by
July 29th, 2020

This post is also available in: English Deutsch Português 한국어 Nederlands Italiano 日本語 Dansk

ความตายและการฟื้นคืนชีพในทุกสิ่ง

ข้อพระคัมภีร์ถูกเขียนขึ้นโดยผู้คนหลากหลายที่ได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังนั้นหนังสือแต่ละเล่มจึงมีสไตล์ที่แตกต่างกันไปภายใต้ธีม (เนื้อหา /แนวเรื่องราว) เดียวกัน พวกเขากล่าวถึงสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันในแต่ละชั่วอายุคน แต่ทุกรุ่นชี้ไปที่แผนการ นิรันดร์เดียวกัน

บุคคลสำคัญที่เป็นศูนย์กลางในเนื้อหาพระคัมภีร์ทั้งหมด ตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์คือพระเยซู ผู้เป็นบุตรของพระเจ้าและบุตรของดาวิด (โรม 1: 3-4) พระเยซูถูกเปิดเผยสำแดงในกฎเกณฑ์ธรรมบัญญัติ และผ่านเหล่าผู้เผยพระวจนะในฐานะทูตสวรรค์ และในพระกิตติคุณในฐานะพระเมสสิยาห์

เหตุการณ์สำคัญที่เป็นศูนย์กลางในเนื้อหาพระคัมภีร์คือความตายและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู เหตุการณ์นี้ถูกทำนายในกฎเกณฑ์ธรรมบัญญัติ และผ่านเหล่าผู้เผยพระวจนะ และเกิดขึ้นจริงในยุคของพระกิตติคุณ การตายและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูถูกวางแผนและกำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนการสร้างโลก (วิวรณ์ 13:8, 1เปโตร 1:20)

ทุกอย่างในธรรมชาติและประวัติศาสตร์สะท้อนให้เห็นถึงธีมของความตายและการฟื้นคืนชีพ

  • ดาราศาสตร์ – วัฏจักรของดวงจันทร์ใช้เวลาหนึ่งเดือน ซึ่งดวงจันทร์ดูเหมือนจะตายและกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ดวงจันทร์ในภาษาฮีบรูคือ chodesh เป็นรากศัพท์เดียวกันกับคำว่า ใหม่ (chadash) ดวงอาทิตย์ตกดินทุกวัน ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีดำ จากนั้นก็กลับมามีแสงสว่างในทุกเช้า
  • เกษตรกรรม – ชีวิตพืชทั้งหมดเติบโตโดยมีเมล็ดตกลงบนพื้นและตาย แล้วมันกลับมามีชีวิตอีกครั้งเพื่อเกิดผลมากขึ้น ตอนนี้ธรรมชาติทั้งหมดได้รับความทุกข์ทรมาน แต่จะได้รับการปลดปล่อยและฟื้นฟูในอาณาจักรของพระเจ้า (โรม 8: 19-22) เมื่ออาหารที่เรากินเป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สัตว์ที่มีชีวิตเหล่านั้นต้องเสียสละชีวิตเพื่อให้เราสามารถมีชีวิตต่อไปได้ (ปฐมกาล 3:21)
  • ศิลปะ – ในภาพยนตร์ วรรณกรรม ภาพวาด และศิลปะสร้างสรรค์ทั้งหมด เราพบว่าธีมของฮีโร่คือยอมสละชีวิตของเขาเพื่อช่วยผู้บริสุทธิ์และกลับมาอย่างน่าตื่นเต้น ศิลปินชาวยิว Marc Chagall ได้วาดภาพเขียนหลายชุดเปรียบเทียบการตรึงกางเขนกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (The Holocaust) ชุดประติมากรรม“ Fountain of Tears” ของ Rick Wienecke แสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบแบบเดียวกัน (www.castingseeds.com) หรือแม้กระทั่งซีรีย์พ่อมดแฮรี่พอตเตอร์ ก็ยังมีฮีโร่ที่สละชีวิตของเขาเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนของเขาที่คิงส์ครอส จากนั้นก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากความตาย
  • ร่างกายทางกายภาพ – พระเจ้าทรงออกแบบร่างกายของเราให้นอนในความมืดโดยไม่ต้องเคลื่อนไหวเป็นเวลาหลายชั่วโมงทุกคืน แล้วก็ลุกขึ้นอีกครั้งในตอนเช้าราวกับกลับมามีชีวิต คำอธิษฐานแรกในทุกเช้าของชาวยิวที่เคร่งศาสนามีการเปรียบเทียบการตื่นขึ้นกับการฟื้นคืนชีพ
  • ชีวิตฝ่ายวิญญาณ – คริสเตียนที่บังเกิดใหม่ทุกคนรู้ดีว่าแหล่งกำเนิดของการบังเกิดใหม่และชีวิตฝ่ายวิญญาณคือเอาตัวตนของเขาไปอิงกับการถูกตรึงกางเขนของพระเยซู (กาลาเทีย 2:20) ในพิธีบัพติศมา การจุ่มลงใต้น้ำทั้งตัวและลุกกลับขึ้นมา เป็นสัญลักษณ์ของการถูกฝังและฟื้นคืนชีพ (โรม 6: 4) พันธกิจของเราต่อพระเจ้ามักจะประสบการณ์ที่เรียกว่า “ความตายและการเกิดใหม่ของนิมิต”
  •  ปุโรหิตเลวี – ปุโรหิตในพระวิหารถวายเครื่องสัตวบูชาทุกวัน ซึ่งสัตว์นั้นเป็นสัญลักษณ์ของพระเมสสิยาห์ซึ่งสิ้นพระชนม์เพื่อเป็นการชดใช้บาปให้เรา แล้วหลังจากนั้นก็ฟื้นจากความตาย (เลวีนิติ 16)
  • ประวัติศาสตร์อิสราเอล – ชนชาติอิสราเอลผ่านการถูกทำลาย การเนรเทศ การรวบรวมใหม่และการฟื้นฟู – ทั้งในพระคัมภีร์ไบเบิลและประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ชาวยิวที่ถูกเนรเทศถูกเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของความตาย (เพลงคร่ำครวญ) และการกลับคืนมาของชาติกับการฟื้นคืนชีพ (เอเสเคียล 37)

การเปรียบเทียบการตรึงกางเขนและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูกับการทำลายและการฟื้นฟูของอิสราเอลเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจความลึกลับของอาณาจักรของพระเจ้า รูปแบบของความตายและการฟื้นขึ้นใหม่ของธรรมชาติช่วยให้เราเข้าใจถึงการทรงสร้างของพระเจ้า

วีรบุรุษในพระคัมภีร์หลายคนผ่านประสบการณ์เกี่ยวกับความตายและการฟื้นคืนชีพ อิสอัคถูกผูกไว้บนแท่นบูชาและถูกถวายเป็นเครื่องบูชาโดยพ่อของเขา โยเซฟเปรียบเสมือนถูกฆ่าตายโดยพี่ชายของเขา โดยถูกโยนลงไปในบ่อและในคุก และในที่สุดก็ลุกขึ้นมาปกครองประเทศ แซมซันผ่านประสบการณ์การถูกตรึง ดาเนียลถูกโยนลงไปในถ้ำสิงโตแล้วกลับออกมาในเช้าวันรุ่งขึ้น โยนาห์แทบตายในท้องปลาแล้วกลับมามีชีวิตอีกครั้ง

ความตายและการฟื้นคืนชีพเป็นธีมที่สอดคล้องกันทั่งหมดผ่านทางธรรมบัญญัติ ผู้เผยพระวจนะและพันธสัญญาใหม่ และช่วยให้เราเข้าใจแผนการในพระคำพระเจ้าตั้งแต่ต้นจนจบ

Print Friendly, PDF & Email
By | 2020-08-02T10:56:34+00:00 July 29th, 2020|0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.