by
juli 9th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Italiano 日本語 Čeština Dansk ไทย

Kwelling, Hoop & Hulp

Verberg Uw aangezicht niet voor mij in de dag van mijn benauwdheid…” (Psalm 102:2).

Psalm 102:1-12 is het gebed van een man een tijd van lijden. We kunnen ons met hem identificeren. Hij brengt zijn klachten, angsten en smarten bij God. Hij ervaart druk van vele kanten. Hij heeft het in het bijzonder over zijn vijanden en zijn fysieke lichaam. Maar we krijgen ook de indruk dat het probleem deels is dat de schrijver zich ver van God verwijderd voelt.

Wat de reden ook is, of het nou Davids persoonlijke strijd was of dat God ontstemd was over zijn daden en op bekering wachtte; dit is een gevaarlijke situatie voor iedereen om zich in te bevinden.

Hoe is het mogelijk om voor God te komen deze situatie? We zien de droogheid van zijn fysieke, mentale en geestelijke wezen. David heeft water nodig. Hij heeft de aanwezigheid van de Heilige Geest van waaruit hij leeft nodig. De vogels waaraan gerefereerd wordt zijn degenen die woestijnen en vernietigde plaatsen bewonen, symbolen van dood en vernietiging (vers 7).

Het is interessant dat David hier het gevoel van eenzaamheid beschrijft als een vogel op een dak (vers 8). Wanneer wordt David omschreven als alleen op een dak? Het was toen hij Bathseba zag, en waar bracht hem dat? David belandde in die situatie door niet te zijn waar hij had moeten zijn.

De diepte van Davids lijden wordt beschreven als tranen die zijn drinkbeker vullen (vers 10). Iedereen is tegen hem. Waar in de Bijbel lezen we over nog iemand die veracht wordt? We zien Yeshua in precies dezelfde situatie, het uitroepend naar Abba vanuit een gevoel van leegte, ver van God, een plaats van lijden waarbij op een paar mensen na iedereen zich tegen Hem gekeerd had. “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? Waarom bent U zo ver van hulp aan Mij, en van de woorden van Mijn jammerklacht?” (Psalm 22:2; Mattheüs 27:46)

Dit is een plaats van transparante zwakheid en zelfs twijfel, waarin ook wij ons kunnen bevinden. In vers 4 zien we de “klik” in David wanneer hij zich keert naar God. “Maar U, O Heer zal eeuwig standhouden, en de herinnering aan Uw Naam voor alle generaties…”

De verandering komt door het proclameren van wie God is en wat Hij beloofd heeft. Deze Psalm is niet geschreven als het lijden van één persoon, maar voor dat van ons allemaal. Niemand is immuun voor tijden van strijd, testen en smart. God wil dat we ons naar Hem keren en op Hem leunen.

Wie zijn de gevangenen die hier genoemd worden en wat zijn de gevangenissen in vers 20? Angst voor de dood is één van de grootste gevangenissen voor allen die niet in Gods schuilplaats leven. Hij neemt ons mee voorbij de druk van deze wereld. Wanneer wij loven en aanbidden, geven we God onze dank en worden we vervuld met Zijn Geest. Dan vinden we de weg om uit onze verwarring, angst en twijfel te klimmen.

En op die plaats veranderen we van een eenzame vogel op een dak naar het “vernieuwd” worden als een arend die zweeft boven iedere situatie (Jesaja 40:29-31; Psalm 103:5).

Print Friendly, PDF & Email
By |2020-07-10T13:08:02+00:00juli 9th, 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kwelling, Hoop & Hulp