by
november 7th, 2019

This post is also available in: English Français Español Português Italiano 日本語 polski Čeština Dansk

Tot het Einde van de Aarde

Het boek Handelingen vermeldt de verspreiding van het Evangelie van Jeruzalem, Judea, Samaria en tot het einde van de aarde (Handelingen 1:8).  Wat begon in één geografisch gebied, breidde zich in dertig jaar uit door Klein Azië, tot de grote Europese steden en werd meer dan tien duizend man sterk. Deze uitbreiding kun je zien in een patroon van zes stadia, elk stadium met een verslag van vooruitgang:

 1. Handelingen 1:1 – 6:7 beschrijft de geboorte van de Kerk en de prediking van Petrus in Jeruzalem.
 • Verslag van Vooruitgang: “Toen verspreidde het woord van God zich en het aantal discipelen vermenigvuldigde zich enorm in Jeruzalem en vele priesters werden gehoorzaam aan het geloof.”
 1. Handelingen 6:8 – 9:31 beschrijft de verspreiding van het evangelie door Judea, het martelaarschap van Stefanus en de prediking in Galilea en Samaria.
 • Verslag van Vooruitgang: “Toen hadden de kerken in heel Judea, Galilea en Samaria vrede en werden onderricht. En omdat ze wandelden in de vreze des Heren en in de troost van de Heilige Geest, werden zij vermenigvuldigd.”
 1. In Handelingen 9:32 – 12:24 wordt Paulus bekeerd, Cornelius en de heidenen met hem in Caesareaworden opgenomen in het gezin van God en het evangelie spreidt zich uit naar Antiochië.
 • Verslag van Vooruitgang: “Het woord van God groeide en vermenigvuldigde zich”.
 1. Handelingen 12:25 – 16:5 vertelt dat het evangelie zich uitstrekt door Klein Azië door de zendingsreis van Paulus in Galatië.
 • Verslag van Vooruitgang: “Dus de kerken werden versterkt in het geloof, en namen dagelijks toe in aantal”.
 1. Handelingen 16:6 – 19:20 het evangelie breidt zich uit naar de grote Europese steden als Korinthe en Efeze.
 • Verslag van Vooruitgang: “Dus het woord van de Heer groeide machtig en kreeg de overhand.”
 1. In Handelingen 19:21 – 28:31 bereikt het evangelie het centrum van de wereld van die tijd, Rome, en Paulus predikt vrijmoedig het evangelie en schrijft belangrijke brieven tijdens zijn gevangenschap.
 • Verslag van Vooruitgang: “Paulus… predikte het koninkrijk van God en onderwees de dingen aangaande de Here Jezus Christus met alle vertrouwen, en niemand verbood het hem.”

Deze vooruitgang van het evangelie in de eerste eeuw zou ons vandaag moeten bemoedigen en ons geloof geven voor een dergelijk patroon dat zichzelf herhaalt, inclusief een tegengestelde volgorde in deze eindtijd, waarin het evangelie terugkeert naar Jeruzalem en alle Israëli gered worden.

Print Friendly, PDF & Email
By |2019-11-07T12:31:42+00:00november 7th, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Tot het Einde van de Aarde