by
januari 4th, 2019

This post is also available in: English Português

Voorbidders Gebed (Deel 1)

Asher Intrater

Onlangs zat ik met mijn vrouw Betty’s morgens vroeg thee te drinken, en het werk van de dag te bespreken, en te bidden voor onze familie, de bediening, het geestelijk leven en de lopende zaken. We realiseerden ons dat dit niet alleen een tijd van toewijding was, maar hoe we werken. Het is onze “methodiek”. We leven door voorbiddersgebed, door te bidden voor alles en iedereen.

In deze periode van mijn leven ben ik aan het uitkijken om al onze “bedienings” werken door te geven aan jongere leiders. Dank God dat we verbazingwekkende teams hebben van begaafde en gemotiveerde mensen, die dienen op bijna elk terrein. Ze bestuderen het Woord, zijn verbondsvrienden, “vijf-voudige” dienaars, gezalfde musici, effectieve administratieve werkers en getalenteerd in het communiceren.

Ik vroeg me af of er nog iets aan ontbrak. Een vraag kwam op in mijn hart. Hebben zij echt begrepen dat alles waarin wij gepionierd en wat wij ontwikkeld hebben eerst gedaan is door voorbiddersgebed? Zijn wij erin geslaagd om die essentiële waarde op hen over te brengen?

Om “het stokje door te geven” van voorbiddersgebed, dacht ik dat het goed zou zijn te proberen een aantal essentiële aspecten van gebed op een rijtje te zetten in een kort artikel:

  1. Door geloof – Yeshua leerde ons dat we, als we bidden, geloof in God moeten hebben en het geloof van God. Gebeden, ondersteund door geloof, kunnen bergen verzetten. (Markus 11:22-25). Woorden van geloof werken als “bull-dozers” om dingen gedaan te krijgen in de geest. Met woorden, gevuld met geloof, is niets onmogelijk. Volgens dezelfde regel: zonder met geloof gevulde woorden, is niet van koninkrijkswaarde mogelijk. Veel gebed is eenvoudig teksten of Bijbelgedeelten hardop uitspreken door geloof.
  2. Met Yeshua – Yeshua predikte en deed 3 tot 4 jaar lang wonderen. Hij deed voorbede in gebed vanuit de troon van God, 2000 jaar lang. Blijkbaar denkt Hij dat dit een efficiënte manier van werken is een effectief gebruik van Zijn tijd! Hij is een fulltime voorbidder, bidt voor ons aan de rechterhand van God (Romeinen 8:34, Hebreeën 7:25). Wij zouden niet uit onszelf moeten bidden, maar “met Yeshua” in samenwerking en partnerschap.
  3. Met Autoriteit – Hoewel we bidden met een nederig hart, ons onderwerpend aan de wil van God, moeten we ook bidden met geestelijke autoriteit. Yeshua is niet alleen uit de dood opgestaan, maar ook opgevaren naar de hemel “Boven alle autoriteit” (Efeze 1:20-22). Vanuit die positie van autoriteit bidt Hij. Hij nodigt ons uit om met Hem daar te plaats te nemen. (Efeze 2: 5-7), en te bidden met Hem vanuit hetzelfde perspectief en dezelfde autoriteit.
  4. In Tongen – Bidden in tongen is een verbazingwekkend effectief gereedschap. Paulus zei dat hij meer dan iemand anders in tongen sprak (1 Korinthe 14:5, 18). Dit was geen trotse bewering, maar een aansporing voor ons om te begrijpen hoe belangrijk het is te bidden in tongen. Gebed in tongen maakt dat wij voorbede kunnen doen buiten ons beperkt begrijpen en vermogen om woorden te vinden iets uit te drukken (Romeinen 8:26).
  5. Door de Geest – We bidden zoals de Heilige Geest leidt, met de Heilige Geest, en laten eigenlijk de Heilige Geest toe om door ons te bidden (Romeinen 8:16, 26; 9:1; 10:1). We bidden niet alleen door onze gedachten maar door de Geest in een dimensie buiten ons denken (I Korinthe 14:2, 13-17; Judas 20). Gebed is een door de Geest geleide activiteit, zoiets als profeteren in de zin dat we “daartoe aangezet” worden door de Geest (II Petrus 1:21).

Kijk voor deel 2 volgende week!

Print Friendly, PDF & Email
By | 2019-04-09T16:19:30+00:00 januari 4th, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Voorbidders Gebed (Deel 1)