by
november 30th, 2018

This post is also available in: English Português 한국어

Profetisch Alert zijn op de Kerk

Harold Walker – Braziliaanse bediening, partner van Revive Israel

Er is een groeiende consensus in de westerse wereld die onafhankelijk is van een specifieke politieke partij of land— Een daarvan is felheid tegen de joods-christelijke waarden. Het idee is dat de morele wetten van de Bijbel de mensheid van het nastreven van geluk hebben beroofd. Het verlangen bestaat om de waarden die de basis vormen voor het traditionele gezin te vernietigen. Dit is een wereldwijde beweging en ze zal onverbiddelijk de hele wereld in bezit nemen en we moeten er op voorbereid zijn zwaar vervolgd te worden, indien we  hier tegen in gaan.

God geeft een venster, dat ons in de gelegenheid stelt om tijdelijk deze machten te overwinnen door de verrassende verkiezing van Trump en de conservatieve overwinningen in andere landen zoals Brazilië. Maar de reactie op deze partijen en politici die de joods-christelijke morele waarden verdedigen, herhaalt zich snel weer (ik denk ongeveer tussen 4 en 10 jaar) met hernieuwde kracht.

We moeten de kerk dringend waarschuwen om acht te slaan op en te bidden over de volgende kwesties:

1. We moeten gebruik maken van de economische welvaart die in de komende jaren komt om de oorzaken van het Koninkrijk van God te bevorderen en onszelf niet te laten aantrekken door materialisme en egoïstische vervulling van onze eigen grillen, comfort en plezier.

Wij moeten vasthouden aan de waarden die Jezus zelf ons leerde, ons Kruis dagelijks op ons nemen, terwijl we in de behoeften van de armen en de ongelovigen voorzien. We moeten ons niet laten hypnotiseren door de waarden van de culturen om ons heen. Het geld dat God in onze handen zal geven, dient om missionarissen en werkers van het Koninkrijk over de hele wereld te ondersteunen. We moeten ervoor zorgen dat de Grote Opdracht uitgevoerd wordt!

2.  De duivel is niet bezorgd over de oudere generatie. Hij vindt het niet erg als ze naar de kerk blijven gaan en christelijke waarden verdedigen. Net als bij de farao in het oude Egypte, Herodes in Jezus tijd en de draak in Openbaring 12, gebeurt hetzelfde met hem na de nieuwe schepping, daar hij weet dat dit het instrument is, dat God gebruikt om zijn Koninkrijk te vernietigen en om het Koninkrijk van de Messias te introduceren.

We moeten daarom, als kerk, onze volle aandacht richten op de voorbereiding van dit nieuw geslacht. We moeten abortus bestrijden, investeren in christelijke scholen, weeskinderen helpen, adoptie ondersteunen, met onze kinderen werken, universiteiten innemen en aan het nieuwe geslacht de hele erfenis die wij ontvangen hebben inprenten, zodat zij in staat zal zijn op te staan als het profetische instrument, waar God naar op zoek is, om het regime van de antichrist uit te dagen en de terugkeer van Jezus te verwelkomen.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2019-04-14T15:44:59+00:00 november 30th, 2018|Reacties uitgeschakeld voor Profetisch Alert zijn op de Kerk