by
maart 24th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 简体中文 Italiano 日本語 polski Русский Čeština Dansk

Samenvatting van de Eindtijd – Deel 2

De studie over de Eindtijd kan heel gecompliceerd zijn
en heeft veel verschillende en roerende onderdelen. Ik zou graag het algemene
beeld van de Eindtijd samenvatten in 7 woorden:

 1. Verdrukking
 2. Vervolging
 3. Ecclesia (Internationale Kerk)
 4. Israël
 5. Armageddon
 6. Wederkomst
 7. Millennium

Laten we verdergaan met deze kort definiëren.

 1. Armageddon

De geestelijke strijd over de hele wereld zal culmineren in een gigantische oorlog. Het middelpunt van die oorlog zal een gecombineerde aanval van natiën van over de hele wereld tegen Israël zijn (Zacharia 14:1-2, Ezechiël38-39). Wanneer de natiën Israël binnenvallen vanuit het Noorden, zal er een grote strijd zijn in de vallei van Jizreël, genaamd Armageddon (in Hebreeuws הרמגידו) of Megiddo (Openbaringen 16:14-16). Daarna zal de strijd zich verplaatsen naar Jeruzalem voor de finale. De aanval van Assyrië in Jesaja 37 en de Yom Kippur Oorlog in 1973 waren een voorafschaduwing van deze strijd. De natiën vallen Israël aan, maar God noemt het een aanval tegen Hemzelf.

 1. Wederkomst

Als de natiën Jeruzalem aanvallen en overwinnen, heeft God geen andere mogelijkheid dan tussenbeide komen. De hemel zal zich openen: Yeshua zal terugkomen als een Strijdheer, een straffende rechter en een militaire commandant: de hemelse legers zullen Hem vergezellen, op witte paarden rijdend: zij zullen de demonische legers vernietigen in de lucht en de menselijke legers op de grond (Mattheüs 24:27, 30; Openbaringen 19:11-19). Yeshua zal op de Olijfberg staan (Zacharia 14:4). De doden (van de eerste opstanding) zullen opstaan en de heiligen zullen getransformeerd worden (I Korinthiërs 15:52, I Thessalonicenzen 4:16).

Openbaringen 19:20-20:3

Het Beest werd gevangen genomen samen met de valse profeet die er wondertekenen voor had gedaan…de twee werden levend in het meer van brandende zwavel gegooid. Heel hun aanhang werd gedood door
het zwaard uit de mond van Hem die op het paard zat…Ik zag een engel…hij ving de draak, de oude slang die de aanklager is, de duivel, en boeide hem voor duizend jaar.

De legers van de Antichrist en de Duivel worden van de aarde verdreven.

 1. Millennium

Na de strijd zal Yeshua in overwinning Jeruzalem binnengaan. Hij zal van Jeruzalem Zijn hoofdstad maken en Zijn aardse koninkrijk van reinheid, vrede en voorspoed vestigen.

Jesaja 2:1-4

En het zal zijn in de Laatste Dagen dat de berg van het huis van de Heer gevestigd zal zijn op de top van de heuvels…en alle natiën zullen daar naartoe rennen. En vele natiën zullen gaan en zeggen: “Kom, laat ons opgaan naar de berg van de Heer, en naar het huis van de God van Jacob”…want de wet zal van Zion uitgaan en het Woord van de Heer vanuit Jeruzalem. En Hij zal rechtspreken over de naties…

Dit is het Messiaanse koninkrijk op aarde (Micha 4:1-5, Ezechiël
40-48
, Openbaringen 20). De heiligen zullen met Yeshua heersen en regeren. Dit koninkrijk is vooraf aangekondigd in de heerschappij van Koning Salomo (I
Koningen 1-10
, Mattheüs 12:42) en er is voor gebeden in het gebed van de Heer (Mattheüs 6:10). Na het duizendjarig regeren van Yeshua als Koning Messias, wordt Satan losgelaten voor een korte tijd, de laatste strijd vindt plaats en dan komt het laatste oordeel van het Meer van Vuur (Openbaringen 20:7-15).

 1. Nieuwe Schepping

Er is een 8e categorie, hoewel er hierboven maar 7 vermeld staan. Aan het einde van het 6e Millennium, komt de Messias terug. Zijn duizendjarig Messiaanse Koninkrijk is het 7e Millennium. Aan het einde van het 7e millennium, komt het 8e “millennium”. Dit heet de Nieuwe Schepping. Het Hemelse Jeruzalem daalt neer en wordt samengevoegd met het aardse Jeruzalem. De laatste opstanding van de doden vindt plaats. Zij die geschreven staan in het Boek des Levens zullen voor eeuwig leven in perfecte vreugde, zonder dood, verdriet of ziekte. De hof van Eden wordt
hersteld. Eden en Jeruzalem worden één. Dit gelukkige en eeuwige einde is
het laatste deel van het plan van God (telios in het Grieks). Het wordt beschreven in de laatste twee hoofdstukken van de Bijbel, Openbaringen 21 en 22.

Het belang van het begrijpen van deze samenvatting van de Eindtijd is niet om toekomstige gebeurtenissen te kunnen voorspellen, maar om Gods plan voor het vestigen van Zijn Koninkrijk en Zijn wil op aarde te begrijpen, en om onze harten voor te bereiden om God op de juiste manier te dienen in deze laatste dagen voorafgaand aan de terugkomst van Yeshua.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2020-03-26T13:14:12+00:00 maart 24th, 2020|Reacties uitgeschakeld voor Samenvatting van de Eindtijd – Deel 2