by
april 5th, 2019

This post is also available in: English

Voorbereiding op Vervolging

Volgens globale statistieken hebben vandaag meer dan 200 miljoen navolgers van Yeshua te maken met heel zware vervolging – voornamelijk in het Midden-Oosten, Azië en Afrika. Maar ik geloof dat de Schrift leert dat de tijd komt dat een dergelijke vervolging de norm zal zijn in elk land op aarde.

Als pas gelovige van begin twintig, sprak een leider in mijn leven profetisch over mij: Cody, ga diep in Gods Woord NU, want er komt een tijd in de toekomst dat het van je afgenomen wordt, waarschijnlijk omdat je in de gevangenis terecht komt vanwege je geloof.” Wat een bemoedigend woord voor een pas gelovige, toch?!!! In feite heb ik dat woord serieus genomen en ben doorgegaan veel tijd te besteden aan meditatie in Gods Woord, de afgelopen tien jaar bijna dagelijks.

Training van het Hart

Als ik de eindtijd bestudeer, is een van de thema’s die steeds mijn aandacht trekken de vervolging. Meer en meer zie ik in mijn stille tijd mijzelf gearresteerd worden, geslagen, in de gevangenis gestopt en zelfs gemarteld vanwege mijn geloof. Ik ben nu mijn hart aan het trainen om te wandelen in liefde voor Yeshua en voor mijn geloof te staan als die tijd van extreme verdrukking komt.

Mijn gevoel is dat deze hartsgesteldheid bijna niet voorkomt in de meeste westerse kerken vandaag. Zelfs als jij en ik niet eindigen met de hoge mate van vervolging, dan geloof ik dat het wijs is om ons hart voor te bereiden en de volgende generatie, voor wat komen gaat.

Wat Komt er?

Dus waar zouden we op voorbereid zijn? Hier volgen een paar teksten waarover ik gemediteerd heb:

  • “Maar voor dit alles (lees de verzen ervoor – valse Messiassen, oorlogen, grote aardbevingen, hongersnoden, besmettelijke ziekten, verschrikkelijke dingen ….) ze zullen de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen….” Lukas 21:11,12 Als je denkt dat je opgenomen wordt voor vervolging en problemen komen, dan kom je voor een GROTE shock te staan.
  • Lukas 21:16 waarschuwt ons dat biologische en geestelijke familie en vrienden ons zullen verraden en sommigen doden.
  • “U zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat worden.” Lukas 12:17 Neem dit woord ter harte –allemaal. Atheïsten, mensen met een andere religie en humanisten, de seculiere maatschappij zal ons vandaag tot op zekere hoogte tolereren, maar deze tolerantie zal niet eeuwig duren. Bent u bereid door allen gehaat te worden?
  • “Ze zullen u uit de synagogen werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen.” De misleiding zal zo diep gaan dat mensen zullen denken dat ze Gods wil doen door ons te doden.
  • Voor dat Yeshua terugkomt, zullen er nieuwe wetten aangenomen worden tegen gelovigen, die van ons de misdadigers maken in de ogen van de wereld. De volken oproepen zich te bekeren van hun zonden en er niet tegen ingaan dat Yeshua de enige weg is tot God, zal gezien worden als groot obstakel tegen de wereldvrede.
  • Omdat wetteloosheid overvloedig zal zijn en de liefde van velen zal verkillen hoeven we niet te rekenen op hulp van mensen of genade als we aangevallen worden, maar in plaats daarvan zullen onze bezittingen geplunderd worden, er komen grote leugens en aanvallen door de media, rechtszaken, boetes, gevangenneming… (Jesaja 24:5-6; Mattheüs 24:12; Hebreeën 10:34)
  • De antichrist zal gegeven worden oorlog te voeren met de heiligen en overwinnen. (Daniël 8:23-25; Openbaring 13:7) Ik geloof dat profetische patronen in de Schrift zoals in Esther 3 en Daniël 3 waar wetten werden uitgevaardigd die mensen dwongen tot valse aanbidding en de vernietiging van het Joodse volk weer opdoemen voor dat Yeshua terugkomt.
  • Als het was in de dagen van Noach en Lot, zo zal het zijn in de dagen van de Zoon des mensen. (Lukas 17:26-30) De slechtheid, het geweld en seksuele perversie, gezien in de dagen van Noach en Lot, zullen weer om zich heen grijpen vandaag de dag en zullen in steeds toenemende mate gericht blijven tegen gelovigen. (Genesis 6:19).
  • Tot slot, Joden en Christenen zullen de meest gehate mensen op aarde zijn. Maar wanhoop niet over de toekomst, er is goed nieuws! De grootste uitstorting van de Heilige Geest en oogst aan zielen zal plaats vinden tegelijk met deze wereld vervolging (Handelingen 2:17). Er zal een overblijfsel van trouwe gelovigen zijn in elk land, die God zullen gehoorzamen, meer dan de mens (Handelingen 5:29), en hun leven niet liefhebben tot in de dood (Openbaring 12:11).

Heer help ons om de aansporing van Yeshua om te waken en te bidden altijd toe te passen, dat we gesterkt worden om compromissen te weerstaan evenals zonde en angst (Lukas 21:36).

Print Friendly, PDF & Email
By | 2019-12-26T14:36:33+00:00 april 5th, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Voorbereiding op Vervolging