September 2020

การเปิดเผยสำแดงเกี่ยวกับแตร – ตอนที่ 1 จาก 2

By |2020-09-18T12:46:14+00:00September 18th, 2020|

การเปิดเผยสำแดงเกี่ยวกับแตร – ตอนที่ 1 จาก 2 โทราห์ (ธรรมบัญญัติของโมเสส) เรียกให้มีเทศกาล – การนัดหมายพิเศษ สำหรับวันแรกของเดือนที่เจ็ด ในภาษาฮีบรูเรียกว่า יום תרועה ยม เทรูอาห์ เป็นวันแห่งการเป่าและส่งเสียง (หรือเรียกว่าเทศกาลเสียงแตร/เสียงเขาสัตว์ด้วย) ใจความสำคัญคือการเป่าแตร (โชฟาร์ [...]

ทำไมจึงดูเหมือนว่าพวกคาริสเมติกมีการต่อสู้ในการยึดถือหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์

By |2020-09-04T13:04:01+00:00September 4th, 2020|

ทำไมจึงดูเหมือนว่าพวกคาริสเมติกมีการต่อสู้ในการยึดถือหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ผมได้เกี่ยวพันกับผู้นำจากทั่วโลกเมื่อไม่นานมานี้เพื่อเขียนแถลงการเกี่ยวกับหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ (integrity) สำหรับผู้นำของพันธกิจเกี่ยวข้องกับพันธกรทั้งห้าและคาริสเมติก ซึ่งมันก็เริ่มได้รับแรงฉุดที่ดีเป็นอย่างมาก เราเองมีความหวังสูง แต่มันก็ยังเป็นคำถามใหญ่สำหรับผม ทำไมถึงดูเหมือนว่าผู้นำคาริสเมติกขาดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ซึ่งคลอบคลุมถึงการแถลงคำเผยพระวจนะที่ภายหลังไม่เกิดขึ้น โดยขาดการออกมาสำนึกผิด การบริหารการเงินที่ผิดพลาด การสนับสนุนผู้นำที่มีฤทธิ์เดชแบบที่ไม่ได้รับตรวจสอบมาก่อนอย่างถี่ถ้วน  โดยภายหลังพวกเขาก็ล้มลงในความบาป การปฏิบัติแปลกๆ หรือแนวทางที่อ่อนในหลักการการตีความพระคัมภีร์ สิ่งที่นำมาอยู่ภายคำว่า “สงครามฝ่ายวิญญาณ” [...]

August 2020

ความถ่อมใจ และสงครามฝ่ายวิญญาณ

By |2020-08-31T12:52:26+00:00August 31st, 2020|

ความถ่อมใจ และสงครามฝ่ายวิญญาณ หลักการแรกของสงครามฝ่ายวิญญาณ คือ ความถ่อมใจ เมื่อใดก็ตามที่เราสังเกตได้ว่า เราอยู่ในสถานการณ์ของสงครามฝ่ายวิญญาณ สิ่งแรกที่เราจำเป็นต้องทำคือ ถ่อมใจของเราทั้งหลายลง คนมากมายอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณด้วยคำอธิษฐานที่แข็งกร้าว และตะโกนใส่มาร มันจริงในหลาย ๆ ทางแต่ถ้าเราไม่เข้าใจ บทบาทของความถ่อมใจและการยอมจำนน สงครามฝ่ายวิญญาณของเราทั้งหลาย จะกลายเป็น ความพ่ายแพ้ครั้งยิ่งใหญ่ ยากอบ 4 [...]

การอธิษฐานเชิงกลยุทธ์สำหรับตะวันออกกลาง

By |2020-08-31T11:44:01+00:00August 31st, 2020|

การอธิษฐานเชิงกลยุทธ์สำหรับตะวันออกกลาง เราพึงอธิษฐานเผื่อสำหรับบรรดาประชาชาติตามน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้า ในการทำเช่นนี้ เรามีความจำเป็นที่จะต้องรับการเปิดเผยสำแดงและความเข้าใจเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ เดเร็ค พรินซ์ (Derek Prince) มักเรียกสิ่งนี้ว่า “การสร้างประวัติศาสตร์ผ่านคำอธิษฐานและการอดอาหาร” เรามีตัวอย่างที่ดีเยี่ยมในเรื่องนี้จากชีวิตของดาเนียลผู้เผยพระวจนะ ดาเนียล 9:1 ในปีที่หนึ่งแห่งรัชกาลดาริอัส…..คนมีเดียโดยกำเนิด ผู้ได้เป็นกษัตริย์เหนืออาณาจักรของคนเคลเดีย ในปีที่หนึ่งแห่งรัชกาลของท่าน….. ดาเนียลมองสถานการณ์ทางการเมืองในบริบทของคำเผยพระวจนะในพระคัมภีร์ อีกทั้งเขาก็ยังนำคำเผยพระวจนะในพระคัมภีร์มามองเทียบกับสถานการณ์ทางการเมืองด้วย เขาเข้าใจว่าคำเผยพระวจนะส่งผลต่อการเมืองและผลก็เกิดในทางกลับกันด้วย ดาเนียล [...]

July 2020

ความตายและการฟื้นคืนชีพในทุกสิ่ง

By |2020-08-02T10:56:34+00:00July 29th, 2020|

ความตายและการฟื้นคืนชีพในทุกสิ่ง ข้อพระคัมภีร์ถูกเขียนขึ้นโดยผู้คนหลากหลายที่ได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังนั้นหนังสือแต่ละเล่มจึงมีสไตล์ที่แตกต่างกันไปภายใต้ธีม (เนื้อหา /แนวเรื่องราว) เดียวกัน พวกเขากล่าวถึงสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันในแต่ละชั่วอายุคน แต่ทุกรุ่นชี้ไปที่แผนการ นิรันดร์เดียวกัน บุคคลสำคัญที่เป็นศูนย์กลางในเนื้อหาพระคัมภีร์ทั้งหมด ตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์คือพระเยซู ผู้เป็นบุตรของพระเจ้าและบุตรของดาวิด (โรม 1: 3-4) พระเยซูถูกเปิดเผยสำแดงในกฎเกณฑ์ธรรมบัญญัติ และผ่านเหล่าผู้เผยพระวจนะในฐานะทูตสวรรค์ และในพระกิตติคุณในฐานะพระเมสสิยาห์ เหตุการณ์สำคัญที่เป็นศูนย์กลางในเนื้อหาพระคัมภีร์คือความตายและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู เหตุการณ์นี้ถูกทำนายในกฎเกณฑ์ธรรมบัญญัติ [...]

Comments Off on ความตายและการฟื้นคืนชีพในทุกสิ่ง

ความทุกข์ยาก ความหวังและการบรรเทา

By |2020-07-29T15:48:10+00:00July 29th, 2020|

ความทุกข์ยาก ความหวังและการบรรเทา “ขออย่าซ่อนพระพักตร์ของพระองค์จากข้าพระองค์ ในยามที่ข้าพระองค์ทุกข์ยาก” (สดุดี 102:2) สดุดี 102:1-12 เป็นคำอธิษฐานของผู้ที่อยู่ในความทุกข์ทรมาน เราสามารถมีส่วนร่วมกับเขาได้ เขากำลังนำคำบ่น ความกลัว และความทุกข์มายังพระเจ้า เขาสัมผัสแรงกดดันจากหลายทาง เขาพูดเจาะจงเกี่ยวกับศัตรูและสภาพร่างกายของตน ในอีกด้านเราได้เห็นภาพว่าส่วนหนึ่งของปัญหาคือผู้เขียนสัมผัสว่าเขาห่างไกลจากพระเจ้า   ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ทั้งการพยายามดิ้นรนในส่วนของดาวิด หรือการที่พระเจ้าไม่พอใจการกระทำของเขาและรอคอยการกลับใจใหม่ [...]

Comments Off on ความทุกข์ยาก ความหวังและการบรรเทา

ห้าวิธีที่การทนทุกข์นำมาซึ่งชีวิต

By |2020-07-23T13:25:44+00:00July 23rd, 2020|

ห้าวิธีที่การทนทุกข์นำมาซึ่งชีวิต หนึ่งในข้อที่พระคัมภีร์ที่ผมชอบคือ ฟิลิปปี 3:10 เปาโลอยู่ในคุก แต่แทนที่จะขอให้พระเจ้าช่วยเขาจากคุกเขาพูดว่า: ข้าพเจ้าจะได้รู้จักพระองค์และฤทธิ์เดชแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ และร่วมทุกข์กับพระองค์ คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์ (กลายเป็นเหมือนพระองค์ กระทั่งในการสิ้นพระชนม์ของพระองค์) คนส่วนใหญ่อ่านตอนแรกของข้อนี้และหยุด แต่ขอให้พิจารณาว่า การที่จะได้รับฤทธิ์เดชการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ คุณต้องตายก่อน ไม่มีใครเคยถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ หากเขาไม่ได้พบกับความตายก่อน! พวกเรายอมรับความตายนี้ – โดยการเข้าส่วนในความทุกข์ทรมานของพระองค์ [...]

Comments Off on ห้าวิธีที่การทนทุกข์นำมาซึ่งชีวิต

ความคิดใหม่ ต่อช่วงเวลายากลำบาก

By |2020-07-21T14:06:36+00:00July 21st, 2020|

ความคิดใหม่ ต่อช่วงเวลายากลำบาก พวกเรากำลังเข้าสู่สิ่งใหม่ และช่วงเวลาที่ค่อนข้างยากลำบาก สำหรับผม มันดูเหมือนว่าพวกเราจำเป็นต้องมีความเข้าใจมากขึ้น ในฐานะ ผู้เชื่อทั้งหลายในพระเยซู ถึงความเกี่ยวข้องของการทดลอง และความยากลำบากทั้งหลาย ในที่สุด เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับพวกเราที่จะมีชีวิตอยู่บน พระพรที่เป็นจับต้องได้  ในตอนจบของพระคัมภีร์ เราทั้งหลายเห็นว่า จะไม่มีความเจ็บปวด ไม่มีคำแช่งสาป และไม่มีน้ำตาอีกต่อไป ( วิวรณ์ [...]

Comments Off on ความคิดใหม่ ต่อช่วงเวลายากลำบาก

April 2020