by
september 16th, 2019

This post is also available in: English Português 简体中文 Čeština

Laten we in deel 2 eens kijken hoe Jeruzalem en de toekomst verbonden zijn met de identiteit van Yeshua als Lam en Leeuw. Als je deel 1 gemist hebt, klik HIER!

De Messias moest komen en lijden als onschuldig offer om te voorzien in vergeving en verzoening voor onze zonden. Dit gebeurde aan het kruis. Hij zal terugkomen naar de aarde om te heersen en duizend jaar regeren in het duizendjarig rijk (Openbaring 20).

Er is geen tegenspraak tussen deze twee. Op het kruis stond op een bordje boven het hoofd van Yeshua “Koning der Joden”. Hij zal terugkomen om te regeren en heersen als de Leeuw van Juda. Zoals het kruis plaats had in het verleden in Jeruzalem, zo zal Jeruzalem de locatie zijn van de hoofdstad van het Koninkrijk van Yeshua in de toekomst. Het kruis en de hoofdstad zijn beide in Jeruzalem (Psalm 2:6; 48:1-2).

De leeuw is het symbool van een heersende koning. De Leeuw van Juda is “koning van de Joden” en daarom moet Zijn hoofdstad de stad Jeruzalem zijn in Judea. Juda zelf ging zijn bestemming in als leider van de stam van de komende Messiaanse koning, toen hij zich vernederde en aanbood in de gevangenis te blijven in plaats van zijn halfbroer Benjamin (Genesis 44:33). Dit moment als offerlam kwalificeerde hem als de vader van de overwinnende koning. De Leeuw en het Lam zijn verbonden.

Ontwikkeling van Zijn kwaliteiten

Yeshua heeft deze kwaliteiten beide. Hij is een leeuw en een lam. Als we Hem volgen en gevormd worden naar Zijn beeld, moeten we ook de kwaliteiten van het lam en de leeuw ontwikkelen. De leeuw is moedig, een vechter en gezaghebbend. Het lam is zacht, zwak en gevoelig. Yeshua bad zowel met tranen als met luid geroep (Hebreeën 5:7). De tranen komen van het voelen van de pijn van diegenen voor wie Hij in liefde bad. Het geroep komt van het vechten tegen de machten van het kwaad voor degenen van wie Hij houdt.

Yeshua zal voor altijd beide zijn de Leeuw en het Lam. Hoewel, Hij kwam 2.000 jaar geleden om de rol van offerlam te vervullen aan het kruis. Hij komt weer. Hij komt niet om geofferd te worden. Hij zal komen om te vechten, te straffen en te heersen. De eerste keer kwam Hij op een ezel; Hij zal terugkomen op een wit paard.

En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen…. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden…En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Openbaring 19:11-15.

Yeshua komt terug om te vechten tegen alle naties die Jeruzalem zullen aanvallen (Zacharia 14); Hij zal Zijn koninkrijk vestigen op de hele aarde, met Jeruzalem als hoofdstad (Jesaja 2). Het is interessant op te merken dat de sluiting van de stad Jeruzalem een leeuw is. Daar kwam Hij de eerste keer om gekruisigd te worden als offerlam. Daar zal Hij terugkomen om te heersen en regeren als de Leeuw van Juda.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2019-09-16T12:59:02+00:00 september 16th, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Leeuw en Lam (deel 2)