by
december 5th, 2019

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 简体中文 Italiano 日本語 polski Čeština Dansk

Rijpheid – van “Giftig Tribalismel” tot “Verder dan je Team”

Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan. (1 Korinthe 13:11)

Een klein kind is het centrum van zijn eigen wereld, zonder perspectief op hoe klein ze eigenlijk zijn. Hun eigen wil en wensen zijn het belangrijkst. Twee dreumesen in dezelfde kamer bemoeien zich zelfs niet met elkaar, ze spelen hun eigen spel, vragen om eten als ze honger hebben en maken rommel zonder het op te ruimen. Ze hebben een eigen manier om dingen te doen en die manier is de enige. Heel kleine dingen kunnen hun aandacht trekken en ze laten huilen of lachen, jaloers worden of verdrietig. Ze waarderen alleen het moment en niet het grote beeld. Bij een volwassene is dit “kinderachtigheid” en is anders dan “kinderlijkheid” of “onschuld”.

Een volwassen manifestatie van kinderachtigheid is “giftig tribalisme” – mijn stam, mijn groep, mijn familie moet slagen ten koste van alles, of het nu goed is of fout. Dat betekent niet dat stammen niet belangrijk zijn in Gods ogen – de Schrift laat duidelijk zien dat God zich bezighoudt met de stammen van de wereld. “Giftig tribalisme” is de perverse vorm van de gezonde identiteit van een stam.

Het is geen toeval dat Paulus spreekt over “volwassenheid” na zijn opmerkingen over spreken. “Profetie”, “tongen” en “kennis” zal afgedaan hebben  (1 Kor.13:8) – ze zijn ten dele en tijdelijk. Onze wereld wordt overspoeld met woorden en meningen, en mensen met een mening hebben altijd gelijk – tenminste in hun eigen ogen. Volgens een artikel in de Washington Post in 2015 zouden er 305,500,000,000 pagina’s  nodig zijn om het hele internet uit te printen – lees plezierig!

Opinies beïnvloeden profetie, omdat we allemaal mensen zijn en we “ten dele kennen en ten dele profeteren” (13:9) eerder dan dat we een open kanaal naar God hebben; hoewel, tegelijk krijgen we de instructie de “Profetie niet te verachten” (1 Thessalonicenzen 5:20). Profetie is belangrijk maar niet het allerbelangrijkste.

Paulus verbindt rijpheid, volwassenheid, mannelijkheid met iets dat meer permanent is: “En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.” Vs 13

De wereld heeft “vaders” nodig die echt liefhebben, vervuld van geloof en hoop. Diegenen die verder kijken dan hun eigen behoeften, buiten de behoeften van hun stam, naar het plaatje van het grotere Koninkrijk van God. Hun conversatie heeft niet steeds betrekking op henzelf, hun opinies, hun groepen, hun welzijn, hun glorie. Ze offeren zelfs een rechtmatige focus op zichzelf op voor een focus op anderen – zelfs als anderen veeleisend zijn  of doordrammers. Ze omarmen die anderen zelfs in hun onvolwassenheid of zonde en willen niet over hen heersen.

In de politieke wereld worden zulke mensen “staatsmannen” genoemd – politici die verder kijken dan hun eigen partij en her- verkiezing. In het Lichaam van de Messias, zijn sommigen van deze mensen echte “apostelen” – diegenen met een verantwoordelijkheid die verder gaat dan hun eigen plaats om kerken en gemeenten te stichten, in staat om herder te zijn van een ander team, wat hen zelf vaak veel kost. In het gezin zijn zulke mensen natuurlijk “vaders” – niet krenkend, noch afwezig – fysiek of emotioneel. Zo iemand heeft “afgedaan met de kinderachtige manieren” en “is een man geworden.”

Een belangrijk doel van God in de eindtijd is een laatste generatie vaders te doen opstaan in allerlei gebieden, om op te staan tegen de golf van duisternis als bescherming voor hen die aan hen toevertrouwd zijn. Het Lichaam van de Messias moet daar voorbede voor doen, ze erkennen en ondersteunen. Zonder hun aanwezigheid zal er een groot, niet te stoppen afglijden naar de afgrond zijn. Als jij dit bent, is het nu de tijd om op te staan naar de laagste plaats!

“Zie , Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.” (Maleachi 4:5,6)

Print Friendly, PDF & Email
By |2019-12-05T17:00:48+00:00december 5th, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Rijpheid – van “Giftig Tribalismel” tot “Verder dan je Team”