister-President lijkt zich te gedragen als een flipperkast-bal, van de ene naar de andere kant stuiterend in een poging iedereen tevreden te stellen, maar daar nooit helemaal in te slagen.

Diepe Wond

Helaas zijn zulke serieuze verdelingen/kloven niets nieuws onder het Joodse volk-denk maar terug aan de tijd van het verdeelde koninkrijk na Salomo, of de ernstige scheidingen die onder de Joodse sektes bestonden in de tijd van Jezus en zijn discipelen—Sadduceeën, Farizeeën, Zeloten, Essenen, etc.

Na de splitsing van Israël en Juda in de tijd van Koning Salomo, had Israël 19 opeenvolgende slechte koningen die God niet konden behagen en zij werden uiteindelijk in de verbanning gestuurd. Juda had daarentegen 9 goede koningen die God wilden behagen en 11 slechte koningen, maar ook zij werden gevangengenomen.

Bij verschillende gelegenheden vocht het rechtvaardige Juda tegen het slechte Israël – hun eigen broeders – als een vorm van Gods straf (I Koningen 15:9-16). Er waren ook tijden waar zij verbonden met elkaar sloten, maar deze liepen niet goed af vanwege corruptie en compromittatie.

Net voordat Juda gevangen werd genomen door de Assyriërs, sprak God door Ezechiël de profeet zeggend dat Hij op een dag Juda en Israël samen zou voegen, en dat zij één in zijn hand zouden zijn (Ez 37:15-28). De context van deze samenvoeging omvat het verzamelen van Gods volk in hun eigen land, het hen reinigen van hun zonden en het stellen van één Koning over hen voor eeuwig. Dit is, natuurlijk, nog niet gebeurd.

Proactieve Participatie

Onlangs, in gebed, ervaarde ik het hart van de Vader dat ernaar verlangt Zijn zonen weer te verenigen. Dit omvat al Abrahams zonen van geloof, Joden en Heidenen die hun vertrouwen in Yeshua als Koning en Messias gesteld hebben. Een verenigd volk of natie is niet te stoppen (Gen 11:5-6). Stel je voor wat God zou doen door een verenigd rechtvaardig volk van iedere stam en taal. We leven in een tijd waar dit samen komen veel onder vuur ligt, en de roep om te bidden voor deze vereniging is dringend.

Laten we blijven bidden dat Israëls verdeling zal genezen door vereniging met hun Messias. En laten we blijven instemmen en meewerken met Yeshua’s gebed in Johannes 17 voor eenheid in Zijn lichaam wereldwijd, en niet stoppen totdat Hij krijgt waar Hij naar heeft verlangd en om heeft gevraagd!

Print Friendly, PDF & Email
By |2019-04-09T15:35:27+00:00februari 22nd, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Israëls Onopgeloste Onenigheid