by
January 29th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 Italiano 日本語 Русский Dansk

มาสู่ความบริบูรณ์แห่งพระประสงค์ของพระเจ้า

คนรุ่นใหม่กำลังมาสู่ความบริบูรณ์แห่งพระประสงค์ของพระเจ้าในเรื่องของคนใหม่ใหม่คนเดียวในพระคริสต์ (เอเฟซัส 2:14-16)

ชนรุ่นที่ขาดหายไป

ในช่วงปีแรกๆ ของพันธกิจเปตะห์ติกวา Petach Tikvah ผมรู้สึกตกใจเมื่อเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่มีการเปิดเผยเกี่ยวกับอิสราเอลน้อยมาก ถึงแม้ว่าจะมีผู้คนอายุ 50 ปีขึ้นไปได้รับการสำแดงอยู่บ้าง ทำให้เห็นว่ามีชนรุ่นหนึ่งขาดหายไปเลยในความเข้าใจเรื่องแผนของพระเยซูสำหรับอิสราเอลและนานาประชาชาติ เป็นแบบนี้ไปได้อย่างไร ในเมื่อ 80% ของพระคัมภีร์ เกี่ยวข้องกับอิสราเอลรวมถึงบทบาทของอิสราเอลในการฟื้นฟูที่จะเกิดขึ้นทั่วโลก?

สิ่งที่สามารถเป็นอุปสรรค

  1. คำสอน / การเปิดเผยสำแดง

คนรุ่นใหม่ดูเหมือนจะขาดคำสอนเกี่ยวกับอิสราเอล คำสอนดังกล่าวควรไปไกลกว่าเพียงแค่สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินและชนชาติแห่งแผ่นดินของพระเจ้า แต่ควรเน้นเรื่องการฟื้นฟูอาณาจักรของพระเจ้าไปทั่วโลก! การตอบสนองจะต้องเป็นมากกว่าแค่การมีคริสตจักรที่มี ‘กลุ่มสนับสนุนอิสราเอล’ (ที่ประกอบด้วยผู้สูงอายุส่วนใหญ่) หรือตั้งเพียง 1 วันอาทิตย์ประจำปีเพื่อเป็นวันฉลองอิสราเอล ยิ่งการเสด็จกลับมาของพระเยซูเข้าใกล้ มีความจำเป็นที่คนรุ่นใหม่จะได้รับคำสอนเกี่ยวกับภาพใหญ่ของแผนการของพระเจ้า

  1. ขาดความเข้าใจเรื่องสงครามฝ่ายวิญญาณ

ในทำนองเดียวกันการขาดความเข้าใจเรื่องสงครามฝ่ายวิญญาณบ่อยครั้งเกิดจากอิทธิพลของสื่อต่างๆที่สื่อออกมาอย่างบิดเบือน รวมถึงศาสนศาสตร์และหลักข้อเชื่อผิดๆ ผมได้พบกับศิษยาภิบาลหลายท่าน ที่ตัดสินใจไม่สอนเกี่ยวกับอิสราเอลเพียงเพราะการสอนจะกระตุ้นให้เกิดข้อโต้แย้งขึ้นในคริสตจักรของพวกเขา

  1. การเห็นตัวอย่างของการรักอิสราเอลแบบตกขอบ

ผมได้เห็นในกลุ่มคน “รักอิสราเอล” หลายท่านทำให้คนรุ่นใหม่สับสน เป็นอุปสรรคทำให้คนรุ่นใหม่ (และศิษยาภิบาล) ไม่เข้าใจแผนแม่บทของพระเจ้า ความสับสนในด้านต่างๆได้แก่:

  1. อัตลักษณ์ตัวตน: ชาวต่างชาติร้อนรนเกินไป โดยเริ่มทำตัวเหมือนชาวยิว บางครั้งมันสุดขั้ว – ผมเคยเห็นบางคริสตจักรที่เปลี่ยนไปนับถือศาสนายูดาห์ จนกระทั่งดึงดูดความสนใจจากสื่อ พระเยซูต้องเป็นหลักและเป็นศูนย์กลางของผู้เชื่อเสมอ ไม่ใช่ธรรมเนียมของยิว!
  2. ผู้คนนิยมยกย่องเหมือนรูปเคารพ ชาวยิว ผลิตภัณฑ์ของอิสราเอล ฯลฯ
  3. การแยกออก: ผู้เชื่อที่รักอิสราเอลบางท่าน เมื่อได้รับการสำแดงถึงบทบาทในการต่อต้านชาวยิวในประวัติศาสตร์ของคริสตจักร เลือกที่จะออกห่าง หลายครั้งที่เริ่มไม่จำนนต่อสิทธิอำนาจในรูปแบบใดๆของผู้นำในคริสจักร พวกเขาจึงขาดจากการเชื่อมต่อกับพระกายของพระเมสสิยาห์

ความท้าทาย

ประเด็นเหล่านี้ทำให้ชนรุ่นใหม่หลายคนสับสนและตั้งคำถามว่า“ ทำไมฉันต้องสนใจอิสราเอล”

คนรุ่นใหม่กำลังถูกโจมตี โดยที่ศัตรูโหมกระหน่ำความหลอกลวงมากขึ้นกว่าเดิม และพวกเค้าจำเป็นต้องมี

การแยกแยะฝ่ายวิญญาณ

กำแพงแห่งความแบ่งแยก

พระเยซูทรงรื้อกำแพงที่กั้นระหว่างสองฝ่ายลงระหว่างชาวยิวและชาวต่างชาติ – ความล้ำลึกที่อาจารย์เปาโลเปิดเผยสำแดงในเอเฟซัส 2:12-14 และในข้อ 21 อาจารย์เปาโลกล่าวต่อ ว่าในพระเยซู ทุกส่วนของโครงร่างต่อกันสนิท และเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า ชาวยิวและชาวต่างชาติสมควรต่อกันสนิท ผ่านมา 2,000 ปี ถึงเวลาที่จะทะลุทะลวงกำแพงและคว่ำอุปสรรคทั้งหลายลงแล้ว

โดยไม่ได้ตั้งใจผู้เชื่อที่ “รักอิสราเอล” จำนวนมากกำลังขยาย “กำแพงแห่งการแบ่งแยก” อีกครั้งระหว่างคริสตจักรต่างชาติและอิสราเอล หรือพระกายของพระเมสสิยาห์ เหตุเพราะการกระทำที่ร้อรรนเกินไปที่ก่อให้เกิดคำถาม ความสับสนในอัตลักษณ์ตัวตนของความเป็นชาวต่างชาติและการแยกตัวออกจากคริสตจักรของพวกเขา การขาดการแยกแยะฝ่ายวิญญาณและคำสอนเป็นอุปสรรคต่อการที่ประชากรของพระเจ้าจะไปสู่ความบริบูรณ์แห่งพระประสงค์ของพระเจ้า เพราะมันเป็นการส่งเสริมกันจากทั้งสองฝ่าย ความบริบูรณ์ของคริสตจักรจะปลดปล่อยความรอดไปสู่อิสราเอล และความบริบูรณ์ของอิสราอลจะนำคริสตจักรไปสู่เป้าประสงค์ของพระเจ้าอย่างแท้จริง  มีการเคลื่อนของพระวิญญาณอย่างทวีขนาดมากขึ้นเมื่อความเป็นคนใหม่คนเดียวในพระคริสต์มีความเติบโตมากขึ้น

หุ้นส่วนบนพื้นฐานพันธสัญญา

ในฐานะพันธกิจ รีไวฟ อิสราเอล ประเทศเนเธอร์แลนด์ เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเตรียมคนรุ่นใหม่ให้ไปสู่ความบริบูรณ์และเข้ามาสู่ตำแหน่งของเค้าในการทรงเรียก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราพบว่าการทะลุทะลวงส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเรามีการเชื่อมต่อระหว่างชนรุ่นใหม่ชาวดัตช์กับพระกายพระเมสสิยาห์ ผู้เชื่อชาวยิวในอิสราเอล การวางรากฐานเชิงความสัมพันธ์ระหว่างพระกายพระเมสสิยาห์ ผู้เชื่อชาวยิวในอิสราเอล และคริสตจักรนานาชาติ เป็นความสำคัญเป็นอย่างมากในเชิงกลยุทธ์!

เราขออธิษฐานทูลขอกับพระเจ้า ให้มีการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนบนพื้นฐานพันธสัญญาระหว่างคริสตจักรนานาชาติและพระกายพระเมสสิยาห์ ผู้เชื่อชาวยิวในอิสราเอล พวกเราจำเป็นต้องมีกันและกัน! เอเมน

อีลโค ชรัป (Eelco Schaap) เป็นผู้อำนวยการพันธกิจสนับสนุนผู้เชื่อชาวยิว เปตะห์ติกวา Petach Tikvah และ รีไวฟ อิสราเอล ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ทำร่วมกับภรรยา คาริน พวกเค้าเน้นการทำพันธกิจกับคนรุ่นใหม่

Print Friendly, PDF & Email
By | 2020-01-31T15:54:27+00:00 January 29th, 2020|Comments Off on มาสู่ความบริบูรณ์แห่งพระประสงค์ของพระเจ้า