by
juli 17th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 简体中文 Italiano 日本語 Čeština Dansk ไทย

Nieuwe Houding voor Moeilijke Tijden

We komen in nieuwe en enigszins moeilijke tijden. Het lijkt mij toe dat we als gelovigen in Yeshua meer begrip nodig hebben hoe we om moeten gaan met beproevingen en verdrukking.

Uiteindelijk is het de wil van God dat we materieel gezegend leven. Aan het eind van de Bijbel zien we dat er voor goed geen pijn zal zijn, geen rouw en geen tranen. (Openbaring 21:4)

Hoewel, in deze tijd is er een tendens dat de mens zich afkeert van God in tijden waarin alles goed gaat en zich keert tot God in moeilijke tijden. Mensen die niet geloven schijnen minder geïnteresseerd over God te horen als alles makkelijk is en schijnen er meer open voor te staan als de situatie moeilijk is.

Zelfs wij, als toegewijde gelovigen, hebben de neiging minder vurig te zijn en meer bezig met de dingen van de wereld en het vlees als alles op rolletjes loopt. Als we met moeilijkheden te maken hebben, dan neigen we meer naar nederigheid, zuiverheid, gebed en eenheid.

Als er uiterlijk meer moeilijkheden zijn dan neigen we meer naar geestelijke zaken. Op deze mysterieuze manier kunnen moeilijke tijden een zegen zijn. Moeilijke tijden zijn deels een oordeel van God. Dit oordeel houdt in Zijn genade om zowel ongelovigen als gelovigen dichter bij Zichzelf te brengen.

God wil niet dat we lijden. Maar Hij ziet dat er in tijden van lijden een grotere geestelijke vooruitgang is. We meten zegen niet alleen naar materieel comfort maar naar geestelijke zuiverheid.

Daarom, in moeilijke tijden moeten we kijken naar de positieve zegen en de bedoeling van God. We moeten de soevereiniteit van God erkennen en Zijn rechtvaardige oordelen te midden van beproevingen en verdrukking.

In de eindtijd zal het volk van God Hem gaan prijzen vooral om het thema dat de oordelen van God rechtvaardig zijn. Dat staat voor een belangrijke verandering in houding voor de meesten van ons

  • Openbaring 11:17-18 – “Wij danken U, Heere God… dat Uw toorn is gekomen en het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden en het loon te geven aan Uw dienstknechten…”
  • Openbaring 15:4 – “Uw rechtvaardige oordelen zijn openbaar geworden…”
  • Openbaring 16:7 – “Uw oordelen zijn wa