by
april 16th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 简体中文 Italiano 日本語 Dansk ไทย

Van Hanna tot Hanna

I sta verbaasd bij het gebed van Hanna (de moeder van Samuel de profeet). Het lijkt erop dat al het goede in de Bijbel, (of ergens anders) begint met een vrouw die bidt. Het is vaak een vrouw in een wanhopige situatie, die een gebed van wanhoop bidt.

Hanna werd voorafgegaan door Sara, Rivka, Rachel, Mirjam en alle Joodse moeders in Egypte wier kinderen vermoord werden. God gebruikte hun situatie van onvruchtbaarheid of moeilijkheden met hun kinderen om ze te op te wekken tot diepere, intensievere voorbede.

Hanna was kinderloos; haar man had nòg een vrouw, Peninna, die kinderen baarde. Peninna stak de gek met haar. Hanna was een godvrezender vrouw dan Peninna, maar ze leek niet “gezegend” te worden. Ze was teleurgesteld, bitter, gefrustreerd, een beetje boos op God en haar echtgenoot (1 Samuel 1:7).

Ze kwam tot een punt van wanhoop in gebed (waartoe God haar bracht vanaf het begin). Hanna wilde niet eten; alles wat ze nog kon was huilen; en bidden.

I Samuel 1:10 – Bitter van gemoed bad zij tot de Heere en zij huilde erg.

Vanuit het diepst van haar angst in gebed, werd haar ziel gefocust en deed ze de Heer een gelofte. Als ze een kind zou krijgen, zou ze hem aan de Heer toewijden (vers 11). In die tijd was er geen rechter om te regeren, geen open profetie, en het priesterschap was totaal corrupt. De toewijding en het gefocuste gebed van deze enkele vrouw veranderde de hele geschiedenis.

Hanna’s gebed zou je kunnen vergelijken met het gebed van Yeshua in Gethsemane of met het gebed van de discipelen met Pinksteren (Shavuot). Eli, de priester dacht dat ze dronken was (vs. 14). Maar Hanna antwoordde: “Nee” – Ik heb mijn ziel uitgestort voor de Heer – 1 Samuel 1:15. Door het diepe van het uitstorten van haar ziel werd haar gebed verhoord.

Het directe antwoord op haar gebed was “deze jongen” – 1 Samuel 1:27. Maar deze jongen was meer dan een gewoon kind. Hij herstelde de gave van profetie voor het oude Israël; in feite initieerde hij een hele nieuwe tijd van profetie. Hij bracht de zalving voor het koninkrijk; voor Koning David; en ten slotte voor de komende Messias.

De gave van profetie kwam het eerst op Hanna, zoals opgenomen in haar lofzang in hoofdstuk twee. (Twee hele hoofdstukken van de Bijbel zijn gewijd aan deze vrouw van “doorbraak”.) In haar lied werd geopenbaard:

  1. De opstanding van de doden: De Here doodt en maakt levend – 2:6.
  2. Neerdalen in de hel en daaruit opkomen: Hij doet in het graf neerdalen en doet daaruit opkomen – 2:6
  3. Gerechtigheid voor de arme: Hij verheft de geringe uit het stof – 2:8
  4. De autoriteit van het Koninkrijk: Hij laat hen de erezetel verkrijgen – 2:8
  5. De dag van het oordeel: De Here zal rechtspreken tot het einde van de aarde – 2:10
  6. Het koninkrijk van David: Hij zal Zijn Koning kracht geven – 2:10
  7. Het koninkrijk van Yeshua: En de hoorn van Zijn Gezalfde opheffen – 2:10

Dat is niet slecht voor één gebed. Dit is de eerste rechtstreekse profetie over de komst van de Messias en Zijn koninkrijk. In haar gebedsweeën baarde ze niet alleen Samuel, maar ook de openbaring van het koninkrijk van de Messias. Geestelijk baarde ze David en Yeshua, evenals Samuel.

Haar gebed werd voortgezet door een andere vrouw, Hanna genaamd, in Lukas hoofdstuk twee. Helaas hebben de meeste vertalingen deze vrouw Anna genoemd in plaats van Hanna, waardoor de lezer het verband in het Hebreeuws mist. Het gebed van Hanna in Lukas 2 is het vervolg van het gebed van Hanna in 1 Samuel 2.

[Noot: De naam Hanna komt van de stam KH-N, חנ, wat ”genade” betekent, net als de naam Johannes, wat eigenlijk YoKhaNan is in het Hebreeuws, zoals Hanna is KhaNah. Johannes Yokhannan is als Hanna Khannah, een man of vrouw van genade.]

Hanna was een profetes, van de stam van Asher, die zestig jaar lang dag en nacht gebeden had. Ze ging door met bidden voor de komende Messias. Ze zag de baby Yeshua, die het antwoord was op haar gebeden, net als de eerste Hanna Samuel zag, die het antwoord was op haar gebeden.

Luke 2:37-38 – En zij was een weduwe van ongeveer vierentachtig jaar, die de tempel nIet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere, en zij sprak over Hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten.

Het gebed, de profetie en de zalving ging van Hanna naar Samuel naar David naar Hanna naar Yeshua. Mis de lijn niet in het verband tussen Hanna en Hanna.

De profetische kracht van het gebed van Hanna kon niet bereikt worden als God haar niet in die wanhopige situatie had gebracht. Voorbede vanuit de diepte van wanhoop zette een zalving vrij die de wereld veranderde.

Zo vaak gebeurt het dat we, als God toestaat dat we in moeilijke situaties komen, proberen onszelf te kalmeren. Laten we leren de moeilijkheden en tegenstand te omarmen en onze negatieve emoties te voeren naar een dieper niveau van gebed. Gebed vanuit het diepst van een menselijke ziel, die roept tot God in pijn, woede, verdriet, frustratie en gebrokenheid kan een grote doorbraak teweegbrengen.

Print Friendly, PDF & Email
By |2020-04-16T11:50:40+00:00april 16th, 2020|Reacties uitgeschakeld voor Van Hanna tot Hanna