About Asher Intrater

This author has not yet filled in any details.
So far Asher Intrater has created 612 blog entries.

ความตายและการฟื้นคืนชีพในทุกสิ่ง

ความตายและการฟื้นคืนชีพในทุกสิ่ง ข้อพระคัมภีร์ถูกเขียนขึ้นโดยผู้คนหลากหลายที่ได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังนั้นหนังสือแต่ละเล่มจึงมีสไตล์ที่แตกต่างกันไปภายใต้ธีม (เนื้อหา /แนวเรื่องราว) เดียวกัน พวกเขากล่าวถึงสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันในแต่ละชั่วอายุคน แต่ทุกรุ่นชี้ไปที่แผนการ นิรันดร์เดียวกัน บุคคลสำคัญที่เป็นศูนย์กลางในเนื้อหาพระคัมภีร์ทั้งหมด ตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์คือพระเยซู ผู้เป็นบุตรของพระเจ้าและบุตรของดาวิด (โรม 1: 3-4) พระเยซูถูกเปิดเผยสำแดงในกฎเกณฑ์ธรรมบัญญัติ และผ่านเหล่าผู้เผยพระวจนะในฐานะทูตสวรรค์ และในพระกิตติคุณในฐานะพระเมสสิยาห์ เหตุการณ์สำคัญที่เป็นศูนย์กลางในเนื้อหาพระคัมภีร์คือความตายและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู เหตุการณ์นี้ถูกทำนายในกฎเกณฑ์ธรรมบัญญัติ [...]

By | 2020-08-02T10:56:34+00:00 July 29th, 2020|0 Comments

นางฮันนาห์ ถึง นางฮันนาห์

นางฮันนาห์ ถึง นางฮันนาห์ ผมประหลาดใจในคำอธิษฐานของนางฮันนาห์ (แม่ของผู้เผยพระวจนะซามูเอล) มันดูเหมือนว่าทุกสิ่งที่ดีในพระคัมภีร์ (หรือที่อื่น) เริ่มด้วยคำอธิษฐานของผู้หญิงคนหนึ่ง บ่อยครั้งที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวัง อธิษฐานด้วยคำอธิษฐานที่ร้อนรนที่จะแสวงหาคำตอบอย่างสุดใจ ก่อนหน้านางฮันนาห์ ก็มี นางซาราห์ นางเรเบคาห์ นางราเชล นางมารีย์ และ คนยิวผู้เป็นแม่ทั้งหลายในอียิปต์ ที่ลูกๆ ของเธอถูกฆ่าอย่างทารุณ [...]

By | 2020-04-17T15:00:28+00:00 April 17th, 2020|Comments Off on นางฮันนาห์ ถึง นางฮันนาห์

ฤทธิ์เดชดูนามิสสำหรับทุกคน

ฤทธิ์เดชดูนามิสสำหรับทุกคน “ดูนามิส” เป็นคำภาษากรีกของคำว่า “ฤทธิ์เดช” และปรากฏ 120 ครั้งในพันธสัญญาใหม่ โดยมีรากศัพท์เดียวกันกับคำว่า “ไดนาไมท์” หรือ “ไดนามิค” ข้าพเจ้าเห็นว่ามีสี่ความหมายในคำนี้ กำลังหรือฤทธิ์เดชของพระเจ้า – “พระองค์คืออาณาจักร, ฤทธิ์เดช, และพระสิริ” (มัทธิว 6:13) กำลังของพระเจ้าที่อยู่ภายในเราจากพระวิญญานบริสุทธิ์ [...]

By | 2020-02-17T14:34:15+00:00 February 17th, 2020|Comments Off on ฤทธิ์เดชดูนามิสสำหรับทุกคน

สรุปเนื้อหาจาก การตั้งศูนย์ในระดับโลก (Global Alignment)

สรุปเนื้อหาจาก การตั้งศูนย์ในระดับโลก (Global Alignment) คำสอนของเราเกี่ยวกับการตั้งศูนย์กับพระเจ้า (Alignment) ได้ทำให้เกิดความสนใจอย่างมาก ทั้งในอิสราเอลและทั่วโลก นี่เป็นประโยคบางส่วนจากหนังสือ เรื่อง “การตั้งศูนย์กับพระเจ้า” ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง เมสสิยานิคยิว (ชาวยิวผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์) และ คริสเตียนที่เป็นต่างชาติ การยอมรับซึ่งกันและกัน การเข้าส่วนกัน และการเสริมแรงซึ่งกันและกัน หน้า [...]

By | 2020-02-12T16:42:43+00:00 February 12th, 2020|Comments Off on สรุปเนื้อหาจาก การตั้งศูนย์ในระดับโลก (Global Alignment)

คำอธิษฐานสองคำเพื่อการฟื้นฟู

คำอธิษฐานสองคำเพื่อการฟื้นฟู ผมได้ค้นพบคำอธิษฐานสองคำที่น่าทึ่งและมีศักยภาพในการนำการฟื้นฟูระดับชาติ เมื่อประเทศกำลังจะเกิดการฟื้นฟูครั้งใหญ่ คริสตจักรและพันธกิจต่างๆจะทยอยเกิดความสำเร็จมาเป็นลำดับ  จำนวนคนที่เข้ามาเติบโตขึ้น มีการถวายทรัพย์เข้ามามากขึ้น ผู้นำฝ่ายวิญญาณเริ่มเป็นที่รู้จัก มีอิทธิพล บางคนก็มั่งคั่งและมีชื่อเสียงด้วยซ้ำ พระพรในระดับนี้ช่วยคริสตจักร (Ecclesia) ให้มีเครื่องมือที่สามารถส่งผลกระทบไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศ นี่เป็นขั้นตอนที่จำเป็น เช่นเดียวกับสตรีที่ครบกำหนดคลอด แต่ภายในความสำเร็จเหล่านี้ก็แฝงด้วยอุปสรรคที่สามารถขัดขวาง และถึงขั้นหยุดยั้งการเติบโตของอาณาจักรของพระเจ้าได้ สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มาพร้อมกับพระพรอันมากมาย ก็คือการล่อลวงให้หันหลังต่อพระเจ้าหรือไปจดจ่อแต่กับพระพร ผู้คนสามารถที่จะเริ่มขี้เกียจ  ฝักใฝ่แต่กับเนื้อหนังและความบันเทิง [...]

By | 2020-02-12T16:10:07+00:00 February 12th, 2020|Comments Off on คำอธิษฐานสองคำเพื่อการฟื้นฟู