by
maart 18th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 简体中文 Italiano 日本語 polski Русский Čeština Dansk

Samenvatting van de Eindtijd – Deel 1

De studie over de Eindtijd kan heel gecompliceerd zijn en heeft
veel verschillende en roerende onderdelen. Ik zou graag het algemene beeld
van de Eindtijd samenvatten in 7 woorden:

 1. Verdrukking
 2. Vervolging
 3. Ecclesia (Internationale Kerk)
 4. Israël
 5. Armageddon
 6. Wederkomst
 7. Millennium

Laten we deze kort definiëren.

 1. Verdrukking

Yeshua zei over de Eindtijd dat het zou zijn “Als in de
dagen van Noach…. Als in de dagen van Lot”  (
Lukas
17:26-29
).  Zowel in de dagen van Noach als
in de dagen van Lot overkwam de menselijke samenleving iets vreselijks. Geweld
en perversiteit op seksueel gebied regeerden. We zien neigingen hiertoe vandaag
en het zal nog erger worden. Uiteindelijk zal een onheilsregering heersen
over de wereld, zoals in de dagen van het slechte Imperium van de Farao’s
in de tijd van Mozes. De Bijbel verwijst naar deze wereldregering en religie
als “het Beest”. (Openbaring
13:1
).

Openbaring 12:15

En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de
vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren.

Dit omvat een heleboel media hersenspoeling, misinformatie en propaganda.

 1. Vervolging

Het centrale deel van die verdrukking zal een aanval zijn op de
rechtvaardigen.

Openbaring 13:7

En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen
de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke
stam, taal en volk.

God zal Zijn volk beschermen in die tijd, toch zullen zij intense
vervolging ondergaan. Dit zal een gelegenheid zijn om te getuigen van de waarheid,
gereinigd te worden, nederig, bekrachtigd en bewijs te leveren van Zijn rechtvaardig
oordeel aan de slechten. Alle gelovigen in Yeshua zullen te maken hebben met
vervolging, iedereen die voorstander is van de waarde van het traditionele
huwelijk, Israël, of gerechtigheid in het algemeen. Yeshua zei dat we “overgeleverd
zouden worden aan hen die ons verdrukken.” (
Mattheus
24:9
).

 1. De Ecclesia

Het evangelie van het Koninkrijk moet verbreid worden naar ieder
land voordat het einde zal komen  (Mattheus
24:14
). De Kerk (Ecclesia) onder de naties zal
tot haar volheid komen, in grootte (Openbaring
7:9
), in geest (Romeinen
11:25
), en in reinheid (Openbaring
19:7
). Er zullen echte gelovigen zijn in ieder
land, met een uitstorting van de Heilige Geest op alle vlees. Ze zullen één
zijn in hart en liefde (Johannes
17:21-23
).  De volheid van de Internationale
Ecclesia of Kerk is een vervulling van de beloften aan de Israëlische aartsvaders
om de hele wereld te zegenen en de volheid van de heidenen te worden.

Genesis 12:3

..En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend
worden.

Andere beloften aan Isaac, Jakob, Jozef, en Efraim: Genesis
22:18
, Genesis
28:3
, 35:11, Genesis
48:8
.

 1. Israël

Er zijn meer dan 30 beloften en profetieën in de Bijbel dat God
het Joodse volk weer bijeen zal brengen uit hun verstrooiing, hun land zal
herstellen en geestelijke vernieuwing zal brengen. Dit heeft in hoge mate al
plaatsgevonden sinds de terugkeer van de Zionisten eind jaren 1800, tot de
stichting van de staat Israël in 1948, de her-inname van Jeruzalem in 1967
enzovoorts. Een van de centrale aspecten van de geestelijke vernieuwing van
Israël is het herstel van het Messiaanse overblijfsel, de groeiende gemeenschap
van Joodse mensen die geloven in Yeshua, zowel in Israël als over de wereld.
Israël zal blijven groeien in wereld invloed en aandacht.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2020-03-18T15:33:33+00:00 maart 18th, 2020|Reacties uitgeschakeld voor Samenvatting van de Eindtijd – Deel 1