by
augustus 22nd, 2019

This post is also available in: English Português

Vijf Grote “Alles”
Asher Intrater

Naarmate we meer in de eindtijd en dichter bij de wederkomst van Yeshua komen, zijn er diverse belangrijke trends die zich bewegen naar hun vervulling. Vanzelfsprekend, wij in Israël kijken natuurlijk uit naar de grote opwekking van ons volk.

 1. Romeinen 11:26
  En zo zal HEEL Israël zalig worden.

Toen ik bad voor deze gezegende gebeurtenis, realiseerde ik me dat zo’n opwekking in Israël ongetwijfeld samen zou gaan met een bredere uitstorting van de Heilige Geest. De opwekking in Israël en de wereldwijde uitstorting zijn een deel van dezelfde gebeurtenis.

 1. Handelingen 2:17
   Het zal zijn in de laatste dagen, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op ALLE vlees.

De opwekking in Israël en de wereldwijde uitstorting vertegenwoordigen het laatste stadium van de grote opdracht. De Evangelie opdracht zoals die tot vervulling komt in dezelfde tijd.

 1. Markus 16:15 (Mattheüs 28:19) 
  Ga heen in HEEL de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.

Als deze drie gebeurtenissen tot volheid komen, dan zal de Internationale Kerk (ecclesia) tot haar volle eenheid komen.

 1. Johannes 17:21
  Opdat zij ALLEN één zullen zijn.

Het gebed van Yeshua is meer dan alleen voor eenheid, maar voor de volheid van liefde, glorie en heiligheid binnen de kinderen van God. De opwekking in Israël, de wereldwijde uitstorting en de vervulling van de grote opdracht vinden plaats als het Lichaam van de Messias tot volheid komt.

Als deze wonderbare ontwikkelingen tot volheid komen, zullen Satan en de wereld ertegen reageren met al hun “volheid” De naties zullen verenigd zijn in een massale aanval op Israël als het ware om te proberen de komst van Yeshua te verhinderen.

 1. Zacharia 14:2
  Dan zal Ik ALLE heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem.

Het plan van God is “all” inclusive, het omvat alles in de hemel en op aarde (Efeze 1:10); en al Zijn beloften zullen vervuld worden (II Korinthe 1:20). Al deze gebeurtenissen van de Eindtijd hebben met elkaar te maken.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2019-08-30T11:56:19+00:00 augustus 22nd, 2019|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.