by
november 2nd, 2018

This post is also available in: English Português

Sta op, Afrika!

Frankrijk was het “enige Afrikaanse team” in de recente Wereldbekerfinale, volgens Kenia’s vice-president William Ruto – Letterlijk de helft van het Franse team was van Afrikaanse afkomst!

Is hun succes een indicator van de opkomst van Afrika, of slechts een uitdrukking van de uitdagingen die veel Afrikanen in het Westen tegenkomen bij het bereiken van de hoogste niveaus in alles, behalve sport?

tweet

Waar het Allemaal Begon

Revive Israel steunde een recente gebeurtenis in Addis Ababa, Ethiopië, de politieke hoofdstad van Afrika en de thuisbasis van het hoofdkantoor van de Afrikaanse Unie en de Economische Commissie voor Afrika van de VN – en het waarschijnlijke thuisland van de Bijbelse koningin van Sheba en de basis van de Ethiopische eunuch in Handelingen 8.

Het doel van het Forum van de Afrikaans-Israëlische Restitutie was om de onderliggende oorzaken van een aantal Afrikaanse problemen aan te pakken. Het kernbegrip was dat de zonden van Egypte tegen het Joodse volk (Ex 1: 8-14) nooit collectief door Afrika zijn erkend, dat een vloek bracht – uiteindelijk niet alleen over Egypte, maar zich ook uitstrekte over heel Afrika, net zoals de zonde van Achan een vloek bracht over heel Israël (Jozua 7:20). Deze vloeken van Egypte, slavernij, despotisch leiderschap en kindermoord, hebben daarom Afrika getroffen; vandaar een lange geschiedenis van slavernij, vaak tiranniek leiderschap en hoge kindersterfte.

Vloeken Veranderen in Zegen

De brede Afrikaanse vertegenwoordiging in het forum bekeerde zich ten gunste van hun Egyptische voorlopers, en vroeg om vergeving aan de aanwezige Joden, en probeerde zichzelf op één lijn te zetten met Israël. Er was ook een diepe verzoening tussen Ethiopiërs en Ethiopische Joden, evenals er vergeving was jegens het blanke ras voor de zonden van het kolonialisme, neokolonialisme, racisme en slavernij van het zwarte ras. Ook waren er lange en donkere Joden van de Zuid-Soedan/ West-Ethiopië Neurstam aanwezig (Jesaja 18: 7), die door God diep werden aangeraakt

Verschillende interessante gebeurtenissen vonden op hetzelfde ogenblik plaats:

  1. Tijdens het forum werd een vredesverdrag ondertekend tussen strijdende stamfracties die tienduizenden in het nabijgelegen Zuid-Soedan hebben gedood, waaronder veel Neur. (Kijk hier).
  2. Op de dag dat we Ethiopië verlieten, werd een evenement georganiseerd voor meer dan 120 leden van het Ethiopische parlement, en ze werden sterk aangemoedigd om hun ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen
  3. De pas gekozen christelijke president van Ethiopië en Nobelprijswinnaar voor de vrede, Abiy Ahmed (zie hier), normaliseerde de relaties met het naburig Eritrea, na tientallen jaren van bittere oorlogvoering en tienduizenden doden.

Het Begon in Egypte

Zijn er dan Bijbelse aanwijzingen van een nieuwe dageraad voor Afrika? Er is een Bijbels patroon van Israël dat Egypte binnenkomt in moeilijke tijden: Abraham in tijden van hongersnood, samen met Jacob en Jozef; Yeshua, Maria en Jozef waren politieke vluchtelingen en in de toekomst lijkt het erop dat Yeshua Egypte binnenkomt in moeilijke tijden (Jesaja 19:1) , als onderdeel van Zijn strategie voor het terugwinnen van de planeet aarde (Openbaring 1: 7), op weg naar Israël. Dit Bijbelse patroon wordt in Hosea 11: 1 tot uitdrukking gebracht: “Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen”.

Dus waarom Egypte? In Jesaja 19:25 ontvangt Egypte een buitengewone titel van God: “Egypte Mijn volk”. Waarom? We moeten terugkijken naar Genesis! De eerstgeboren zoon van Abraham was Ismaël, de zoon van een Egyptische moeder en echtgenoot van een Egyptische vrouw. God vertelde hem dat hij de vader van “een grote natie” zou zijn (Gen 17:20) – noteer NIET “naties”, en gezien zijn etniciteit en bloedverwantschap, is dit zeker Egypte! In de Bijbelse cultuur is de leidende en beschermende rol van de oudere broer erg belangrijk – daarom zou de oudere broer volgens het vlees de jongere, Isaäk zoon van de belofte, fysiek moeten beschermen en zegenen.

Een Nieuw Afrika

Psalm 68:32 was een leidend Schriftgedeelte voor het Afrikaans-Israëlische Restitutieforum:

aanzienlijken zullen komen uit Egypte; Ethiopië zal spoedig haar handen naar God uitstrekken”.

Net zoals het overblijfsel van Egypte een nieuwe overeenkomst aangaat met het overblijfsel van Israël, zo wordt Ethiopië geroepen om Afrika te leiden in het zegenen van Israël, terwijl een eindtijdgolf van zegen uitgestort wordt over het continent. Zou het zo kunnen zijn, dat we op het punt staan ​​de ommekeer te zien van slavernij, corruptie en dictatuur, naar een opwekkingsstroom uit Afrika? Zou een continent dat eeuwenlang andere landen heeft gediend, nu kunnen opstaan ​​om de eerste onder de gelijken te worden? Laten we samen bidden voor Afrika, dat het wordt vrijgezet in de volheid van haar bestemming voor de Heer!

Print Friendly, PDF & Email
By | 2019-12-26T14:39:14+00:00 november 2nd, 2018|Reacties uitgeschakeld voor Sta op, Afrika!