by
February 20th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 Italiano 日本語 polski Русский Čeština Dansk

มารีย์ ที่ อุโมงค์ฝังศพ: การเปิดเผยสำแดงอย่างก้าวหน้า  ตอนที่ 1

ร่วมฉลอง วันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม 2020

ผู้เขียนวันนี้ เกรตต้า มาฟว์โร รับใช้ ใน ประเทศกรีซ  เป็นตัวแทนของ รีไวฟ อิสราเอล และพันธกิจ ทิคคุณโกลเบิ้ล (Tikkun Global)

เมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก ข้าพเจ้าพูดอย่างเด็ก คิดอย่างเด็ก หาเหตุผลอย่างเด็ก แต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ ข้าพเจ้าก็เลิกอาการของเด็ก 12เพราะว่าเวลานี้เราเห็นสลัวๆ เหมือนดูในกระจก แต่ในเวลานั้นจะเห็นแบบหน้าต่อหน้า เวลานี้ข้าพเจ้ารู้เพียงบางส่วน แต่เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้า 13และบัดนี้ ทั้งสามสิ่งนี้ยังดำรงอยู่ คือความเชื่อ ความหวัง และความรัก แต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดในสามสิ่งนี้  1 โครินธ์ 13: 11- 13 (THSV11)

เมื่อความรักที่แท้จริงได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้น เราก็ได้ขับไล่หลายสิ่งที่เป็นอาการอย่างเด็กออกไป เพื่อที่เราจะติดตามพระเจ้า จนกว่าเราจะได้พบพระองค์ แบบหน้าต่อหน้า เมื่อเรารัก เราจะไม่มีวันพอใจที่จะรู้เพียงบางส่วน  เราต้องการจะรู้แจ้งเหมือนที่พระองค์รู้จักเรา นี่คือความรักที่แท้จริง ความรักที่บริสุทธิ์ที่มาจากพระเจ้า

มีการเปิดเผยสำแดงอย่างก้าวหน้าที่มีฤทธิ์อำนาจ ใน ยอห์นบทที่ 20  ที่พาเราจาก การรับรู้เพียงบางส่วน  ไปสู่ภาพเต็มหรือความสมบูรณ์  เราสามารถมีส่วนร่วมได้ในความบริบูรณ์ที่มากขึ้นในความสัมพันธ์นี้ ในขณะที่เรารอคอยพระเจ้าจนกระทั่งพระองค์เสด็จมา เหมือนอย่างมารีย์ ชาวมักดาลา ทำที่อุโมงค์ฝังศพ มารีย์ไม่ได้พอใจแค่การได้รู้จักพระเยซูเพียงบางส่วน แม้หลังจาก การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ หัวใจของเธอยังคงร้องขอมากกว่านั้น

วันอาทิตย์เวลาเช้ามืด มารีย์ชาวมักดาลามาถึงอุโมงค์ฝังศพและเห็นว่าหินที่ปิดปากอุโมงค์นั้น

ถูกยกออกไปแล้ว 2นางจึงวิ่งไปหาซีโมนเปโตรกับสาวกอีกคนหนึ่งที่พระเยซูทรงรักนั้นและ

พูดกับเขาว่า “เขาเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าออกไปจากอุโมงค์แล้ว และเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอาพระองค์

ไปไว้ที่ไหน” ยอห์น 20 : 1 – 2

มีหลายคนอาจหยุดเพียงที่ข่าวนี้ แต่เปโตร และยอห์น ผู้เดินกับพระเยซูอย่างติดสนิท วิ่งไปที่อุโมงค์ฝังศพ เพื่อจะดูให้เห็นกับตา ยอห์ผู้เป็นที่รัก วิ่งนำหน้าเปโตรไป ก้มตัวลง เห็นผ้าป่าน แต่ไม่ได้เข้าไปภายใน เปโตรมาถึง เข้าไปในอุโมงค์ ที่ซึ่งเขาไม่เพียงเห็นผ้าป่านเท่านั้น แต่ได้เห็นผ้าที่พันที่พระเศียรของพระเยซูถูกพับด้วยตัวมันเองด้วย หลังจากนั้น ยอห์นเข้ามาในอุโมงค์เองและเชื่อ เขาทั้งคู่ได้รับ หลักฐานแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ที่มีฤทธิ์อำนาจ แต่แค่เพียงบางส่วน ทั้งสองก็กลับบ้านไปอีกครั้ง มีผู้คนมากมายหยุดเสาะหาแค่เพียงเท่านี้เหมือนกัน อีกทั้งยัง “กลับบ้านไป” หลังจากได้รับความรู้แค่บางส่วนเกี่ยวกับพระองค์ คนมากมายพอใจแค่กับคำเทศน์ที่ดี หลักศาสนศาสตร์ และการสัมมนาต่างๆ กับการที่พันธกิจประสบความสำเร็จ หรือการเปิดเผยสำแดงในระดับหนึ่ง แล้วพวกเขาก็หยุดอยู่แค่นั้น

แม้แต่เปโตร และยอห์น ผู้ซึ่งใกล้ชิดพระองค์มากที่สุด และเป็นสาวกที่ติดสนิทที่สุด ก็ยังกลับไปสู่ชีวิตประจำวันของพวกเขา ในความเป็นจริง เปโตร กลับไปตกปลา และนำสาวกที่กำลังสับสนหลงทางทั้งหลายไปกับเขาด้วย พวกเขาตกปลาทั้งคืน แต่ไม่ได้อะไร เพราะพระเยซู ได้ทรงเรียกพวกเขาให้กลายเป็นผู้จับคนดังจับปลา ในความผิดหวังท้อแท้ พวกเขากลับไป “จับปลาในทะเลที่ไม่ใช่แล้ว”

แต่มารีย์ ไม่สามารถกลับไปสู่ชีวิตเดิมๆ ของเธอได้อีก เธอไม่สามารถ “กลับบ้าน” หรือกลับไปสู่สิ่งเดิมๆที่เธอเคยทำเป็นปกติ พระเยซูคือบ้านสำหรับเธอ เป้าหมายเดียวและคือปลายทางของเธอคือ ที่จะได้เห็นพระองค์อีกครั้ง

ส่วนมารีย์ยังยืนร้องไห้อยู่นอกอุโมงค์ ขณะที่ร้องไห้อยู่นางก้มลงมองเข้าไปในอุโมงค์ 12และเห็นทูตสวรรค์สององค์สวมเสื้อขาวนั่งอยู่ที่ที่เขาวางพระศพพระเยซู องค์หนึ่งอยู่เบื้องพระเศียร อีกองค์หนึ่งอยู่เบื้องพระบาท 13ทูตทั้งสองพูดกับมารีย์ว่า “หญิงเอ๋ย ร้องไห้ทำไม?” นางตอบว่า “เพราะเขาเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าไป และข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเอาไปไว้ที่ไหน”

ยอห์น 20 : 11-13

มารีย์แสวงหามากกว่าที่จะพบแค่ทูตสวรรค์ มากกว่าหลักฐานที่พิสูจน์ถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู มากกว่าแค่บางส่วนของพระองค์ มารีย์กำลังมองหาพระเยซูพระองค์เอง เธอกำลังมองหา ผู้เดียวที่จิตใจของเธอรัก!

Print Friendly, PDF & Email
By | 2020-02-20T13:52:45+00:00 February 20th, 2020|Comments Off on มารีย์ ที่ อุโมงค์ฝังศพ: การเปิดเผยสำแดงอย่างก้าวหน้า ตอนที่ 1