by
september 28th, 2018

This post is also available in: English Português

Wet van Mozes en het Duizendjarig Rijk

Asher Intrater

De Volheid Moet nog Komen

Als we de Tora doorlezen moeten we wel opmerken dat er verscheidene sociale instituten zijn beschreven die nooit hun volheid hebben bereikt in de geschiedenis van Israël. Bij voorbeeld:

  1. Gerechtelijk systeem
  2. Agrarisch systeem
  3. Feesten en Kalender
  4. Priesterschap
  5. Nederzettingen

Als al deze elementen in de Schrift staan (en “De Schrift kan niet worden gebroken” – Johannes 10:35), moet er dan geen tijd komen dat ze hun volheid zullen bereiken?

Sommigen doen al deze passages eenvoudig af met het “oude” verbond, dat afgedaan is door het “nieuwe”; maar wij geloven dat we door Yeshua de “volheid van alle dingen” – zullen zien, inclusief alles in de Tora en de Profeten, in de hemel en op aarde (Handelingen 3:21; Efeze 1:10).

Onafgemaakte Zaken

Met dit in onze gedachten, kunnen we de Tora op een ‘profetische’ manier lezen met een vervulling in de toekomst die nog moet komen (Mattheüs 5:17-18).

Eindtijdprofetieën zijn vol verwijzingen naar elementen uit de Tora: Jesaja 2 beschrijft het duizendjarig rijk, waarin “vanuit Sion de wet zal uitgaan” (vers 3); Jesaja hoofdstuk 60 tot 66 spreekt van een vernieuwing van Sion en de herindeling van het land; Jesaja 66 verwijst naar voedingswetten (vers 17), Levieten (vers 21), nieuwe maan en Sabbatten ((vers 23).

De laatste 9 hoofdstukken van Ezechiël zijn misschien de meest uitdagende. Een nieuwe Tempel wordt gebouwd, beschreven in uiterste details (hoofdstuk 40 – 41), die dan gevuld wordt met de glorie van God (hoofdstuk 43), met een nieuw priesterschap en systeem van offeren (hoofdstuk 44), inclusief alle feestvieringen (45), geleid door de Messiaanse Koning (46) in een vernieuwing van natuur en landbouw (47) en herindeling van het land, naar de stammen van Israël (48). Wat gaan we doen met al die hoofdstukken?

Het eind van het boek Joël beschrijft een herstel van Sion, zowel geestelijk als economisch na de gebeurtenissen van de eindtijd. Micha spreekt ervan dat het voormalige koninkrijk hersteld zal worden Micha 4:8). Zacharia 14 beschrijft zowel het herstel van de feesten en de aanbidding in de Tempel na de Wederkomst van Christus. Uit deze vele teksten schijnt het dat er een herziening en waarneming van de Tora zal zijn tijdens het Duizendjarig Rijk, die overeen zal komen met de prioriteiten van het Nieuwe Verbond en de nadruk, zoals geleerd door Yeshua en de Apostelen.

Er is orde in het Koninkrijk van God. De hele Bijbel, inclusief de Tora definieert die Goddelijke orde. (“Tora” betekent niet alleen “wet” maar “instructie”.) Het uiteindelijke doel van het Evangelie van het Koninkrijk, vervuld in het Duizendjarig Rijk is om Gods orde op aarde te vestigen voor Israël en de naties. Laten we bidden om wijsheid om de juiste integratie te begrijpen van het evangelie, de wet en het koninkrijk in deze eindtijd.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2019-04-14T16:17:43+00:00 september 28th, 2018|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Wet van Mozes en het Duizendjarig Rijk