by
november 30th, 2019

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Italiano 日本語 Čeština Dansk

Jeruzalem Binnenkomen op een Ezel

Jezus (Yeshua) is een ander soort koning en leidt een ander soort koninkrijk. Als onderdeel van Zijn koninkrijk, zijn wij geroepen om een ander soort staatsburger te zijn.

In Mattheüs 21 zien we dat Jezus tegelijkertijd nederiheid en autoriteit toonde. Hij zei zijn discipelen een ezel en haar veulen te gaan halen. Jezus zei: “Indien iemand iets tegen jullie zegt, zeg dan dat de Heer hen nodig heeft en dat hij ze meteen terug zal sturen.” (Mattheüs 21:3).

Waarom koos Jezus ervoor om op een ezel te rijden in plaats van op een paard? Een paard zou veel indrukwekkender zijn. Jezus kwam niet als een overwinnende koning op een paard met strijdwagens. De grootste leider aller tijden kende het belang van symbolisme. De ezel was een symbool van nederigheid en vrede.

Zijn Manier Is Beter

We zijn geroepen om anders te zijn dan de burgers van deze wereld. Om in plaats van te pesten, op te komen voor de zwakken. Om in plaats van te liegen, de waarheid de spreken. Om in plaats van te klagen, dankbaar te zijn. Om in plaats van lui te zijn, met volledige inzet te werken. Om in plaats van op te geven, vol te houden! Koning Jezus roept ons op om ons anders te gedragen!

Toen Jezus Jeruzalem op een ezel binnenkwam, was dat de vervulling van een profetie van honderden jaren eerder:

Verheug u zeer, O Dochter van Sion! Juich, Dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning komt tot u, rechtvaardig en reddend, zachtaardig en rijdend op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen, en
de paarden uit Jeruzalem, en de strijdboog zal gebroken worden. Hij
zal vrede aan de naties verkondigen. Zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van de Rivier tot de einden van de aarde. (Zacharia 9:9-10)

Wat een prachtig voorbeeld van een “leider-dienaar”! Hij is een koning die zijn mensen inspireert door zelf-opofferende liefde!

Wees Nederig en Ken Je Autoriteit

Later gebruikte Jezus zijn autoriteit om degenen die de Tempelbinnenplaatsen gebruikten voor hebzucht en oneerlijke aktiviteiten weg te jagen. Vergis je niet: nederigheid is niet zwakte. Zachtmoedigheid is kracht onder controle. Zijn autoriteit kennende, oefende Jezus onder contole kracht uit. Hij twijfelde niet. Hij ondernam rechtvaardige aktie.

Jezus was rechtvaardig boos; hij wou de Tempel als plaats van aanbidding herstellen. Citerend uit Jesaja 56:7 zei Jezus in Markus 11:17: “Staat er niet geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed voor alle volken genoemd worden? Maar u hebt er een rovershol van gemaakt.”

Jezus kwam tot beslissende aktie om de Tempel te herstellen tot wat het moest zijn. Hij was een man van nederigheid én autoriteit. Wij zijn geroepen om in zijn voetspoor te volgen.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2019-11-30T15:38:12+00:00 november 30th, 2019|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.