by
januari 10th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 简体中文 Italiano 日本語 Русский Čeština Dansk ไทย

Samenvatting van Global Alignment

Ons onderwijs over Alignment (richting, op één lijn komen, overeenkomst) heeft heel wat interesse teweeggebracht, zowel in Israël als over de hele wereld. Hier een paar citaten uit het boek Alignment over de relatie tussen de Messiaanse Joden en niet Joodse Christenen, wederzijdse onderwerping, partnerschap en synergie.

 1. 9 Global alignment heeft te maken met de juiste relatie voor ware Christenen over de wereld en voor het Messiaanse overblijfsel van Israël om klaar te zijn voor de 2e komst van Yeshua (Jezus) Alignment is onderwerping aan Gods bevel en bereidt ons voor op de vestiging van Zijn Koninkrijk op aarde.
 2. 17 Als we een zacht hart en gevoelig geweten hebben, dan zoeken we deze alignment van intimiteit en onderwerping in iedere situatie.
 3. 18 Alignment is een opdracht die iedereen toestaat zijn of haar eigen plaats te hebben – voor iedereen te functioneren, voor iedereen om vrucht te dragen.
 4. 24 Berouw is de eerste stap van alignment.
 5. 25 Het Heer zijn van Yeshua is de hoeksteen van onze persoonlijke alignment met Gods plannen en doelen.
 6. 27 Geestelijke alignment is morele alignment. Het gebrek aan moreel onderscheid maakt dat velen van ons “Charismatici” zweverig lijken. De Heilige Geest is meer “moreel” dan “mystiek”.
 7. 43 Het volledige herstel van het Koninkrijk gebeurt pas als Yeshua terugkomt.
 8. 44 We zijn geroepen om de apostolische opdracht uit te voeren. Wij gaan door met doen wat zij begonnen zijn. Hun generatie begon aan de grote opdracht. Onze generatie maakt die af (hopelijk!).
 9. 56 Bij de 2e komst, zullen de koninkrijken van deze wereld worden overgedragen aan Yeshua en aan de mensen die geleerd hebben te wandelen in gerechtigheid.
 10. 64 Yeshua is het hoofd van de Kerk (Efeze 1:22) en de Koning van Israël (Johannes 12:13).
 11. 80 Alignment is een lichtere vorm van autoriteit dan directe onderwerping, hoewel het uiteraard een onderwerpend hart impliceert. Het punt is niet een controle op organisatorisch gebied maar een juiste richting de Heer te dienen in deze eindtijd.
 12. 90 Alignment vraagt een juiste relatie tussen het overblijfsel van Israël en de internationale Ecclesia. Er zijn cirkels binnen cirkels. Iedereen is gelijk. Alignment is vereist om te garanderen dat iedereen erbij hoort.
 13. 91 Religieus vooroordeel probeert mensen uit te sluiten door etnische hoogmoed; verbonds alignment probeert iedereen erbij te halen door elkaar hoog te achten. (Romeinen 12:10)
 14. 111 We kijken naar de raad uit Handelingen 15 als een Bijbels voorbeeld en patroon van hoe senior leiders elkaar kunnen ontmoeten en zich aan elkaar onderwerpen. We beweren niet “de” Raad van Jeruzalem te zijn. We zeggen dat senior leiders elkaar tenminste eens per jaar moeten ontmoeten voor wederzijdse relationele toewijding en verantwoording.
 15. 112 Het getuigenis dat we hebben bij Tikkun Ministries van leiders die bijna 40 jaar wandelen in een verbond, samenwerking en wederzijdse verantwoording voorziet in een basis van vertrouwen, veiligheid en stabiliteit die voor velen een zegen is geweest. We zijn gewoon een van de vele stromingen, maar we proberen ons seniorleiderschap een patroon te geven naar de raad van Handelingen 15. Dat model is dat de seniorleiders elkaar regelmatig ontmoeten in een atmosfeer van wederzijdse onderwerping.
 16. 149 Arabische Christenen en Messiaanse Joden moeten elkaar omarmen als deel van de familie van Abraham.
 17. 186 Het leidende principe in het proces is wederzijdse onderwerping en nederigheid. De nederigheid hier is het tegengestelde van etnische trots. Etnische nederigheid, zowel bij de Jood als de Heiden, bij Israël en de Kerk, brengt iedereen in global alignment en is een manifestatie van de glorie van God. Deze radicale nederigheid is een regelrechte tegenstelling tot de “uitverkiezing” in de zin van radicale superioriteit. Joodse en Christelijke bestemming wordt gedefinieerd door het dienen van elkaar.
 18. 189 God gebruikt het partnerschap van de Olijfboom van Israël en de Kerk om een betere wereld te scheppen waarin geen racistische superioriteit of etnische trots is. Er zal nederigheid zijn, wederzijds respect en afhankelijkheid van de genade van God.
 19. 189 Om deze genade van God te ontvangen moeten zowel Jood als Heiden komen tot een plaats van nederigheid.
 20. 190 De Olijfboom is een beeld van wederzijdse zegen en wederzijds dienen.
 21. 191 Zal het Messiaanse overblijfsel ontkomen aan zelfgerichtheid en de Ecclesia gaan dienen? Zal de Ecclesia een verenigende en dienstbare leiderschapsrol ontvangen voor het Messiaans overblijfsel? Het Messiaans overblijfsel is er om de internationale Ecclesia te helpen tot volheid te komen. De Ecclesia is er om Israël te helpen tot volheid te komen. Dit is de dubbele nederigheid die nodig is om in werkelijke alignment te komen.
 22. 227 De alignment waar we over spreken tussen de internationale Ecclesia en het Messiaanse overblijfsel zal zijn volheid bereiken in coöperatief partnerschap en wederzijdse ondersteuning.
 23. 242 Synergie betekent dat teamwork een veel beter resultaat boekt dan wanneer ieder persoon binnen de groep individueel zou werken aan hetzelfde doel.
 24. 243 Roterend leiderschap en onderwerping zorgen ervoor dat verschillende kwaliteiten en gezichtspunten eruit komen. Er is leiderschap, teamwork en onderwerping.
 25. 244 Het mysterie van Efeze 3:6 is dat de Heidenen “partners zullen zijn in de erfenis, partners in het Lichaam en partners in de beloften” Dit is de alignment.

*Noot van de vertaler: het woord “Alignment” heeft zoveel betekenissen, die wel duidelijk geworden zijn, dat ik het maar onvertaald gelaten heb!

Print Friendly, PDF & Email
By | 2020-01-10T15:47:11+00:00 januari 10th, 2020|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.