by
juni 27th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 简体中文 Italiano 日本語 Čeština Dansk

Wegrennen voor Problemen?

Wanneer we het hebben over “tribulatie” (grote verdrukking) denken velen meteen aan eindtijd scenarios. Maar, we moeten ook naar onze algemene houding jegens tegenspoed kijken. Hoe dient de gewone gelovige te reageren op moeilijke tijden?

Het Nieuw Testamentische Griekse woord thlipsis is vertaald als “tribulatie, kwelling, bezoeking, moeilijkheid, angst, vervolging, last en drukking.” Het staat 45 keer in de tekst. Uit een eenvoudig onderzoek van de referenties:

 • Achtendertig spreken van bekrachtigd worden, geholpen, bemoedigd,
  gered, tijdens het door moeilijke tijden gaan
 • Zeven lijken niet relevant aan deze vraag te zijn
 • NUL keer is er een belofte dat de gelovige geen
  moeilijke tijden zal doormaken of uit de wereld verwijderd zal worden
  met als doel het niet om hoeven gaan met moeilijke tijden(!)

In het Hebreeuws is tsarah het equivalent van het Griekse thlipsis. Tsarah wordt
vertaald als “moeite, kwelling, tegenspoed, angst, tribulatie, benauwing.” Het
staat 73 keer in de Wet en de Profeten. Nogmaals een snel onderzoek:

 • Negenenzestig spreken van het uitroepen naar God, beschermd
  zijn, gered en bekrachtigd worden tijdens het door moeilijke
  tijden gaan.
 • Drie lijken niet relevant te zijn
 • Eén voorbeeld van kwelling die verwijderd of vermeden wordt

Veel van de gebeden in de Psalmen roepen het uit naar God tijdens tegenspoed.
Het Hebreeuwse concept van verlossing is redding, bekering, reiniging en bescherming tijdens aanvallen van een vijand.

Niet Alleen

Leren omgaan met tijden van tegenspoed is één van de aspecten van ons geloof. God is bijzonder aanwezig in moeilijke tijden (Psalm 46:1, 91:15). Omdat het grootste deel van de cultuur van de wereld immoreel is, is de normatieve ervaring voor mensen die in rechtvaardigheid willen wandelen dat ze moeilijkheden onder ogen moeten zien.

Eén van mijn bedenkingen bij de leer van de “pre-grote verdrukking-opname” is niet alleen haar incorrecte eschatology, maar de algemene denkwijze over het omgaan met tegenspoed. Geloof helpt ons tijdens moeilijkheden.

God redt tijdens beproevingen en rampspoed. Karakter wordt ontwikkeld door het omgaan met moeilijke situaties in geduldig geloof. Opwekkingen gaan vaak gepaard met vervolging.

Wat Voor Zaad Ben Jij?

Iemand die niet weet hoe met tegenspoed om te gaan zal zijn als het tweede zaad uit de gelijkenis van Yeshua in Mattheus 13:21: “Wanneer er verdukking of vervolging komt vanwege het woord, zal hij onmiddellijk vallen omdat hij geen wortel heeft; en houdt maar kort stand. “

“Pre-grote verdrukking-opname” en “enkel-gemak” – type boodschappen zijn gelovigen aan het creëren zonder wortel of karakter, die niet in staat zullen zijn stand te houden gedurende te moeilijke tijden die komen gaan. Velen zullen al snel wegvallen, zoals in Yeshua’s gelijkenis. Reageren op tegenstand vanuit geloof, en Gods kracht kennen voor onze dagelijkse bevrijding en verlossing zijn van levensbelang voor onze generatie.

Handelingen 14:22 – “En zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdukkingen heen moeten om in het Koninkrijk van God binnen te gaan.”

De boodschap van de hele Bijbel geeft ons enorme kracht voor tijden van tegenspoed. We hebben overwinning temidden van moelijkheid; niet het algehele vermijden van tegenspoed.

*bericht van de editor: Dit onderwerp is heden zo relevant dat we het opnieuw plaatsen vanuit de archieven van 2017.

Print Friendly, PDF & Email
By |2020-06-27T14:52:41+00:00juni 27th, 2020|Reacties uitgeschakeld voor Wegrennen voor Problemen?