by
januari 29th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 简体中文 Italiano 日本語 Русский Dansk ไทย

Komen in de Volheid van je Bestemming

Jonge generaties komen in de volheid van hun bestemming in “Eén Nieuwe Mens” (Efeze 2:14-16).

De missende generatie

In de eerste jaren van Petach Tikvah, was ik geschokt toen ik zag dat 50-plussers wel enige openbaring hadden over Israël, maar niet veel jongere mensen. Het leek wel of het een hele generatie aan begrip ontbrak over het plan van Yeshua voor Israël en de naties. Hoe is dat mogelijk als 80% van de Bijbel over Israël gaat, inclusief haar rol in de opwekking in de wereld?

Mogelijke barrières

  1. Onderwijs/openbaring

Het schijnt dat het jonge generaties ontbreekt aan onderwijs over Israël. Dergelijk onderwijs zou veel verder moeten gaan dan alleen een land en haar volk ondersteunen, maar de nadruk leggen op het herstel van Gods Koninkrijk over heel de aarde! Het antwoord zou moeten zijn meer dan een ‘Israëlgroep’ in de kerk (meest oudere mensen) of het houden van een jaarlijkse ‘Israël Zondag’. Nu de terugkomst van Yeshua dichterbij komt is het noodzakelijk de jongere generatie onderwijs te geven in Gods grotere plaatje!

  1. Niet bewust zijn van de geestelijke strijd

Evenzo is er een gebrek aan begrip van de geestelijke strijd, vaak als gevolg van de misleidende invloed van de media, evenals verkeerde theologie en doctrines. Ik heb voorgangers ontmoet die besloten hebben geen onderwijs te geven over Israël omdat dat verdeeldheid teweegbrengt in hun gemeenten.

  1. Ongezonde “Israël liefhebbers”

Ik heb veel “Israël liefhebbers” gezien die verwarring veroorzaakten en verhinderden dat jongeren (en voorgangers) het meesterplan van God begrepen. Terreinen van verwarring zijn onder andere:

  1. Identiteit: niet-Joden, die overdreven reageren door zich te gedragen als Joden. Soms is dit extreem – ik heb zelfs gezien dat een hele kerk zich bekeerde tot het Judaïsme, waarmee ze zelfs de aandacht trokken van de media. Jezus/Yeshua moet altijd het centrum zijn en niet Joodse gewoonten!
  2. Mensen die idolaat zijn van Joden, Israël producten enz.
  3. Afscheiding: in het krijgen van openbaring van de historische antisemitische rol van de kerk distantiëren sommigen zich van de kerk. Vaak is er geen onderwerping aan welke vorm van leiderschap, en op dat niveau raken ze de band met het lichaam van de Messias kwijt.

Uitdaging

Deze kwesties houden in dat vele jongeren in verwarring raken en zich afvragen: “Waarom zou ik om Israël geven?” De opkomende generatie wordt aangevallen, door vijanden die bedrieglijker zijn dan ooit tevoren en heeft geestelijk onderscheid hard nodig.

Scheidingsmuur

Yeshua heeft de scheidingsmuur tussen Jood en Heiden afgebroken – een geheimenis dat Paulus openbaart in Efeze 2: 14-16. In vers 21 gaat Paulus verder wat Yeshua betreft: “op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heer.” Jood en Heiden moeten “als één” samengevoegd worden en na 2000 jaar is het tijd de muren en belemmeringen af te breken!

Onbedoeld versterken een heleboel “liefhebbers van Israël” opnieuw een “scheidingsmuur” tussen de kerk van de niet-Joden en Israël/het Messiaanse lichaam, door niet wijs te handelen, in verwarring te zijn over identiteit en zich af te scheiden van hun kerk. Het gebrek aan onderscheid en onderwijs zijn belemmeringen voor Gods volk om door te breken in hun eigen volle bestemming. Dit is tweeledig – de volheid van de Kerk zet de redding voor Israël vrij en de volheid van Israël zet de bestemming van de kerk vrij. Er is een grotere uitstorting van Gods Heilige Geest als de “Ene nieuwe mens” tot een meer volwassen uiting komt.

Verbondspartnerschap

Als Revive Israel Nederland, voelen we dat het belangrijk is de jongere generatie toe te rusten om hun volheid te bereiken en hun plaats in te nemen. Door de jaren heen kwamen we erachter dat een doorbraak voornamelijk kwam als we Hollandse jonge mensen in contact brachten met het Messiaanse lichaam in Israël. Het leggen van een fundament op relationeel gebied tussen het Messiaanse lichaam en de internationale kerk is strategisch enorm belangrijk!

Heer, we bidden voor een historische verschuiving in verbondspartnerschap tussen de internationale kerk en het Messiaanse lichaam!! We hebben elkaar nodig! Amen.

(Eelco Schaap is directeur van Petach Tikvah Messianic ministry in  Nederland en Revive Israel Nederland. Samen met zijn vrouw Karin, wil hij bijzonder de nadruk leggen op het dienen van de jongere generaties.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2020-01-31T15:51:28+00:00 januari 29th, 2020|Reacties uitgeschakeld voor Komen in de Volheid van je Bestemming