by
februari 26th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 简体中文 日本語 polski Русский Čeština Dansk ไทย

Maria bij het Graf: Voortgaande Openbaring – Deel 2

Internationale Dag Van De Vrouw vieren; 8 Maart 2020

Greta Mavro, de schrijfster van vandaag, dient in Griekenland namens Revive Israel/Tikkun Global Ministries.

Als Maria in het graf kijkt, ziet ze twee engelen zitten, een aan het hoofdeind en een aan het voeteneind van waar Jezus’ lichaam gelegen had. Plotseling werd aan Maria zo’n krachtige openbaring gegeven, die we allemaal nodig hebben, maar we moeten eerst diep bukken en in het graf kijken en zoeken naar de Enige die onze ziel nodig heeft, net als zij deed, om die te ontvangen.

Dan moet u een verzoendeksel van zuiver goud maken, zijn lengte tweeënhalve el en zijn breedte anderhalve el. Vervolgens moet u twee cherubs van goud maken, als gedreven werk moet u ze maken, aan de beide uiteinden van het verzoendeksel. Maak één cherub aan het uiteinde aan de ene kant, en één cherub aan het uiteinde aan de andere kant; als één geheel met het verzoendeksel moet u de cherubs maken, aan de beide uiteinden ervan.

Vervolgens moet u het verzoendeksel op de ark leggen, en in de ark moet u de getuigenis leggen, die Ik u geven zal. Dan zal Ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel, van tussen de twee cherubs, die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal Ik met u spreken over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Exodus 25:17-22

De engelen zijn gekomen om Maria te openbaren dat Yeshua het eeuwige Verzoendeksel is op de plaats waar God met ons spreekt. Het bereidt Maria voor op een ontmoeting met de Enige die spreekt tussen de cherubim. Maria is een van de mooiste voorbeelden in de Schrift van een volhardend zoekend hart dat voorziet in de motivatie voor ieder die ook diep bukken en kijken in het graf om een dergelijke ontmoeting te hebben met het Verzoendeksel, niet door handen gemaakt

Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening (Grieks: ‘verzoendeksel’), door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Romeinen 3:25

Yeshua kent het hart van Maria. Hij komt om met haar te spreken “tussen de cherubim”. Tenslotte noemt Hij Maria bij haar naam en haar ogen gaan open waardoor ze Hem herkent.

‘Rabboni’ roept ze uit! Hij zegt haar dat ze Hem niet moet aanraken, omdat Hij nog niet opgevaren is tot de Vader. Het lijkt erop dat Hij teruggekomen is naar het graf op weg naar de Vader, om Maria en de discipelen te troosten die gedesoriënteerd en verloren zijn zonder hun Meester. Hij beveelt Maria Hem niet aan te raken zoals voorheen want Hij luidt een nieuw tijdperk in. Hij heeft het voorhang voorgoed gescheurd. Hij stijgt op naar de Vader zodat we nu en voor altijd kunnen naderen tot de troon van genade om eeuwige verzoening te verkrijgen, want Hij is ons Verzoendeksel, niet door handen gemaakt.

Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Hebreeën 4:14-16

Print Friendly, PDF & Email
By | 2020-03-05T00:29:05+00:00 februari 26th, 2020|Reacties uitgeschakeld voor Maria bij het Graf: Voortgaande Openbaring – Deel 2