by
september 15th, 2019

This post is also available in: English Português 简体中文 Čeština

Er zijn twee beelden van de Messias door de Wet en de Profeten. Een is een lijdende knecht, de ander een overwinnende koning. De Rabbi’s noemden deze twee figuren Messias zoon van Jozef en Messias zoon van David. De gedachte erachter was dat Jozef leed door de schuld van zijn broeders in een gevangenis in Egypte. De persoon van David was een koning die regeerde met de hoogste macht.

Hoewel, dat onderscheid is niet correct in de zin dat beiden, Jozef en David geleden hebben en dat beiden geregeerd hebben. (Aan de andere kant, er is een juiste verborgen bedoeling in die vergelijking, waarin Jozef regeert onder de heidenen en David in Israël. De Messias moet regeren zowel als hoofd van de internationale Kerk als als koning van Juda/Israël.)

Hoe probeerden de Rabbi’s deze paradox van de Messias als lijdende dienstknecht of overwinnende koning op te lossen? Sommigen beschouwden dit als twee verschillende Messiassen. Sommigen als twee opties. (Als de mensen rechtvaardig waren, zou de Messias komen als overwinnaar; als de mensen zondig waren, zou de Messias komen om te lijden.)

We vinden de oplossing in de Evangeliën: De Messias moet eerst komen om te lijden en te sterven; en dan zal Hij komen om te overwinnen en te heersen. Dat patroon van eerst lijden en dan heersen is te vinden op veel verschillende plaatsen door de Wet en de Profeten heen.

Hij is Beide

David leed door de hand van Saul; vervolgens regeerde hij in Jeruzalem. Jozef leed door toedoen van zijn broeders en in de gevangenis, en vervolgens regeerde hij in Egypte. Vele rechtvaardigen hebben geleden; anderen geregeerd. Maar het beeld van zowel lijden als overwinnen wordt herhaald.

In Zacharia 9:9 wordt de Messias afgebeeld, arm, Jeruzalem binnenrijdend op een ezel. In Daniël 7:13-14 zien we Hem komen met de wolken van de hemel voor de Oude van dagen. Het beeld van de rechtvaardige die lijdt kan gesymboliseerd worden door een lam dat geslacht wordt; de overwinnende koning door een brullende leeuw. Yeshua is beide:

De Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En ik zag en zie: te midden van de troon en de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht…. Openbaring 5:5-6

In Deel 2 gaan we dieper in op Yeshua als zowel de Leeuw en het Lam, geografie en hoe Zijn attributen toegepast moeten worden in ons leven.

Print Friendly, PDF & Email
By |2019-09-15T15:20:44+00:00september 15th, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Leeuw en Lam (Deel 1)