by
April 17th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 Italiano 日本語 Dansk

นางฮันนาห์ ถึง นางฮันนาห์

ผมประหลาดใจในคำอธิษฐานของนางฮันนาห์ (แม่ของผู้เผยพระวจนะซามูเอล) มันดูเหมือนว่าทุกสิ่งที่ดีในพระคัมภีร์ (หรือที่อื่น) เริ่มด้วยคำอธิษฐานของผู้หญิงคนหนึ่ง บ่อยครั้งที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวัง อธิษฐานด้วยคำอธิษฐานที่ร้อนรนที่จะแสวงหาคำตอบอย่างสุดใจ

ก่อนหน้านางฮันนาห์ ก็มี นางซาราห์ นางเรเบคาห์ นางราเชล นางมารีย์ และ คนยิวผู้เป็นแม่ทั้งหลายในอียิปต์ ที่ลูกๆ ของเธอถูกฆ่าอย่างทารุณ พระเจ้าใช้สถานการณ์ ของการเป็นหมัน ความยากลำบากที่เกิดกับลูกๆของเธอเพิ่มพลังให้พวกเธอ เข้าไปสู่การอธิษฐานวิงวอนในระดับที่ลึกขึ้น

นางฮันนาห์ไม่มีลูก สามีของนางจึงมีภรรยาอื่น นางเปนินาห์ ผู้ซึ่งคลอดบุตร นางเปนีนาห์ก็เคยยั่วเย้านาง นางฮันนาห์เป็นผู้หญิงที่มีพระเจ้ามากกว่านางเปนีนาห์ แต่นางดูเหมือนไม่ได้รับ “พระพร” นางผิดหวัง ขมขื่น วุ่นวายใจ และโกรธนิดหน่อยต่อพระเจ้าและสามีของนาง (1 ซามูเอล 1: 7)

นางถูกนำมาถึงจุดแห่งความร้อนรนที่จะแสวงหาคำตอบอย่างสุดใจในคำอธิษฐาน (ที่ซึ่งพระเจ้าผลักดันนางมาตั้งแต่แรกเริ่ม) นางฮันนาห์จึงไม่อยากรับประทานอาหาร ทั้งหมดที่นางสามารถทำคือร้องไห้อย่างหนัก และอธิษฐาน

1 ซามูเอล 1: 10 นางขมขื่นใจมากจึงอธิษฐานต่อพระยาห์เวห์และร้องไห้อย่างหนัก

จากส่วนลึกของความเจ็บปวดรวดร้าวในคำอธิษฐาน จิตใจของนางกลายมาเป็นจดจ่อ และเธอได้ทำปฏิญาณกับพระเจ้า ว่า ถ้าเธอได้บุตรชาย เธอจะถวายเขาให้กับพระเจ้า (ในข้อ 11) ในช่วงเวลานั้น ไม่มีผู้วินิจฉัยปกครอง ไม่มีการเปิดเผยถ้อยคำพยากรณ์ใดๆ และ ระบบปุโรหิตก็ทุจริตโดยสิ้นเชิง การทุ่มเท จดจ่อในคำอธิษฐานของผู้หญิงคนหนึ่งคนนี้ เปลี่ยนประวัติศาสตร์ทั้งหมด

คำอธิษฐานของนางฮันนาห์ สามารถนำมาเปรียบเทียบ กับคำอธิษฐานของพระเยซูที่ในสวนเกซเซมาเน หรือ กับคำอธิษฐานของสาวกทั้งหลาย ในวันเพ็นเทคอสต์ (ชาวูโอท) เอลีปุโรหิตคิดว่านางเมาเหล้าองุ่น (ข้อ 14) แต่นางฮันนาห์ตอบว่า “ไม่” – “ดิฉันระบายความในใจของดิฉันออกต่อพระพักตร์พระยาห์เวห์ 1 ซามูเอล 1: 15 ผ่านการเทใจของนางในระดับลึก คำอธิษฐานของนางได้รับคำตอบ

คำตอบอย่างทันทีทันใดสำหรับคำอธิษฐานของนางคือ “เด็กผู้นี้” 1 ซามูเอล 1: 27 แต่เด็กผู้นี้เป็นมากกว่าเด็กธรรมดาทั่วไป เขารื้อฟื้นของประทานการเผยพระวจนะสู่คนอิสราเอลในยุคโบราณนั้น ในความเป็นจริงเขาได้ริเริ่มศักราชใหม่ของการเผยพระวจนะพยากรณ์ด้วยซ้ำ เขานำการเจิมมาสู่อาณาจักร เพื่อกษัตริย์ดาวิด และ ในที่สุดคือ เพื่อพระเมสสิยาห์ที่จะเสด็จมา

ของประทานการเผยพยากรณ์นั้นมาเหนือนางฮันนาห์ก่อนในตอนแรก ตามที่ได้มีการบันทึกบทเพลงแห่งการสรรเสริญของนาง ในบทที่ 2 ( 2 บทเต็มๆในพระคัมภีร์ เขียนถึง ผู้หญิงที่ “ทะลุทะลวง” คนนี้) ในบทเพลงของนาง เปิดเผยถึง

  1. การฟื้นขึ้นจากความตาย : พระยาห์เวห์ทรงประหารและทรงให้มีชีวิต 2:6
  2. ลงไปสู่แดนนรก และกลับขึ้นมา : พระองค์ทรงนำลงไปถึงแดนคนตายและทรงนำขึ้นมา 2:6
  3. ความยุติธรรมสำหรับผู้ที่ขัดสน : พระองค์ยกคนยากจนขึ้นจากผงคลี 2:8
  4. สิทธิอำนาจของอาณาจักร : พระองค์ให้พวกเขาได้ที่นั่งอันมีเกียรติเป็นมรดก 2:8
  5. วันแห่งการพิพากษา : พระยาห์เวห์จะทรงพิพากษาจนสุดปลายพิภพ 2:10
  6. อาณาจักรของดาวิด : พระองค์จะประทานกำลังแก่พระราชาของพระองค์ 2:10
  7. อาณาจักรของพระเยซู : พระองค์จะทรงเสริมอำนาจของผู้ที่พระองค์ทรงเจิมใว้ (พระเมสสิยาห์) 2 :10

ไม่เลวเลยสำหรับคำอธิษฐานเดียว นี่เป็นการเผยพยากรณ์แรกที่เล็งถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ และอาณาจักรของพระองค์ ในการเจ็บท้องคลอดคำอธิษฐาน นางไม่เพียงแต่ให้กำเนิดซามูเอล แต่ยังให้กำเนิดการเปิดเผยสำแดงถึงอาณาจักรของพระเมสสิยาห์ด้วย นางให้กำเนิดดาวิด และพระเยซูในฝ่ายวิญญาณ และให้กำเนิด ซามูเอลในเวลาเดียวกัน

คำอธิษฐานของนางยังคงต่อเนื่องมาถึง ผู้หญิงอีกคนที่ชื่อนางฮันนาห์ ใน ลูกา บทที่ 2 น่าเสียดายที่คำแปลส่วนใหญ่เรียกนางว่า นางอันนา แทน นางฮันนาห์ ซึ่งเป็นเหตุให้ ผู้อ่านพลาดความเชื่อมโยงในภาษาฮีบรู คำอธิษฐานของนางฮันนาห์ใน ลูกาบทที่ 2 คือคำอธิษฐานที่ต่อเนื่องมาจาก ใน 1 ซามูเอล 2

[ ข้อสังเกต: ชื่อ ฮันนาห์ มาจาก รากศัพท์ ฮ-น (Kh-N) ในภาษาฮีบรู “חנ“หมายถึง “พระคุณ” เหมือนในชื่อว่า ยอห์น ซึ่งปกติในภาษาฮีบรูคือ โยฮาห์นัน (YoKhaNan) เช่นฮันนาห์ คือ KhaNah

จอห์น โยฮาห์นัน (YoKhaNan) เหมือนฮันนาห์ (KhaNah) คือชาย หรือหญิงแห่งพระคุณ

นางฮันนาห์เป็นผู้เผยพระวจนะของเผ่าอาเชอร์ ผู้ซึ่งอธิษฐานทั้งวันทั้งคืน มาตลอด 60 ปี นางยังคงอธิษฐานถึงการประสูติและการมาของพระเมสสิยาห์อย่างต่อเนื่อง นางได้เห็นพระกุมารเยซู ผู้ซึ่งเป็นคำตอบของคำอธิษฐานของนาง เหมือนนางฮันนาห์คนแรก ที่เห็นซามูเอลผู้ซึ่งเป็นคำตอบของคำอธิษฐานของนาง

ลูกา 2 : 37 – 38 ผู้หญิงคนนี้เป็นม่ายมาจนถึงอายุแปดสิบสี่ปี นางไม่เคยออกไปจากบริเวณพระวิหารเลย แต่อยู่นมัสการถืออดอาหารและอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืน 38ในขณะนั้น ผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาขอบพระคุณพระเจ้าและกล่าวถึงพระกุมารให้คนทั้งหลายที่คอยการทรงไถ่กรุงเยรูซาเล็มฟัง

คำอธิษฐาน คำเผยพยากรณ์ และการเจิม ดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่นางฮันนาห์ สู่ซามูเอล สู่ดาวิด ถึง นางฮันนาห์ สู่ พระเยซู อย่าให้เราพลาดเส้นทางการเชื่อมโยง จากนางฮันนาห์ ถึงนางฮันนาห์

พลังแห่งการเผยพยากรณ์ในคำอธิษฐานของนางฮันนาห์ จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้หากปราศจากพระเจ้าที่ผลักดันนางผ่านสถานการณ์ที่สิ้นหวัง คำอธิษฐานวิงวอนที่ออกมาจากความร้อนรนที่จะแสวงหาคำตอบในระดับลึกนั้นปลดปล่อยการเจิม ที่เปลี่ยนโลก

บ่อยครั้งเมื่อพระเจ้าอนุญาตให้เรามาถึงสถานการณ์ที่ยากลำบาก เรามักแสวงหาทางบรรเทาด้วยตัวของเราเอง ขอให้เราเรียนรู้ที่จะยอมรับความยากลำบาก และความทุกข์ร้อนตรงหน้า และปรับช่องให้อารมณ์ด้านลบนำเราเข้าสู่คำอธิษฐานในระดับที่ลึกขึ้น คำอธิษฐานจากเบื้องลึกของจิตใจมนุษย์ที่ร้องหาพระเจ้าด้วยความเจ็บปวด ความโกรธ การร้องให้คร่ำครวญ ความวุ่นวายใจ ความเศร้าโศก และหัวใจที่แตกสลาย สามารถก่อให้เกิด การทะลุทะลวงที่ยิ่งใหญ่ได้

Print Friendly, PDF & Email
By | 2020-04-17T15:00:28+00:00 April 17th, 2020|Comments Off on นางฮันนาห์ ถึง นางฮันนาห์