by
januari 11th, 2019

This post is also available in: English Português

Voorbidders Gebed (Deel 2)

Asher Intrater

Deel 1 gemist?  Lees HIER.

Om het stokje van voorbiddersgebed door te geven aan de volgende generatie, zijn hier nog meer essentiële aspecten van gebed die omarmd moeten worden.

6. Krachtig en Energiek – Antwoord op gebed vindt plaats door interventie van God, niet door onze eigen inspanning. Aan de andere kant, vereist echt gebed een enorme hoeveelheid inspanning.  Elija bad zo krachtig, dat het de regen stopte en de geschiedenis veranderde (Jacobus 5:17).  Toen Shimon (Petrus) in de gevangenis gezet werd, bad de gemeente met veel kracht voor zijn vrijlating, omdat ze de vorige keer blijkbaar niet hard genoeg hadden gebeden voor de vrijlating van Jacobus, en hij gedood werd (Handelingen 12:1-5). We worden ertoe aangespoord voortdurend te bidden, met volharding en krachtige moed (Lukas 18:1; Romeinen 12:12).

7. Niet Onze Wil –  Vaak bidden we simpelweg voor wat wij willen. Maar echte voorbede begint met zelfverloochening en zoeken naar Gods wil (Lukas 9:23). Een van de geweldigste momenten van gebed was Yeshua’s simpele maar doordringende uitroep: “Niet mijn wil maar Uw wil” (Mattheüs 26:39-40). Yeshua zoekt nu nog naar mensen die zo zullen bidden, omdat het de hele wereld zal veranderen.

8. Door het Plan van het Koninkrijk– Gebed is niet alleen vragen om Gods wil te laten geschieden in onze eigen levens, maar dat Zijn plan voor de menselijke samenleving zal geschieden. Dat plan heet het koninkrijk van God ( Mattheüs 6:9-10). Omdat Hij ons heeft gezegd te bidden dat Zijn Koninkrijk kome, begrijpen we dat gebed de bedoelingen van Gods regering kan bevorderen.  We coördineren onze persoonlijke gebeden met dit algemene patroon en deze strategie.

9. Voor Koningen (Leiders) – We verlangen ernaar om iedereen te zegenen, maar het is voor ons simpelweg niet mogelijk voor iedereen op de planeet te bidden bij naam!  Het wordt duidelijk dat we zouden moeten bidden voor degenen met de meeste invloed, wie op hun beurt weer vele, vele anderen kunnen zegenen. Dit begint bij regeringsleiders, en omvat ook rechters, zakenlijke,  culturele, educatieve en geestelijke leiders (I Timotheus 2:1-4).  In onze moderne wereld, hebben media figuren een bijzonder grote invloed op de publieke opinie.

10. In Overeenstemming – Gebeden in geloof kunnen wat dan ook doen; en wanneer die gebeden samen gebeden worden met anderen in harts-overeenkomst, kan de kracht van dat gebed tienvoudig, honderdvoudig en nog meer vermenigvuldigd worden. We streven ernaar met anderen te bidden, als gebedspartners of in gebedsbijeenkomsten, of door brede internet communicatie van bepaalde gebeds behoeften en thema’s (Mattheüs 18:19). Echtparen moeten zich zeker oefenen in het samen bidden (I Petrus 3:7).

11. Voor Eenheid – Degenen die geestelijke oorlogsvoering begrijpen weten dat demonische krachten altijd streven naar het Gods mensen verdelen en overheersen, terwijl wij er altijd naar streven ons te verenigen door gebed en liefde. Eenheid met God is Yeshua’s hoogste voorbeeld van gebed (Johannes 17:21-23; Lukas 11:17). Indien jij niet bidt voor eenheid, ben jij misschien, zonder het te weten, deel van het probleem.

12. In Yeshua’s Naam – We bidden alles onder de Heerschap en autoriteit van Yeshua de Messias.  We zijn met Hem opgelijnd. Het proclameren van Yeshua’s naam gaat niet over het toevoegen van een vrome groet aan het eind van ons gebed— “in Jezus’ naam”; het is een beseffen dat we staan als Zijn persoonlijke vertegenwoordigers op aarde (Johannes 14:13-14; 15:16; 16:23-24). Dat soort gebed heeft onbegrensde invloed en effectiviteit.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2019-04-09T16:20:46+00:00 januari 11th, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Voorbidders Gebed (Deel 2)